Pages

Sunday, December 29, 2013

Re: ဂိုက္လုပ္ျခင္း

ခငိမင္ရပါေသာဧည့္လမ္းညြွန္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို ့ခင္ဗ်ာ.....
station tour ကို ေန ့စဥ္လိုလိုပင္
သြားျဖစ္ေနပါေသာေၾကာင့္
ေရြွတိဂံု ဘုရားေပါ ္တြင္ သိုးျဖဴ ၊ သိုးမည္းေပါင္းမ်ားစြာေန ့စဥ္ေတြ
့ျမင္ေနရပါသည္။
သိုးျဖဴေလးေတြဟာ အင္မတန္သန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္ျပီးခ်စ္စရာေကာင္္းသေလာက္ သိုးမည္းေတြ
မွာမူကား ေလးဆူ ဓါတ္ပံု ေရွြတိဂံု ဘုရားေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးနွင့္
လားလားမွွ်မအပ္စပ္ ဆန္ ့က်င္
ေသြဖည္လွ်က္ အင္မတန္မွ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္သည္ ့
ျမင္ကြင္းေပါင္းစံုျဖင့္ေန ့စဥ္ေတြ ့ျမင္
ေနရပါေသာေၾကာင့္ သိုးမည္း သို ့မဟုတ္ ထိုထိုေသာ ငါးခံုးမမ်ားအား
သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ
တို ့မွ ၀ိုင္း၀န္း ရွင္းလင္းဖယ္ရွားၾကမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ က်ေနာ္တို ့၏
Tourism Industry ၾကီးဟာ
တကယ့္ကိုသန္ ့ရွင္းသပ္ရပ္ျပီး လွပတဲ့ Tourism Industry ၾကီးျဖစ္လာမွာ
ဧကန္မလြဲပါပဲလို ့
ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း။ ။
Nway Oo (a) yinmintun
G-2427 Eng,Jap,Italian

On 12/26/13, Myo Min Aung <myomin4274@gmail.com> wrote:
> That is good . It should to check. There are many Guides whom without
> Licensed.at Mawlamyine .
>
>
> 2013/12/26 Khaing Soe Linn Khaing <comenseeme5@gmail.com>
>
>> Dear to All Of LTG!
>> I suggest it that may I advise to all wouldn't wish to hang it(ID/LTG) on
>> neck should clip (more fashionable by magnet) meanwhile tour(sightseeing)
>> in any tour spots or destinations if has own idea and focus in
>> professional but some officials necessary situation
>> to check up license at that time to be ready(officials mean concern
>> persons with tourism industry and other departments). Name plate sample
>> is
>> following;
>> KHAING SOE LINN
>> (MR.KHAING)
>> LICENSED TOUR
>> GUIDE
>> Mr.Khaing and Comenseeme(Myanmar) is my logo it is online has been
>> registered since 1995-96 if appreciate my friendly support to all
>> you may go on.
>>
>> As ZNT comment that is absolutely right almost licensed holders in
>> different career without hang license on neck due in working
>> (office/company ID card they hang)why not careers from tourism must do it
>> that express professional terms and levels that we(MTGA is priority) may
>> think a bout it especially more elder age LTG(over 50;including me) be
>> care in all when accompany by visitors.
>>
>>
>> With friendly
>>
>> Mr.Khaing
>> Comenseememyanmar
>>
>>
>> 2013/12/26 Khaing Soe Linn Khaing <comenseeme5@gmail.com>
>>
>>> Dear..;
>>> I suggest it.
>>> Mr.Khaing
>>> Comenseememyanmar
>>>
>>>
>>> 2013/12/25 ေထြးဦးျမန္မာ <htweoomyanmaryangon@gmail.com>
>>>
>>>> good Point !
>>>>
>>>>
>>>> 2013/12/24 zawnaingtun <zawnaitun@gmail.com>
>>>>
>>>>> ဒါဆိုကားသမားေတြလဲ Driver လိုင္စင္ဆြဲခုိင္းသင့္ပါတယ္။ေရွ႔ေနေတြ
>>>>> ဆရာ၀န္ေတြ လိုင္စင္နဲ႔လုပ္စားေနတဲ့သူေတြအကုန္လံုးေပါ့။အားလံုး
>>>>> ညီတူမွ်တူျဖစ္သြားေအာင္လို႔ပါ။သမၼတၾကီးေတာင္ Sea Game တုန္းက
>>>>> လည္ဆြဲၾကီးဆြဲထားေသးတာပဲ။
>>>>> တစ္ကယ္ကေတာ့ ဂိုက္အားလံုး မသြားမျဖစ္သြားရမယ့္ အဓိက SS ေနရာေတြမွာ
>>>>> ေစာင့္ၿပီးစစ္ေဆးလိုက္ရင္အေျဖေပၚပါတယ္။
>>>>> ေလးစားလွ်က္
>>>>> ZNT
>>>>>
>>>>> On 12/24/13, Shwemya Aung <shwemyaaung@googlemail.com> wrote:
>>>>> > ဂိုက္လုပ္ေနယင္ မိမိကိုယ္ကိုဂိုက္ျဖစ္ေႀကာင္းသိသာေစဖို့လိုင္ စင္
>>>>> > ဆြဲသင့္ပါတယ္။
>>>>> > လိုင္ စင္ ဆြဲထားသူမ်ားကိုလည္းတာဝန္ ရွိသူမ်ားက လိုင္ စင္
>>>>> > သက္တမ္းကုန္လြန္ျခင္းရွိ မ ရွိ သက္ တမ္း ရွိလိုင္ စင္ ကို
>>>>> ကိုင္ေဆာင္ျခင္း
>>>>> > ရွိ မ ရွိစစ္ေဆးပါမွလိုင္ စင္ မဲ႔ မ်ားကိုတားဆီးနိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။
>>>>> > ကားေမာင္းေနယင္ ကားပိုင္ ရွင္ လည္းကားသမားျဖစ္တယ္လို့
>>>>> >
>>>>> > ဂိုက္ေတြေျပာတတ္ႀကပါတယ္။
>>>>> > ဂိုက္လုပ္ေနယင္ ကုမ္ပဏီပိုင္ ရွင္ လည္းဂိုက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
>>>>> > လိုင္ စင္ ဆြဲရမယ္။
>>>>> > အမ်ိဳးသားဝတ္စံု သို့ တိုင္း ရင္းသားဝတ္စံုကို ဝတ္ ရမယ္။ဒါ MTGA နဲ႕
>>>>> > လည္းမဆိုင္ ပါ။
>>>>> > MoHTက ေျပာစရာလည္းမလိုပါ။
>>>>> > ဂိုက္တစ္ေယာက္ ရဲ႕etiquetteျဖစ္ ပါတယ္။
>>>>> > အျမင္ မ ေတာ္တာ ေတြ ေတြ႕ေနရလို႕ပါ။
>>>>> > အားလံုးကိုေလးစားလ်ွက္
>>>>> > ေရြွျမ ေအာင္
>>>>> >
>>>>> > --
>>>>> > You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups
>>>>> > "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
>>>>> > inside
>>>>> > Burma)" group.
>>>>> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
>>>>> send an
>>>>> > email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>>>>> > To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>>>>> > To view this discussion on the web visit
>>>>> >
>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAN81N2vZK5cdifMN-5F2G6GJFda56w2NpS26LKK9jLx4O2yy2g%40mail.gmail.com
>>>>> .
>>>>> > For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>> >
>>>>>
>>>>>
>>>>> --
>>>>> zawnaitun
>>>>>
>>>>> --
>>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>>> Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
>>>>> inside Burma)" group.
>>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>>> an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>>>>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>>>>> To view this discussion on the web visit
>>>>> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CALcHxuUhfbrxwgfdpTziCEZxO5eiEFq7RaUHoMG2CrmujwmM_A%40mail.gmail.com
>>>>> .
>>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
>>>> inside Burma)" group.
>>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>>> an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>>>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>>>> To view this discussion on the web visit
>>>> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CALPXUTVkk9pTd2dbMNtTP%3Dmx9%2Bn5pV%3Da0Nds1jOZ0tkGwm2LvQ%40mail.gmail.com
>>>> .
>>>>
>>>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Great using ...
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Great using ...
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
>> Burma)" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAGCuGNwRNJGi8RbLSQeZab5qjoWERmPgZ8M64hzO%2B70qedGQMQ%40mail.gmail.com
>> .
>>
>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CAE9qN5gTCdB-OLqEwMyMT2oGFbkDSBgBM6HVrq5C%2BnMT-KHGHg%40mail.gmail.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/travelmyanmar/CACUdJsSqXGQu%2BSxaABekbL4jb7465uOo0aZ8M1zhMJreH_FRHw%40mail.gmail.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

No comments:

Post a Comment