Pages

Thursday, August 28, 2014

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ခရီးသြားရာသီ သေဘာသဘာဝ Only a note ,, just sharing to

A Change in Tourism of Myanmar  မွ ေကာက္နဳတ္ခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ခရီးသြားရာသီ သေဘာသဘာဝ 

နိုင္ငံျခားသားတိုးရစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဘုရားဖူးေဒသခံမ်ားသည္ ဝါက်ြတ္ျပီး ေအာက္တိုဘာ နိုဝင္ဘာ ဒီဇင္ဘာ ဇႏၷဝါရီ ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ မတ္လ အလယ္ေလာက္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း လည္ပတ္တတ္သည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ ေအာက္တိုဘာဒုတိယပတ္မွ မတ္လ အလယ္ေလာက္အထိကို ခရီးသြားရာသီ ပြင့္လင္းရာသီဟုေခၚဆိုနိုင္သည္။
ဒီဇင္ဘာ ဒုတိယ အပတ္မွ ဇႏၷဝါရီ ပထမအပတ္ထိ ခရစ္စမတ္ ကာလျဖစ္၍ နိုင္ငံျခားသား အဝင္နည္း၏။ ဧျပီလမွ ေမလကုန္အထိ အပူရွိန္ျပင္းခ်ိန္ တိုးအဝင္က်ဲကာ ခရီးသြားအမ်ားစု အနားယူခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုကာလအတြင္းဟိုတယ္မ်ား ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း ပို႕ေဆာင္ေရးဂ႑မွ ယာဥ္မ်ား စက္မ်ား ၾကံ႕ခိုင္မွဳ စစ္ေဆးျခင္း အၾကီးစား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ၾကသည္။
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ၾကီးဌာနကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႕သည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ ေႏြရာသီႏွင့္ မိုးတြင္းကာလမ်ားမွာ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြား မ်ား ကို မေတြ႕ခဲ႔ရသေလာက္ပင္။ ၂၀၀၄ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ မိုးတြင္း၌ စပိန္လူမိ်ဳးမ်ား ပိုမို လာေရာက္ခဲ႕ၾကသျဖင့္ ေမ ဂ်ြန္ ဂ်ဴလိုင္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ပါ အနည္းနဲ႕အမ်ား ဝင္ေရာက္ခဲ႕တာေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ေမလတို႕တြင္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ နာဂစ္ မုန္တိုင္းတိုင္းတို႕ေၾကာင့္ ခရီးသြားေႏွာင့္ေႏွးခဲ႕ရ သျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ဧည့္သည္ နည္းပါးသြားခဲ႕ရသည္။
သို႕ေသာ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ေႏြမိုးေဆာင္း သုံးရာသီစလုံး နိုင္ငံျခားသားခရီးသြား ျပတ္သည္ဟု မရွိေတာ့ေပ။
အထူးသျဖင့္ အလြတ္တန္းလာသူ F.I.T မ်ားအဆိုပါ ဧည့္ပါးခိ်န္တြင္မွ လာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ေႏြႏွင့္ မိုးရာသီခရီးသြား လွဳပ္ရွား အသက္ဝင္လာရသည္။
ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ဟိုတယ္မ်ားမွ ၅၀ % ေလ်ွာ့ခ်ေပးသျဖင့္ အပူေၾကာက္သူ ေခ်ြတာျပီးမွ လာရသူတို႕ ရဲ႕အၾကိဳက္ ကာလ ျဖစ္ေစသည္။ 
ဂ်ြန္ ဂ်ဴလိုင္ႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ မုတ္သုန္မိုးႏွင့္အတူ အဝင္အထြက္ရွိလာၾကျပန္သည္။ 
ဥေရာပ နိုင္ငံတစ္ခ်ိဳ႔၏ တစ္ႏွစ္တာအားလပ္ရက္ရွည္ ခြင့္ရသည္က တစ္ေၾကာင္း မိုးတြင္းကာလ ေစ်းနုန္းခ်ိဳသာ ျခင္းတို႕ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း စပိန္ အီတလီ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီ လူမ်ိဳးတို႕ လာေရာက္တတ္ေပသည္။ အဆိုပါလူမ်ိဳးတို႕တြင္တစ္ျခား လူမ်ားထက္ စပိန္လူမ်ိဳးမ်ားကိုသာ အေတြ႕ရ မ်ားသျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ေနသူမ်ားက စပိန္ရာသီဟု တင္စားေခၚေဝၚၾကသည္။
အဂၤလိပ္လို BETTER THAN NOTHING အဆိုအရ မိုးတြင္းကာလ၌ နိုင္ငံျခားသား မလာတာထက္စာလ်င္ ေတာ္ေသး၏။ စက္တင္ဘာတစ္လလုံးတြင္ ပက္ေက့ခ်္တိုးနည္းသြားျပီး F.I.T မ်ားကိုသာ ေမ်ွာ္ရသည့္လဟုု ေခၚရမလိုျဖစ္သည္။
ေအာက္တိုဘာလလယ္အထိ တစ္လခြဲနီးပါး ခရီးသြားနည္းပါးျခင္းသည္ ယေန႕ေခတ္တိုင္ ပုံမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ က်န္ရွိသည့္ ေဆာင္းတြင္းကာလ နိုဝင္ဘာ ဒီဇင္ဘာ ဇႏၷဝါရီ ေဖေဖာ္ဝါရီနွင့္ မတ္လလယ္ အထိ ကာလမွာ နိုင္ငံျခားသားမ်ား မ်ားမ်ားေတြ႕ၾကရသည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္ ဒါသည္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး အတိုင္းအတာကို ေဖာ္ျပျခင္း သို႕မဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ခရီးသြားသေဘာ သဘာဝ ပင္ျဖစ္သည္။
ခ်ြင္းခ်က္အားျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အိမ္နီးျခင္း ထိုင္း မေလး တရုပ္ သီရိလကၤာ နိုင္ငံမွ နိုင္ငံျခားသားမ်ား က ေႏြ မိုးေဆာင္း ၃ ရာသီစလံုး ျမန္မာနိုင္ငံအား လာေရာက္လည္ပတ္ေနၾကျပီ။ ထို႕ေၾကာင့္ခရီးသြားရာသီ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ေျပာင္းလဲလာေနသည္။
အလ်ဥ္းသင့္သျဖင့္ ေႏြမိုးေဆာင္း ၃ရာသီ၏ အားနည္းခ်က္ အားသားခ်က္မ်ားကို တင္ျပခ်င္ပါသည္။
မတ္လ ကုန္တြင္ အပူရွိန္ျမင့္တက္လာသည္။ ဧျပီလ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို လာေရာက္ၾကည့္ရွဳခ်င္သည့္ နိုငိငံျခားသားမ်ား အပူရွိန္ကို ျမည္းစမ္းခြင့္ရၾကသည္။ ပန္းေတာက္ပန္းမ်ားပန္ရင္း ေရကစားသူေတြအၾကား အေပ်ာ္ကူးစက္ကုန္သျဖင့္ ၄၀ ဒီကရီ ရွိ အပူတို႕ စြတ္စို ေသာ ေရေအးမ်ားေၾကာင့္ မိုးသားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ သၾကၤန္မိုး အသြင္ေဆာင္ကုန္ၾကသည္။
သၾကၤန္ျပီး၍ ေမလတြင္ အပုရွိန္ ပုိမို ျမင့္တက္လာေစကာမူ ေကာင္းကင္ၾကည္လင္ျပီး သာယာလာသည္။

ႏွင္းျမဴထဲမွာ 
အျပာပြင့္မ်ား မိုးမွာနားသည္ 
ေဆာင္းလားေႏြလား ေဆာင္းျမိတ္ဖ်ား။
ေႏြဦးနိမိတ္ ၾကည္ျပာရိပ္၌ 
တစ္မိွတ္ခန္႕မ်ွ နားခြင့္ ရလ်င္
ဘဝအေမာေျပမည္ေလာ။

ဆိုသည့္ ကဗ်ာေလးကို ေျပးျမင္ေရာင္နိုင္သည့္ အလွမိ်ဳးျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။
ေႏြရာသီမွာ လာလည္ၾကေသာ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ပူျပင္းေသာေန႕ အပူရွိန္ႏွင့္ ျမဴထ အုံ႕ ဆိုင္းေသာ ေန႕လည္ပိုင္းဒါဏ္ကို ခံစားၾကရသည္။ အိုက္စပ္စပ္ ရာသီျဖစ္ေသာ္လည္း ေလရူးသုန္သုန ္ေလေဗြေလၾကမ္းမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ တိုးေဝွ႕တိုက္ခတ္တတ္၍ ပင္ပမ္းမွဳမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစနိုင္သည္။ညေနပိုင္းေနဝင္ခ်ိန္တြင္ ေလျငိမ္သြားတတ္ အပူရွိန္က်သြားတတ္၏။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အပူျပင္းဆုံးေသာအခ်ိန္ျဖင့္လင့္ကစား ေနဝင္ခ်ိန္ ေကာင္း ရနိုင္သည္။ ျမဴမွဳန္မ်ားအုံ႕ဆိုင္းမွဳသည္ အရႊယ္ၾကီးမားျပီး လိေမၼာ္ေရာင္ေပါက္ေနသည့္ ေနမင္းၿကီးကို အေရာင္တစ္ထပ္ တင္ေပးသလိုရွိ၏။ ေနမင္းၾကီး ကိုယ္ေရာင္ကိုယ္ဝါ ႏွစ္လႊာျဖစ္ေစျပီး အလွပဆုံးအျပံဳးျဖင့္ တစ္ေန႕တာျဖတ္သန္းမွဳကို လက္ျပႏူတ္ဆက္တတ္သည္မွာ ေႏြရာသီ ခရီးသြားရျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။
ဂ်ဴလိုင္ ၾသဂုတ္ ႏွင့္စက္တင္ဘာလ ဟူ၍ သုံးလ တာအေတာအတြင္းကို မိုးတြင္းဟုညႊန္းဆိုရမလိုပင္။
မိုးတြင္းကာလ လာေရာက္ၾကသည့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဆိုးကြက္ေကာင္းကြက္ ေတြ႕ရသည္။အင္းေလးေဒသ က်ဳိင္းတုံ နယ္ ကန္ပက္လက္ ပင္းတယ ကေလာ အစရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေျခလ်င္ခရီး Trekking သြားရမည္ဆုိလ်င္ေနရာတိုင္္းလိုလို စြတ္စိုေန၍ နိုင္္ငံျခားသားမ်ား စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ မႏၱေလး ပုဂံ ႏွင့္ ရန္ကုန္ တို႕ကိုသာအဓိကထားလည္ပတ္သည့္တစ္ပတ္ ဆယ္ရက္ ခရီးတိုသာ ျဖစ္သင့္သည္။
မိုးတြင္းကာလ တြင္တစ္ျခားအခက္အခဲမ်ားလည္းေတြရျပန္သည္။
ခရီးသြားနည္းသျဖင့္ ဟိုတယ္အခန္းတိုင္း ေလေအးေပးစက္ ဖြင့္မထားၾကေပ။ ဧည့္သည္၏ အခန္းမ်ားကိုသာ ေလေအးေပးစက္ဖြင့္ေပးတာမ်ားသည္။ အနီးအနား ရွိအခန္း မ်ားမွ ဖုန္မွဳန္႕ႏွင့္ မွိဳ န႔ံမ်ား ဝင္ေရာက္လာတတ္၍ အနံ႕အသက္ဆိုးရႊားရသည္။ 
ပို႕ေဆာင္ေရးဂ႑တြင္ ေလယာဥ္တစ္စီးနဲ႕တစ္စီး လူနည္း၍ေပါင္းစီးရတာမ်ားသည္။ ေလယာဥ္ခ်ိန္မၾကာခဏ ေျပာင္းတတ္သည္။ ဒါကို သတိမထားမိလ်င္ ေလယာဥ္လြတ္သြားနိုင္သည္။ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီမ်ားကို confirmation ႏွစ္ၾကိမ္ေလာက္ လုပ္ကာမွ ေတာ္ကာၾက၏။
ထို႕ေၾကာင့္ မိုးတြင္းခရီးသြားလာမွဳမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ခရီးစဥ္ မျဖစ္နိုင္ပါ။
အားသာခ်က္ေတာ့ရွိပါသည္။ မိုးတြင္းကာလသည္ တစ္ျခားေႏြ ႏွင့္ေဆာင္းရာသီ မ်ားကဲ႕သို႕မဟုတ္။ ေနရာတိုင္းလိုလို သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ား အေရာင္စုံျပီး စိမ္းစိုေနတတ္သည္။ မိုးမရႊာ ေသာ္လည္း တိမ္မ်ားအုံ႕ဆိုင္းေနတတ္၍သိပ္မပူျပင္းပါ။ အလင္းေရာင္ေကာင္းေကာင္းရေသာေန႕တြင္ ဓါတ္ပုံလွလွ ရေစနိုင္သည္။ လိပ္ျပာေလးမ်ား ေက်းငွက္မ်ားကို ေတြ႕ရျပီး သာယာေအးျမေသာ ေလေျပေလညွင္းမ်ားကို တစ္ဝၾကီးရွဳရွိဳက္ရကာ မိုးတြင္းအလွကို တစ္မ်ိဳးခံစားေစသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ကဗ်ာဆရာၾကီးတင္မိုးက

မိုးပြင့္ကေငြ
မိုးေရကျမ
မိုးေကာင္းကင္နီလာနဲ႕ 
ေက်ာက္သႏၱာ ပုရစ္ဖူး
မိုးဦးကာလ
ဟူ၍ မိုးတြင္း ကာလ အလွကို တင္စားေရးဖြဲ႕ခဲ႕သည္။

တိုးဆိုဒ္မ်ားကိုေရာက္လ်င္ ေလွကား ႏွင့္ေလ်ွာက္လမ္းမ်ား စိုစြတ္ေန၍ ေျခေခ်ာ္လဲတတ္သည္ကလြဲ၍ နိုင္ငံျခားသားနည္းပါးေသာေၾကာင့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ေကာင္းသည္။
နိုင္ငံျခားသား အခ်င္းခ်င္း မေတြ႕ခ်င္ မျမင္ခ်င္ၾကတာ ထုံးစံအတိုင္းပင္။ ဒါမွသာ သဘာဝ အလွအပကို အျပည့္အဝ ခံစားနိုင္မည္ ဓါတ္ပုံေကာင္းေကာင္းရနိုင္မည္ဟု ၄င္းတို႕က ယူဆၾကသည္။
ဥပမာထားေျပာရလ်င္ ပုဂံေရွးေဟာင္းေဒသတြင္ ေဆာင္းရာသီဆိုလ်င္ ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္ တိုးရစ္မ်ားျဖင့္ျပည့္ေနတတ္သည္။ 
ပုဂံတြင္ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚ တက္လို႕ရေသာ ပုထိုးေစတီေပါင္းမွာ ၁၅ ဆူ ၁၆ ဆူ ေလာက္သာရွိ၏။ ေနဝင္ခ်ိန္ဆည္းဆာကို ၾကည့္ရွဳဖို႕အတြက္ အရည္အတြက္နည္းသည္။ တက္လို႕ရေသာ ေစတီ ပုထိုးတို႕တြင္ စုျပံဳ တိုးကာ တက္ၾကည့္ရသည္။ ျပဳတ္မက်ရေအာင္ ေတာ္ေတာ္သတိေပးရသည္။ မိုးတြင္းပိုင္း၌ကား ကိုယ္ေတြသာလ်င္ရွိသည့္အတြက္ စိတ္ၾကည္ လက္ၾကည္ ေနဝင္တာကို ခံစားရနိုင္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ မိုးတြင္းကာလ၌ ေနဝင္ခ်ိန္လွလွ ၾကည့္ရဖို႕မွာ ရာခိုင္နုန္းနည္းပါးသည္။ အေၾကာင္းမွာ မိုးမရႊြာခဲ႕လ်င္ေတာင္ ေန႕တိုင္းနီးပါး မိုးအုံ႕ေနတတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္

ေဆာင္းရာသီ ခရီးသြားကာလသည္ နိုင္ငံျခားသား တိုးရစ္မ်ားအတြက္ လည္ပတ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဘယ္ေဒသျဖစ္ျဖစ္ ပ်မ္းမ်ွ ၅ မွ ၂၅ ဒီကရီသာ( ျခံဳျပီးေရး) ရွိသည့္အတြက္ ၄င္းတို႕အၾကိဳက္ပင္ျဖစ္၏။ ထိုအခ်ိန္ အေနာက္တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ သုညဒီကရီေအာက္ေရာက္ေနသျဖင့္ ေဆာင္းရာသီေရွာင္ ခရီးစဥ္ winter tourism ျဖစ္လာရသည္။ 
နိုင္ငံျခားသားမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဆာင္းရာသီသည္ ၄င္းတို႕အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစသည္ဟု ေျပာၾကသည္။
ေအာက္တိုဘာ လလယ္ေလာက္တြင္ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားပြဲအမီ လာေရာက္ၾက၍ ခရီးသြား ရာသီ ကန္႕လန္႕ကာ ဖြင့္လိုက္ၾကသည္။
ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားပြဲကို ႏွစ္စဥ္ သီတင္းက်ြတ္ လဆန္း ၁ ရက္ေန႕တိုင္းစတင္က်င္းပၾကသည္။ ရြာေပါင္း ၂၁ ရြာကို တစ္ရြာျပီး တစ္ရြာ ေဒသစာရီလွည့္လည္ အပူေဇာ္ခံၾကသည့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ ၄ ဆူ ၏ ေက်ာင္းတက္ပြဲေန႕အမီ လာေရာက္ၾကည့္ရွဳ ပူေဇာ္ရာမွ တစ္ႏွစ္တာ ခရီးသြားရာသီအစကို စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ားအတြက္သာမက ျပည္တြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားပါ လာေရာက္ ဖူးေမ်ွာ္ရသည့္ ထူးျခားေသာ ဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္ၾကီးျဖစ္ပါသည္။

ထိုမွတဖန္ နိုဝင္ဘာလ ေရာက္လ်င္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တိုးရစ္မ်ား အမ်ားဆုံး လာလည္ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ နိုင္ငံျခားသား အလာေရာက္ဆုံးလျဖစ္သည္။ ရာသီဥတု ေအးျမမွဳႏွင့္ ၾကည္လင္ေသာေကာင္းကင္ အေရာင္အေသြးစုံေသာ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား ေတြ႕နိုင္၍လည္း နိုင္ငံျခားသားတိုင္း နိုဝင္ဘာလကို ၾကိဳက္ၾကသည္။
ေနဝင္ခိ်န္မွာ အလွပဆုံးမဟုတ္ေသာ္ျငား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ပူျပင္းခဲ႕ရေသာ ေနရက္ေတြကို ျမဳပ္ႏွံပစ္လိုက္ခ်ိန္ ႏွင့္ ႏွစ္သစ္မေရာက္မီ ေအးျမေသာေလကို ပထမဦးဆုံး ထိေတြ႕ရခ်ိန္ အခါသမယျဖစ္သည္။
ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယအပတ္တြင္ ေျမာက္ေလထန္္လာ၍ ပိုျပီးေအးလာတတ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံေတာင္ေပၚေဒသတစ္ခိ်ဳ႕တြင္ ရံဖန္ရံခါ သုည ဒီကရီေအာက္ ေရာက္တဲ႕အခါရွိသည္။ ( ပင္ေလာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္)
သို႕ေသာ္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ သိပ္မထူးျခားပါ။ ထိုအခိ်န္တြင္ ေနအိမ္၌ ခရစ္စမတ္ ကာလ ျဖတ္သန္းၾကလို႕ ျမန္မာနိုင္ငံကို အလာနည္းတတ္ပါသည္။
ဇႏၷဝါရီ ပထမပတ္ေလာက္မွ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ အႏွံ႕ တစ္ခါျပန္ေတြ႕ရတာမ်ားသည္။ ဇႏၷဝါရီလသည္ နိုဝင္ဘာျပီးလ်င္ ဒုတိယ တိုးအဝင္ဆုံးလျဖစ္သည္။ ေကာက္ပဲသီးႏွံရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္၍ နိုင္ငံျခားသားမ်ား အၾကိုက္ျဖစ္သည္။ 
ဤ လ၏ ေနဝင္ခ်ိန္သည္ ျပီးျပည့္စုံေသာ အလွပဆုံးေသာ ေနဝင္ခ်ိန္ေတြ ထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။
ေနမင္းၾကီးသည္ ၾကည္လင္ေသာအျပံဳးမ်ားျဖင့္ ႏူတ္ဆက္ခ်ိန္ ေက်းလက္ေဒသရွိ လူမ်ား ေကာက္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အျခား ဘဝတစ္ခု အျခားကမၻာ တစ္ခုကို ေရာက္ေနရသလို အသက္ရွဳ မွားေစေလာက္သည္။
ေဖေဖာ္ဝါႏွင့္ မတ္လ တြင္ ခရီးသြားရသည္မွာလည္း ရွဳခင္းရွဳကြက္ေကာင္း ရေစပါသည္။
မတ္လ ဒုတိယပတ္ ေက်ာ္လာေသာ္ ေန႕အပူရွိန္တုိး လာသည္မွ လြဲ၍ အရာရာအားလံုး လွပေနပါေသးသည္။
ထိုအ လွအပ တရားမ်ား ကမၻာ အႏွံ႕ ပ်ံ႕႕ႏွံ႕ သြားခဲ႕သည္ ဟုထင္ပါသည္။ 
ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႕ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ ဆြဲေဆာင္မွဳ အေကာင္းဆုံး ထိပ္တန္းနိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း UK အေျခစိုက္ Cox&King ခရီးသြားအင္စတီက်ဴမွ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
ထပ္မံျပီး မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္EU ရဲ႕ ကမၻာ့ အေကာင္းဆုံး ခရီးသြားေနရာဆု ခ်ီးျမင့္ခံခဲ႕ရျပန္သည္။
ထို ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မွာေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႕ ေႏြမိုးေဆာင္း တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး နိုင္ငံျခားသား တိုးရစ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရျခင္းသည္ 
ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးသြား သေဘာသဘာဝ ခ်ိန္ခြင္လ်ွာ ေျပာင္းလဲ အေလးသာလာသည့္ သေဘာဘဲမဟုတ္ပါလား။

ေသြးသစ္
ခရီးသြားသုေတသီ
၂၀၁၄--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/e19ddc5d-4695-440d-b72c-91b65244f933%40googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

No comments:

Post a Comment