Pages

Saturday, March 31, 2012

Re: ခရီးသြား company မ်ား မွ လိုင္စင္မဲ. ဂိုဒ္မ်ား အားအသံုးျပုေနသည္.အေပါ ္တားျမစ္ေပးရန္ MTGA အသင္းေတာင္းဆို

ဒါဆိုရင္ လိုင္စင္ရ ဂိုက္ေတြရွာလို႔မရေတာ့ေလာက္ေအာင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနခဲ့ရင္
ဧည့္သည္ကလည္းတစ္ေယာက္ေယာက္အေဖာ္လိုက္မွကိုျဖစ္မယ့္အေျခအေနမ်ိဳးဆိုခဲ့ရင္ေရာဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးၾကမွာလဲမသိဘူးခင္ဗ်။
နယ္ေတြမွာသိရသေလာက္ကေတာ့
အျပင္လူဌားလည္းေပးရတာပါပဲ။ေပးရတာခ်င္အတူတူဆိုရင္ေတာ့ေအးဂ်င့္ေတြလည္းလိုင္စင္ရၿပီးသားလူကိုပဲသံုးခ်င္ၾကမွာပါပဲ။လိုင္စင္ရွိၿပီးသားဂုိက္က
ေစ်းပိုေပးရလို႔ လုပ္တာဆိုရင္ေတာ့တစ္မ်ိဳးစဥ္းစားရမွာေပါ့။

2012/3/31, winzaw oo5 <winzawoo5@gmail.com>:
> MTGA သည္လိုင္စင္ရဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကို ကိုယ္စားၿပဳထားေသာအဖြဲ႕ၿဖစ္သည္ႏွင့္အညီ
> လိုင္စင္ရွိဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
> လိုင္စင္မရွိေသာလက္သင့္ရာဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကိုအသံုးၿပဳေနၿခင္းၿဖင့္
> စနသ္တက်သင္ယူေလ့က်င့္ေလ့လာထားေသာ၊နိုင္ငံေတာ္အတြက္အခြန္ေဆာင္ေနေသာလိုင္စင္ရွိဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားနစ္နာလွပါသည္။
> ထို႕ၿပင္စနစ္တက်ေလ့လာထားၿခင္းမရွိေသာလိုင္စင္မဲ့ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားေၾကာင့္
> နိုင္ငံ၏ အေရးၾကီးအခ်က္မ်ား
> မွားယြင္းနိုင္ပါသည္။
> ဧည့္လမ္းညႊန္အသင္းၾကီး၏တင္ၿပခ်က္အေပၚမိခင္၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္UMTA
> တို႕မွထုတ္ၿပန္အသိေပးၿပီးၿဖစ္ပါသည္။
> ေနာက္ေနာင္တြင္လိုင္စင္မဲ့ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားဆက္လက္ငွားရမ္းအသံုးၿပဳေနေသာ
> ခရီးသြားေအးဂ်င့္မ်ားကို
> ေတြ႕ရွိပါကအခ်က္အလက္ႏွင့္တကြမွတ္သားၿပီးသက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႕တင္ၿပအေရးယူေစမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။
> ၀င္းေဇာ္ဦး
> အတြင္းေရးမွဴး
> MTGA
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Ko Nyi Nyi <nyi123@gmail.com>
> Date: Fri, 30 Mar 2012 20:12:05 +0630
> Subject: ခရီးသြား company မ်ား မွ လိုင္စင္မဲ. ဂိုဒ္မ်ား
> အားအသံုးျပုေနသည္.အေပါ ္တားျမစ္ေပးရန္ MTGA အသင္းေတာင္းဆို
> To: travelmyanmar <travelmyanmar@googlegroups.com>
>
> ဧည္.လမ္း ညြွန္ေမာင္နွမမ်ားခင္ဗ်ား
>
> ယခုနွစ္ ခရီးသြားရာသီတြင္ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည္.သည္မ်ား
> အထူးမ်ားျပားစြာ၀င္ေ၇ာက္လာမွုေနာက္ကြယ္တြင္ အခ်ို. Tour Company မ်ားမွ
> Station Manager အခ်ုိ.သည္ လိုင္စင္မရွိေသာ ျမင္းလွည္းဆရာ၊ စပယ္ယာ၊
> ကားဆရာ နွင္. အျခား လက္သင္.ရာ (လိုင္စင္မဲ. ဧည္.လမ္းညြွန္မ်ား)မ်ားကို
> အသံုးျပုေနေျကာင္း ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ားနွင္.ေတြ.ရွိရပါသည္ ။
>
> ထိုကိစၥသည္ ျမန္မာ.ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင္. နိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကို
> ထိခိုက္နိုင္ပါသျဖင္. ျမန္မာနိုင္ငံဧည္.လမ္းညြွန္မ်ားအသင္းမွ
> ေအာက္ပါဌာနမ်ားသို. သတင္းပို.တိုင္ျကားခဲ.ပါသည္ ။
>
> (၁) ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
> (၂) ျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီးရံုး ၊ ဟိုတယ္/ခရီး၀န္ျကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္
> (၃) ညြွန္ျကားေရးမွူး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ဟိုတယ္ နွင္.ခရီးညြွန္ ၿကားမွု ဦးစီးဌာန
> (၄) ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ.
> (၅) ဇံုေဒသမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
>
>
>
> က် ္သို.တင္ျပခ်က္ေျကာင္. ဟိုတယ္ခရီး၀န္ျကီးဌာနမွ ထိုကိစၥ
> ကိုတားျမစ္ေပးမည္ဟု တရား၀င္ျပန္ျကားလာပါေျကာင္း။
>
> ကိုညီညီ (သရ၀ဏ္)
> MTGA
> သတင္းနွင္.ျပန္ျကားေရး
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
> inside Burma)" group.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To unsubscribe from this group, send email to
> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> For more options, visit this group at
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
>


--
zawnaitun

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

က်ေနာ္ တေယာက္တည္း ၄ မဲ ေပးခ့ဖဲ ူးတယ္

က်ေနာ္ တေယာက္တည္း ၄ မဲ ေပးခ့ဖဲ ူးတယ္

ၾကယ္ျဖဴ မတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၂ မုိးမခ

"---ငါ့ကို ဘဝပ်က္တာျမင္ခ်င္ေနတာလား မင္းက---"

ဟိုတေန႔ကေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတ့ဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတခုမွာ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက "ဧၿပီလ ၁-ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တမႈ
ရိွေစရမယ္" လို႔ ေျပာၾကားခ့တဲ ့ဲအေပၚ ႀကိဳဆိုသံေတြလည္း ထြက္လာသလို၊
ေဝဖန္သံတခ်ဳိ ႕လည္း
ၾကားခ့ရဲ ပါတယ္။
ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတနြ ႔ဲ သတင္းေထာက္ေတြကို မဲရုံထဲ ဝင္ခြင့္မေပးပဲ
မဲရုံပတ္ဝန္းက်င္
ကိုက္ ၅၀၀-အျပင္မွာ ေနရမယ္ဆိုလို႔ ဒီလိုသာဆိုရင္ မဲရံုစဖြင့္တဲ့အခ်ိန္၊
မဲထည့္ေနတဲ့အခ်ိန္၊
မေဲ ရတကြ ္တ့ဲ အခ်ိန္ေတမြ ွာမပဲ ုံးထမဲ ွာ ႀကိဳတင္မဲတြရိွေနသလား၊ မဲလာထည့္သူေတြကို
ဖိအားေပးမႈေတြ ရွိသလား၊ မဲခိုးေရတြက္တာေတြရွိသလား ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္လို႔
မရႏိုင္တ့အဲ တကြ ္ ဒီအေပၚမွာ စိုးရိမ္တယ္လို႔ တခ်ိဳ႕က ဆိုပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ကေတာ့မဲလိမ္၊ မဲခိုးေတြ မရွိေစရဘူး ဆိုေပမယ့္၊ ျပည္သူေတြက
ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့မဲကို
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ တကယ္ေကာ ေရြးခ်ယ္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိပါ့မလား ဆိုတာကလည္း
အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ ဒီေထာက္ျပခ်က္ကို က်ေနာ္ ေထာက္ခံပါတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳဖူးလို႔ပါ။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႀကီး ကေတာ့ "၂၀၁၀ ကဲ့သို႔ ႀကိဳတင္မဲဆႏၵမ်ားျဖင့္
အႏိုင္ရရွိသြားျခင္းကို
မိမိလက္ထက္မွာ လံုးဝ မျဖစ္ေစရဘူး" လို႔ ေျပာသြားတဲ့အတြက္ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ အေတြး
ဝင္လိုက္တာတခုက အရင္တုန္းကေတာ့မဲမသမာမႈေတြက တကယ္လုပ္ခဲ့တာပါလို႔
ဝန္ခံလိုက္တာပဲ ဆိုတာကိုပါ။ ဒီလိုေျပာလိုက္လို႔ မင္း မေက်နပ္တိုင္း အခ်က္ရရင္
စပြ ္တယြ ္ေတာ့တာပလဲ ို႔ မထင္လိုက္ပါန႔။ဲ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္က ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲမွာအေဝးေရာက္ေနလို႔ မဲမေပးလိုက္ရေပမယ့္ ၂၀၀၈
ဖြဲ႔စည္းပံုဆႏၵခံယူပြဲတုန္းက
က်ေနာ္ တေယာက္တည္း၄-မ ဲ ေပးခ့ရဲ ဖူးလို႔ပါပဲ။
အဲလိုေျပာလိုက္လို႔တခ်ိဳ႕ကလည္း အံ့ၾသခ်င္ၾသမယ္၊ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အံ့ၾသမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အထူးသျဖင့္ ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ အံ့ၾသၾကမွာ မဟုတ္ဘူး ထင္ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာေနတုန္ုးက က်ေနာ္လည္း လခစား အစိုးရဝန္ထမ္းေလးတစ္ဦးပါ။ နယ္ကေနလာၿပီး
ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမွာ လာအလုပ္လုပ္ေနရတာ ဆိုေတာ့
နယ္အိမ္ေထာင္စုစာရင္းပဲရွိလို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ
ဧည့္စာရင္းန႔ပဲ ဲ ေနရပါတယ္။ အဒဲ ီေတာ့ နယ္က အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွာ
က်ေနာ့္နာမည္တခု၊ဒီက
ဧည့္စာရင္းမွာက က်ေနာ့္နာမည္တခု အဲဒီမွာတင္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြင္း
မဲသြားမေပးစရာမလိုဘဲနဲ႔
သူတို႔ဟာသူတို႔ ႀကိဳတင္မဲဆိုၿပီးလုပ္သြားတာ ႏွစ္ႀကိဳတင္ေတာင္ မဲသြားေရာ။
မဲစာရြက္ေတာင္
မျမင္လိုက္ရေတာ့ ႏွစ္မဲလံုးလည္း ေထာက္ခံမဲသလား၊ မေထာက္မခံမဲသလားေတာင္
မသိလိုက္ပါဘူး။
ေနာက္တခ်က္က ဆႏၵခံယူပြဲနီးခါမွ က်ေနာ္တို႔ကို အစိုးရဝန္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရက
ဖ႔ထဲြ ားတ့ဲ ၾကံ့ခိုင္ဖံ႔ၿြဖိဳးေရးကို ဝင္ကို ဝင္ရမယ္တ့ဲဗ်။ မဝင္လို႔လည္း
မရဘူးတ့ဲဗ်။ က်ေနာ္တို႔က
ဝန္ထမ္း စလုပ္ေတာ့ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔မွ မပတ္သက္ရဆိုတာ
လက္မွတ္ထိုးထားတယ္၊ဝင္လို႔ မရဘူးလို႔ျပန္ေျပာတာေတာင္မွ ရတယ္တဲ့
ၾကံ့ခိုင္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဆိုတာ
ႏိုင္ငံေရးအဖ႔မဲြ ဟုတ္ဘူးတ့ဲေလ။ ၾကံ့ဖံ႔ ြ ဥက႒ၠ ႀကီး ကိုယ္တိုင္လာၿပီး ကဒ္ေတြမွာ
လက္မွတ္ထိုးခိုင္းၿပီး ျပန္ယူသြားတာပါခင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔က မဝင္မေနရ
ဆိုလည္း ရွိေစေတာ့
ကိုယ့္အသင္းဝင္ကဒ္ေတာ့ ကိုယ္ယူမွာေပါ့ျပန္ေပးခဲ့ပါဆိုေတာ့
ဆႏၵခံယူပြဲၿပီးရင္ ေပးပါမယ္တဲ့။
အမ္ .. က်ေနာ္ သိတယ္။ အဲဒီမွာတင္ က်ေနာ့္ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကဒ္ေလးက
ႀကိဳတင္မဲ တမဲ
ျဖစ္သြားၿပီ ဆိုတာကို။ ဒါေတာင္ က်ေနာ္တို႔ေက်ာင္းသား ဘဝတုန္းက မဝင္မေနရ အတင္း
ဝင္ခိုင္းထားတ့ဲ ၾကံ့ဖံ႔စြ ာရင္းေလးပါ ႀကဳိတင္မဲ သြားေသးလား ေသခ်ာမသိလို႔။
ဒါန႔ ဲ က…ဲ မပဲ ေစေတာ့ကြာ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ မဲရုံမသြားရေတာ့လည္း ေအးတာပဲလို႔
ေတြးေနတုန္း
ဌာနကညႊန္ခ်ဳပ္ႀကီးက ဝန္ထမ္းေတြ အားလံုး မဲ လာထည့္ၾကပါတဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲေန႔မနက္မွာ
ထပ္ေခၚတယ္။ ဒါန႔ဲ ဆရာရယ္ က်ေနာ္ နယ္မွာလည္း တမဲ၊ ရပ္ကြက္ရုံးမွာလည္း တမဲ၊
ၾကံ့ခိုင္ေရးမဲပါ ေပါင္းလိုက္ရင္သံုးမဲရွိေနပါၿပီ။ မေပးေတာ့ပါဘူးလို႔
သြားေျပာတာ။ ညႊန္ခ်ဳပ္ႀကီးက
မရဘူးက။ြ ငါ့ကို ဒီမွာရိွတ့ဝဲ န္ထမ္းေတအြ ားလုံး အေယာက္ေစ့ မဲျပန္ပို႔ေပးရမယ္လို႔
ေနျပည္ေတာ္က ညႊန္ၾကားထားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြ ထံုးစံအတိုင္း
အထက္လူႀကီး မ်က္ႏွာမညိဳခင္ ဟုတ္က့၊ဲ ဟုတ္က့ဲဆရာ .. လို႔ေျပာၿပီး
ျပတင္းေပါက္လိုက္ကာေလးန႔ဲ ကာထားတဲ့ စာေရးမမဲရုံထဲ ေျပးဝင္လိုက္ရတယ္။
မရဲ ုံထေဲ ရာက္ေတာ့ေစာင့္ေနတ့ဲ စာေရးမက ဘာေျပာတယ္မွတ္လဲ - "ကဲ .. ဆရာ၊
ဆရာစိတ္ထရဲ ိွတ့အဲ တိုင္းပဲ လတြ ္လတြ ္လပ္လပ္ေပးပါ၊ သိတယ္မလား" တ့ဲ။ က်ေနာ္
ၾကက္သီးထသြားတယ္။ အေရွ႕က စကားကခ်ိဳခ်ိဳေလးေျပာေပမယ့္ ေနာက္က သိတယ္မလားက
အံႀကိတ္သံႀကီးန႔ဗဲ ်။ ဒါန႔ ဲ .. က်ေနာ္လည္း ၾကက္ေျခခတ္မယ့္ လက္က
ခဏတြန္႔သြားၿပီး"မွန္မွန္၊
မွားမွား ရသလားဗ်" ဆိုေတာ့ "အို..လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပါပဲ၊ သိတယ္မလား" တဲ့။
လာျပန္ၿပီ အဲဒီ
သိတယ္မလား။ ဒါန႔ ဲ က်ေနာ္လည္း "က်ေနာ္ေတာ့ ဖ႔ဲြစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို
မဖတ္ဖူးေသးေတာ့ ေကာင္းတယ္၊ မေကာင္းဘူး ေဝခြဲရ ခက္တယ္ဗ်ာ။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္ နံၾကား
ေထာက္လိုက္မယ္" ဆိုၿပီးနံၾကားေထာက္လိုက္တယ္။ "ဟာ .. အမွားက်တယ္ဗ်ာ။ မတတ္ႏိုင္ဘူး။
က်ေနာ္ အမွားပဲ ျခစ္ရေတာ့မွာေပါ့" ဆိုၿပီး အမွားပဲ ျခစ္ၿပီး ထည့္ခဲ့တာပါ။
ဘာပဲေျပာေျပာ ဟိုႀကိဳတင္ သံုးမဲလံုးက ေထာက္ခံမဲ ဆိုရင္ေတာင္ ကိုယ့္ဆႏၵနဲ႔
ကိုယ္တိုင္
ေပးရတ့ဲ မေဲ တာ့အမွားျခစ္ခ့ႏဲ ိုင္သားပဲ ဆိုၿပီး ကိုယ္ဟာကိုယ္ၿပံဳးေနတုန္း စာေရးမက
လာေျပာတယ္။ "ဆရာ.. ညႊန္ခ်ဳပ္ေခၚတယ္" တဲ့။ သြားေတြ႔ေတာ့ ညႊန္ခ်ဳပ္က "ေနျပည္ေတာ္က
ဝန္ထမ္းဦးေရအတိုင္း မဲေတြ ပို႔ေပးရမယ္ ဆိုတာက အမွန္ျခစ္ၿပီးသားမဲေတြေျပာတာကြ။
က်န္တ့သဲ ူေတြ အားလုံးက အမွန္ျခစ္ၿပီးေနၿပီ။ မင္းတေယာက္တည္း မွားေနရင္ မင္းလည္း
အႏၱရာယ္ရိွတယ္၊ နားလည္လား" တ့။ဲ "ငါ့ကို ဘဝပ်က္တာျမင္ခ်င္ေနတာလား မင္းက" လို႔ဆူၿပီး
စာေရးမကို "ဟ့ဲ .. မစဲ ာရကြ ္အသစ္မွာ သူ႔နာမည္န႔ဲအမွန္ျခစ္ၿပီး
ထည့္လိုက္စမ္း" တ့ဲ။ ဒါန႔ဲ
ေယာင္ၿပီးစာေရးမကို လွည့္ၾကည့္မိေတာ့ စာေရးမစားပြဲေပၚမွာ ဆႏၵမဲစာရြက္အသစ္ေတြက
တထပ္ႀကီးပါကလား။

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

ASAP Methodology and what you need to know as a SAP MMWM, FICO, BIBW, HR Functional Consultant

Conference Seminar: ASAP methodology - Very Important subject for SAP
Functional consultants


Join us for a Webinar on April 2


Do you know what you will be doing on a project once you land on a SAP
functional job - You are probably thinking about getting into SAP
world or you are getting trained currently and will eventually get
into the job soon, here is an opportunity to know about ASAP
methodology and important concept that every SAP functional consultant
needs to know. Here it from a project manager so you know the best
information.

This is a free seminar that you can listen in and get a good idea on
your possible roles on a project as a SAP Functional consultant. Here
it from a project manager so you know the best information.
Title: Conference Seminar: ASAP methodology - Very Important subject
for SAP Functional consultants
Date: Monday, April 2, 2012
Time: 9:30 PM - 10:30 PM EDT
After registering you will receive a confirmation email containing
information about joining the Webinar.
System Requirements
PC-based attendees
Required: Windows® 7, Vista, XP or 2003 Server
Macintosh®-based attendees
Required: Mac OS® X 10.5 or newer
Space is limited.
Reserve your Webinar seat now at:
https://www3.gotomeeting.com/register/764314046

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

ASAP Methodology and what you need to know as a SAP MMWM, FICO, BIBW, HR Functional Consultant

Conference Seminar: ASAP methodology - Very Important subject for SAP
Functional consultants


Join us for a Webinar on April 2


Do you know what you will be doing on a project once you land on a SAP
functional job - You are probably thinking about getting into SAP
world or you are getting trained currently and will eventually get
into the job soon, here is an opportunity to know about ASAP
methodology and important concept that every SAP functional consultant
needs to know. Here it from a project manager so you know the best
information.

This is a free seminar that you can listen in and get a good idea on
your possible roles on a project as a SAP Functional consultant. Here
it from a project manager so you know the best information.
Title: Conference Seminar: ASAP methodology - Very Important subject
for SAP Functional consultants
Date: Monday, April 2, 2012
Time: 9:30 PM - 10:30 PM EDT
After registering you will receive a confirmation email containing
information about joining the Webinar.
System Requirements
PC-based attendees
Required: Windows® 7, Vista, XP or 2003 Server
Macintosh®-based attendees
Required: Mac OS® X 10.5 or newer
Space is limited.
Reserve your Webinar seat now at:
https://www3.gotomeeting.com/register/764314046

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

Re: ကားဆရာ အသစ္မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ

အမ မသီတာခင္ဗ်ား

က်ေနာ္လည္းခံခဲ့ရတာမ်ားၿပီ
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅ ရက္ေလာက္က မဟာမုနိကထြက္လာေတာ့ ကားဆရာမရွိပါ။
ဖံုးဆက္ေခၚေတာ့ဖံုးအကိုင္ပါ။၁၀မိနစ္ခန္႕ၾကာေတာ့ေရာက္လာပါတယ္။
ေအးေဆးပါဘဲ အသိတေယာက္နဲ့သြားစကားေၿပာေနတာတဲ့-ဒါဘဲ။
အခုလာမယ့္တိုးပါးခ်ိန္မွာ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္တုိုးကား
ဒရိုင္ဘာ+ပိုင္ရွင္မ်ားေတြ႕ဆံု
စကားေၿပာၾကမွေကာင္းမယ္။ထင္တယ္
အၾကံေကာင္းရွိရင္ေပးၾကပါခင္ဗ်ာ
၀င္းေဇာ္ဦး

On 3/30/12, Yunn San Eain <yunnsaneain@googlemail.com> wrote:
> တာဝန္သိ၍ တာဝန္သိယူလိုေသာအသိစိတ္မ်ားရွိေစရန္ အလို႕ငါွ။
>
> ဪ လူေတြကခက္တယ္။ ကိုယ္ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတယ္။
> ကိုယ္ေနရာကို ကိုယ္မသိေတာ့ ခက္ကုန္တာေပါ့။
> ကိုယ္က ကားပိုင္ရွင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူေ႒းၾကီးဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပညာတတ္ၾကီးဘဲျဖစ္ျဖစ္၊
> ကိုယ္လက္ရွိလုပ္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဘာအလုပ္ကိုလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကိုသိဖို႕၊
> ေလ့လာဖို႕၊ တာဝန္ယူတတ္ဖို႕၊ တာဝန္ေက်ဖို႕ ေတြကို နားလည္ဖို႕ အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့
> လူေတြ ဧည့္သည္ေတြနဲ႕ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့ေအာင္ဆက္ဆံတတ္ဖို႕၊
> အေရးၾကီးတာနဲ႕ အေရးမၾကီးတာနဲ႕ ကြဲကြဲျပားျပား သိဖို႕ အလုပ္ခ်ိန္တြင္းမွာ၊
> အဲဒါေတြ လိုအပ္ပါတယ္။
> ဧည့္လမ္းညြန္ေတြလည္း ဒီလိုပါဘဲ။
> မည့္သူကိုမဆို ေျပာတာပါ။ ကိုယ္အိမ္မွာေတာ့ ဘုရင္ေပါ့။
> အလုပ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ္တာဝန္ယူထားရတဲ့ အပိုင္း ကိုယ္တာဝန္ေက်သြားၾကရင္၊
> တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေလးစား နာလည္မႈေတြရွိၾကရင္၊ အဆင္မေျပစရာ မရွိပါဘူး။
> ကြၽန္မတို႕လည္း ကိုယ္အိမ္မွာေတာ့ ငါ့ဘုရင္မေပါ့။
> အလုပ္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ္ဧည့္သည္ကို အနည္းနဲ႕ အမ်ားသည္းခံေျပာဆိုဆက္ဆံရတာပါဘဲ။
> အရမ္းလြန္လာရင္ေတာ့လည္း ဘီးလူးဆိုင္းေပါ့။
> ကြၽန္မတို႕ဆို ကိုယ္လမ္းမသိရင္လည္း ကားသမားေတြကိုလည္း ေမးခဲ့တာဘဲ၊
> ကိုယ္မသိေသးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ ကိုယ္မေရာက္ဖူးတဲ့ေနရာေဒသ၊
> ကိုယ္ထက္ငယ္တဲ့သူဘဲျဖစ္ျဖစ္၊
> ကိုယ္ထက္ပိုသိတာေတြရွိႏိုင္ရင္လည္း ေမးပါတယ္။ ကိုယ္သိတာရွိရင္လည္း
> ေမးလာရင္ေတာ့ ေဝမွ်ပါတယ္။
> ကိုယ္ကတာဝန္ယူထားျပီးျပီးကို၊ ကိုယ္က ကိုယ္ဝမ္းစာအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရတာကိုး။
> ဒီလို႕မ်ိဳးသေဘာမေပါက္ရင္ေတာ့ ေရရွည္အလုပ္လုပ္ရတာ ခက္မွာေပါ့။
> ကိုယ္က လုပ္ငန္းတစ္ခုက တစ္ခုကိုဘဲေျပာင္းလုပ္လုပ္၊
> ေခတၱယာယီဘဲ လုပ္လုပ္၊ အခ်ိန္အပိုင္း ကာလမွာဘဲလုပ္လုပ္၊
> ကိုယ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ကိုယ္တာဝန္ကိုယ္သိျပီး၊
> တာဝန္ေက်ပြန္မယ္ဆို သင္တန္းေတြတတ္စရာမလိုပါ။
> အသိစိတ္ေတြဘဲ လိုအပ္ပါတယ္။
> ဆရာလုပ္လိုစိတ္ မရွိပါ။ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
>
>
> 2012/3/30 Emerald Twentyfive <emerald.twentyfive@gmail.com>
>
>> ကို၀င္းေဇာ္ဦး ေရ
>>
>> သက္ဆိုင္ရာမ်ားအေနနဲ႕ ကားဆရာအသစ္မ်ားကို Dos & Don'ts , Etiquette စေသါ
>> သင္တန္းမ်ား ေပး မေပး သိလိုပါတယ္ ယခုလို ဧည္႕သည္မ်ား မေမွ်ာ္လင္႕ဘဲ
>> မ်ားၿပားစြာ ၀င္လာတဲ႕ အခါမွာ ပိုက္ဆံရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ မိုးရြာတံုးေရခံ
>> ဆိုသလို ကားမ်ားထပ္၀ယ္ၿပီး ခရီးလွည္႕လည္ေရးလုပ္ငန္းထဲထည္႕ႀကတာ
>> သဘာ၀က်ပါတယ္ သဘာ၀မက်တာက ကားေမာင္းတတ္ရံုနဲ႕ Tour Car Driver
>> ၿဖစ္မလာႏိႈင္ဘူးဆိုတဲ႕ အခ်က္ကို ေမ႕ေနႀကတာပါ
>> အဲဒီေတာ႕ ဧည္႕သည္ေတြေရာ ဧည္႕လမ္းညႊန္ေတြေရာ စိတ္အေနွာက္အယွက္ မႀကာခဏ
>> ၿဖစ္ရပါတယ္
>> ဒီအေႀကာင္းေလးကို ေသခ်ာဖတ္ေပးပါ
>> ၂၅ ရက္ မတ္လ က Golden Myanmar Tour Company နဲ႕
>> ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက ႏွလံုးအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ၇ ေယာက္ ရန္ကုန္ေရာက္လာပါတယ္
>> သူတို႕က အလုပ္တပိုင္း အလည္တပိုင္းလာရတာၿဖစ္ပါတယ္ ၂၅ မွ ၂၈ မနက္ထိဘဲ
>> ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာေနဘို႕ အခ်ိန္ရပါတယ္ ဆရာ၀န္ႀကီးတေယာက္က သူတို႕ႏုိင္ငံရဲ႕
>> ဓါတ္ပံုဆုမ်ားစြာ ရထားတဲ႕ ဓါတ္ပံု ဆရာလည္း ၿဖစ္ပါတယ္
>> ၂၆ ရက္ေန႕မွာ Golden Bell Car Company ရဲ႕ Hiace
>> ေခါင္ၿမင္႕ကား ၈ဇ/ ၈၈၈-------နဲ႕
>> က်ိဳက္ထီးရိုး ခရီးစဥ္ စခဲ႕ပါတယ္
>> သူတို႕မွာ Golden Rock ဟိုတယ္မွာ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း
>> အစည္းေ၀းလုပ္ဘို႕ အစီအစဥ္ပါပါတယ္
>> ကုမၼဏီ က ပဲခူး ဟံသာ၀တီ ထမင္းဆိုင္မွာ ေန႕လည္စာတင္ထားၿပီး
>> ၿဖစ္တဲ႕အတြက္ ပဲခူးအရင္လည္ရပါတယ္ ဒါေပမဲ႕ အစည္းေ၀းမမီမွာစိုးလို႕ ၁၁-၃၀
>> မွာ ထမင္းဆိုင္ပို႕ပါတယ္
>> ကားဆရာက နားမွာ ဖုန္းေၿပာတဲ႕နားက်ပ္ခ်ိတ္ထားၿပီး
>> သူ႕ဖုန္းကလဲ အခါအားေလွ်ာ္စြာ လာပါတယ္ ဖုန္းသံကလဲ သီခ်င္းသံ ဆူဆူညံညံပါ
>> သူ႕ဖုန္းလာတဲ႕အခါ ဧည္႕သည္ နဲ႕ ကၽြန္မကို ဖုန္းေၿပာခြင္႕ မေတာင္းပါဘူး
>> သူ႕မိန္းမလို႕ ထင္ရသူနဲ႕ အေရးမႀကီးေသါ စကားမ်ားကို ဟိုဘက္က
>> ဖုန္းမခ်မခ်င္းေၿပာပါတယ္ ဟီးဟီးဟားဟား အသံထြက္ၿပီးလဲ ရီပါတယ္ အက်ယ္ႀကီးပါ
>> သူ႕အိမ္သူ႕ယာမွာ ေၿပာေနသလို ဘယ္သူ႕မွ ဂရုမစိုက္ပါ
>> သူ႕မိန္းမကလဲ ကိုယ္႕ေယာက်ၤား ဘယ္လိုအလုပ္မ်ိဳးလုပ္ေနလဲ
>> မသိတတ္ရေအာင္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္းမွာ ဖုန္းခဏခဏဆက္ပါတယ္
>> ပဲခူးက ထမင္းစားၿပီး ထြက္ေတာ႕ ေန႕လည္ ၁ နာရီ ေက်ာ္ ၁-၁၅
>> ေလါက္ရွိပါၿပီ
>> ကားထြက္ေတာ႕ ကၽြန္မကို မေမးဘဲ ကက္ဆက္ဖြင္႕လိုက္ပါတယ္ ဒါနဲ႕
>> ကၽြန္မက ဧည္႕သည္က ႀကိဳက္မွာမဟုတ္လို႕ မဖြင္႕နဲ႔ ေၿပာခ်င္ေသၚလဲ
>> ရန္မၿဖစ္ခ်င္လို႕ ဧည္႕သည္ကို လွည္႕ေမးေပးလိုက္ပါတယ္ ဧည္႕သည္က မဖြင္႕ပါနဲ႕
>> ေၿပာတယ္ဆိုေတာ႕ မေက်မနပ္နဲ႕ ပိတ္လိုက္ပါတယ္
>> ဘုရားႀကီးေလာက္ကစ သူအရမ္းအိပ္ငိုက္ေနေႀကာင္း ေၿပာပါတယ္
>> ကၽြန္မလဲ ေတာ္ေတာ္ေႀကာက္သြားပါတယ္ ငိုက္လို႕
>> ကားခ်င္းေခါင္းခ်င္းဆိုင္တိုက္လိုက္ရင္ ကၽြန္မ အရင္ေသမွာေလ ဒါနဲ႕
>> ကၽြန္မမွာပါတဲ႕ ေရွာက္သီးေဆးၿပားကို စားပါ ဆိုၿပီး သူ႕ကို
>> အရိပ္ႀကည္႕ေနရပါတယ္ ေရခဲေရနဲ႕ မ်က္ႏွာသစ္လိုက္ပါလားဆိုေတာ႕
>> ေလၿဖတ္မွာစိုးလို႕တဲ႕ ဒါနဲ႕ဘဲ ကားကို Slow Motion နဲ႕ ေမာင္းလာႀကပါတယ္
>> Golden Rock ကလဲ အစည္းေ၀းခ်ိန္ေနာက္က်ေနၿပီဆိုၿပီး ကၽြန္မကို ဖုန္း
>> ေတြေခၚ ကင္ပြန္းစခန္းေရာက္ေတာ႔ ညေန ၄ နာရီပါ
>> ကားဂိတ္ထဲ ကားထိုးမေပးဘဲ ၿမရိပ္ညိဳထဲဘဲ ထိုးေပးပါတယ္ ကားရႈပ္လို႕တဲ႕
>> Guide ကို ဘာမွမေမးဘဲ သူလုပ္ခ်င္တာေတြဘဲ ေက်ာ္ေက်ာ္လုပ္ပါတယ္
>> Golden Rock ေရာက္ေတာ႕ ၅ နာရီထိုးပါၿပီ အစည္းေ၀းတြက္ ဟိုတယ္က
>> ၿပင္ဆင္ထားတာေတြလဲဖ်က္လိုက္ပါၿပီ အခန္း တီး ေကာ္ဖီ ပန္း မုန္႕
>> ၂မ်ိဳးနဲ႕ အစည္းေ၀းခန္း မွာထားတာပါ
>> ဒါနဲ႕ အထမ္းနဲ႕ ေတာင္ေပၚတက္ႀကပါတယ္ အထမ္းနဲ႕ တက္တာေတာင္ ၆ နာရီ
>> ထိုးကာနီးမွ အေပၚေရာက္ပါတယ္ ေနေရာင္နဲ႕ ဓါတ္ပံု ရိဳက္လိုက္မဟဲ႕ လို႕
>> အားခဲထားတဲ႕ ဆရာ၀န္ႀကီးလဲ မီးေရာင္နဲ႔ဘဲ ဓါတ္ပံု ရိုက္ရပါေတာ႕တယ္
>> ၿပင္သစ္ဧည္႕သည္သါဆိုရင္ေတာ႕ ကၽြန္မနဲ႕ နားပမ္းခ်ရမလား
>> ေလ်ာ္ေႀကးေတာင္းမလား တရားစြဲမလား ေတြးသါႀကည္႕ႀကပါ
>> ေနာက္ေန႕ ၁၀ နာရီမွာ ကၽြန္မတို႕ကားေပၚၿပန္ေရာက္ပါတယ္
>> ကၽြန္မကို ၿပန္ဆင္းလာတာေနာက္က်လို႕တဲ႕ ေနာက္က်ယံုမက ညမွၿပန္ေရာက္လဲ သူ႕
>> အလုပ္မဟုတ္ပါ
>> လမ္းမွာတခါထပ္ၿပီး အိပ္ငိုက္တဲ႕ ဇာတ္လမ္း လာၿပန္ပါတယ္
>> မေန႕ကေလါက္ေတာ႕ မဆိုးေတာ႕ပါ သူ႕ဘာသါ ၀ယ္လာတဲ႕ မရမ္းၿပားေတြစားၿပီး
>> ဒီတခါေတာ႕ မာရသြန္ေမာင္းပါတယ္ ရန္ကုန္ကို ၁၂ နာရီ
>> ပါတ္၀န္းက်င္မွာေရာက္ပါတယ္ မေရာက္ခင္ သူ႕မိန္းမဆီက ဖုန္းလာပါတယ္ ထံုးစံ
>> အတိုင္း ဘယ္သူမွ ခြင္႕မေတာင္းဘဲ စကားေတြေၿပာပါတယ္
>>
>> သဲ ထမင္းဘယ္ႏွစ္ပန္းကန္စားလဲ မ်ားမ်ားစား မ်ားမ်ားစား ဒါမွ------
>> စသၿဖင္႕ လင္မယားခ်င္းေၿပာတဲ႕ စကားမ်ိဳးေတြပါ ဒီတခါေတာ႕ ကၽြန္မေဒါသ
>> အႀကီးအက်ယ္ ထြက္ကုန္ပါၿပီ ဒါနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ကို မာမာထန္ထန္ ေၿပာခ်လိုက္ပါတယ္
>> ဒီမယ္ ရွင္္ ဒီလို အေရမရ အဖတ္မရ စကားေတြေၿပာေနတာ တာ၀န္ထမ္းေနတံုးမွာ
>> မေၿပာသင္႕ဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား အခုခ်က္ခ်င္း ရပ္လိုက္ပါလို႕
>>
>> အဲဒီခ်ိန္ကစလို႕ ကၽြန္မနဲ႕ တရား၀င္ အဆင္မေၿပေတာ႕တာဘဲ သူ႕မ်က္ႏွာလဲ
>> အီးမွန္ထားသလိုကိုၿဖစ္ေနၿပီ
>> ကၽြန္မကလဲ အူထဲ အသဲထဲက ကလိကလိ ေနေအာင္ကို ေဒါသေတြ ထြက္ေနၿပီ
>>
>> ၂၈ ရက္ေန႕ သူက ေနာက္တတိုး ႀကိဳစရာရွိတယ္တဲ႕ ကၽြန္မကလဲ
>> ေနာက္တတိုးရွိတယ္ ရတယ္ ၿပန္လိုက္ပို႕စရာမလိုဘူးေပါ႕
>> Dep; ထဲ ဧည္႕သည္ ၀င္ပို႕တယ္ ဧည္႕သည္က သူ႕ကို
>> မုန္႕ဘိိုးေပးမသြားဘူး ကၽြန္မၿမင္တယ္ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ႕ ကၽြန္မ
>> ဧည္႕သည္ကို ဟဲ႕ မုန္႕ဘိုးေပးလိုက္ဦးေလ လို႕ ေၿပာတတ္ပါတယ္ ခုေတာ႕
>> ေၿပာခ်င္စိတ္မရွိဘူး
>> ၿဖစ္ခ်င္ေတာ႕ Int'l Departure T.G System Down ေနတယ္
>> ေစာင္႕ေနရတာ အႀကာႀကီးဘဲ
>> ကားဆရာ အထဲ၀င္လာၿပီး ကၽြန္မကို ၿပန္လိုက္မွာလားတဲ႕ သူဘဲ ေနာက္တတိုးရွိတယ္
>> မပို႕ႏိႈင္ဘူးေၿပာထားၿပီး ခုစာေလးေက်ာ္ ခု ဆီထမင္း ဒါနဲ႕
>> မလိုက္ေတာ႕ပါဘူးေၿပာေတာ႕ ဒါဆိုရင္လဲ သြားေတာ႕မယ္ ဒီတခါ တိုးလိုက္ရတာ
>> အပဲ႕ဆံုးဘဲ ဆိုၿပီး ထြက္သြားပါတယ္
>> ခဏႀကာေတာ႕ ကၽြန္မဆီ ဖုန္း၀င္လာပါတယ္ Golden Myanmar
>> Boss ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ေပးပါတဲ႕ ဘာလုပ္မလို႕လဲ ဆိုေတာ႕
>> ေၿပာစရာေလးရွိလို႕တဲ႕ ကဲ ဘယ္ေလါက္ေစာ္ကားလိုက္လဲလို႕ ဒါနဲ႔ ဟဲ႕
>> ေတြ႕ခ်င္ရင္ ကဒ္လဲၿပီး အထဲ ၀င္လိုက္သြားလို႕ ငါ႕ Boss အထဲမွာရွိတယ္
>> ဆိုၿပီးဖုန္းခ်လိုက္တယ္
>> ၉ နာရီေက်ာ္မွ ဧည္္႕သည္ Check in ၿပီးလို႔ အထဲ၀င္ရတယ္
>> ကၽြန္မကို Boss က Domestic ကြင္း လိုက္ပို႕တယ္ အဲဒီ ကားဆရာ Car Park မွာ
>> အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ႕ ကၽြန္မ ေဒါသ အထြပ္အထိပ္ေရာက္သြားၿပီ ဟဲ႕ေကာင္ ဒီမွာ
>> ငါ႕ Boss နင္ဘာေၿပာခ်င္လဲ အခု လာေၿပာလိုက္စမ္းလို႕ ေၿပာလိုက္တယ္
>> မေၿပာေတာ႕ပါဘူး ေနာက္က်သြားၿပီတဲ႕ ဒါဘာအဓိပါယ္လဲ မေၿပာလို႕မရဘူး ခုေၿပာ
>> ဆိုေတာ႕ Boss ကို ဧည္႕သည္ဆီက မုန္႕ဘိုး ေတာင္းခိုင္းမလို႕တဲ႕
>> ႀကားဘူးႀကရဲ႕လား အရပ္ကတို႕ လို႕သါ ေအာ္လိုက္ခ်င္ေတာ႕တယ္
>> ေအး နင္႕Service က ဘယ္ေလါက္ေကာင္းေနလို႕
>> မုန္႕ဘိုးေတာင္းခ်င္ရတာလဲ နင္႕လိုေကာင္မ်ိဳး ငါသါဆိုရင္
>> တသက္လံုးမသံုးဘူးေဟ႕ ေအး တိုးကားဆရာ ဆက္လုပ္ခ်င္ေသးရင္ေတာ႕ Tour Mandalay
>> က ကားဆရာေတြဆီမွာ သင္တန္းတက္ေခ်ဦး လို႕ေၿပာလိုက္တယ္
>> ္ ဟုတ္တယ္ ေၿပာလို႕ေၿပာတာ မဟုတ္ဘူး Tour Mdy ကားဆရာေတြ
>> ဧည္႕သည္ Service ေပးတာ တကယ္ အတုယူစရာေကါင္းပါတယ္ အခုေတာ႕ ကားဆရာအသစ္ေတြက
>> သင္ယူရမွာကို မသင္ဘူး ဘယ္ဆိုင္ ဘယ္လိုေကာင္းတယ္ ဘယ္လူမ်ိဳးက
>> မုန္႕ဘိုးပိုရတယ္ စသၿဖင္႕ မဟုတ္တာေတြဘဲ သင္တယ္ ည Dinner ပါရင္ Guide
>> အိမ္ေ၀းရင္ မ်က္ႏွာေတြက မႀကည္မသာနဲ႔ တခါတေလ ဧည္႕သည္က အဂၤလိပ္စကားေၿပာရင္
>> သူတို႕က Guide ကို ေက်ာ္ေက်ာ္ၿပီး ၀င္ေၿပာခ်င္ေသးတယ္ ဒါဆိုလဲ Guide
>> လုပ္ေပါ႕ သိပ္တတ္ေနရင္
>>
>> အဲဒီေတာ႕ ကို၀င္းေဇာ္ဦးေရ ဒီကိစၥလဲ Tourism Promotion မွာ
>> အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ေနာ္ အပ်က္ပ်က္နဲ႕ ႏွာေခါင္္းေသြးထြက္ကုန္မယ္
>> အမေတာ႕ Chest Pain ေတြေတာင္ရတယ္ အခု တိုးဆက္မလိုက္ဘဲ
>> နားေနဦးမယ္ ဒီလို ကႀကိဳးဂေဂ်ာင္ မ်ိဳးေတြ ထပ္ေတြ႕ မစိုးလို႕
>> ေအာ္ သူက မွတ္သါးေလါက္စရာ စကားတခြန္း မိန္႕ခြန္း
>> ေခၽြသြားေသးတယ္ ဒီလို ကားေမာင္းရင္းစကားေၿပာဘို႕ Blue Tooth
>> တပ္ထားတာဘဲတဲ႕
>> အမ ကုမၼဏီ ဆိုရင္ေတာ႕ Professional မၿဖစ္တဲ႕သူေတြ Very Sorry
>> ဘဲ။
>>
>> Emerald
>>
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Fwd: ခရီးသြား company မ်ား မွ လိုင္စင္မဲ. ဂိုဒ္မ်ား အားအသံုးျပုေနသည္.အေပါ ္တားျမစ္ေပးရန္ MTGA အသင္းေတာင္းဆို

MTGA သည္လိုင္စင္ရဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကို ကိုယ္စားၿပဳထားေသာအဖြဲ႕ၿဖစ္သည္ႏွင့္အညီ
လိုင္စင္ရွိဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားအတြက္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
လိုင္စင္မရွိေသာလက္သင့္ရာဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကိုအသံုးၿပဳေနၿခင္းၿဖင့္
စနသ္တက်သင္ယူေလ့က်င့္ေလ့လာထားေသာ၊နိုင္ငံေတာ္အတြက္အခြန္ေဆာင္ေနေသာလိုင္စင္ရွိဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားနစ္နာလွပါသည္။
ထို႕ၿပင္စနစ္တက်ေလ့လာထားၿခင္းမရွိေသာလိုင္စင္မဲ့ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားေၾကာင့္
နိုင္ငံ၏ အေရးၾကီးအခ်က္မ်ား
မွားယြင္းနိုင္ပါသည္။
ဧည့္လမ္းညႊန္အသင္းၾကီး၏တင္ၿပခ်က္အေပၚမိခင္၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္UMTA
တို႕မွထုတ္ၿပန္အသိေပးၿပီးၿဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ေနာင္တြင္လိုင္စင္မဲ့ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားဆက္လက္ငွားရမ္းအသံုးၿပဳေနေသာ
ခရီးသြားေအးဂ်င့္မ်ားကို
ေတြ႕ရွိပါကအခ်က္အလက္ႏွင့္တကြမွတ္သားၿပီးသက္ဆိုင္ရာမ်ားသို႕တင္ၿပအေရးယူေစမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။
၀င္းေဇာ္ဦး
အတြင္းေရးမွဴး
MTGA
---------- Forwarded message ----------
From: Ko Nyi Nyi <nyi123@gmail.com>
Date: Fri, 30 Mar 2012 20:12:05 +0630
Subject: ခရီးသြား company မ်ား မွ လိုင္စင္မဲ. ဂိုဒ္မ်ား
အားအသံုးျပုေနသည္.အေပါ ္တားျမစ္ေပးရန္ MTGA အသင္းေတာင္းဆို
To: travelmyanmar <travelmyanmar@googlegroups.com>

ဧည္.လမ္း ညြွန္ေမာင္နွမမ်ားခင္ဗ်ား

ယခုနွစ္ ခရီးသြားရာသီတြင္ နိုင္ငံျခားသားခရီးသြားဧည္.သည္မ်ား
အထူးမ်ားျပားစြာ၀င္ေ၇ာက္လာမွုေနာက္ကြယ္တြင္ အခ်ို. Tour Company မ်ားမွ
Station Manager အခ်ုိ.သည္ လိုင္စင္မရွိေသာ ျမင္းလွည္းဆရာ၊ စပယ္ယာ၊
ကားဆရာ နွင္. အျခား လက္သင္.ရာ (လိုင္စင္မဲ. ဧည္.လမ္းညြွန္မ်ား)မ်ားကို
အသံုးျပုေနေျကာင္း ခိုင္မာေသာအေထာက္အထားမ်ားနွင္.ေတြ.ရွိရပါသည္ ။

ထိုကိစၥသည္ ျမန္မာ.ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင္. နိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကို
ထိခိုက္နိုင္ပါသျဖင္. ျမန္မာနိုင္ငံဧည္.လမ္းညြွန္မ်ားအသင္းမွ
ေအာက္ပါဌာနမ်ားသို. သတင္းပို.တိုင္ျကားခဲ.ပါသည္ ။

(၁) ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း
(၂) ျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီးရံုး ၊ ဟိုတယ္/ခရီး၀န္ျကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္
(၃) ညြွန္ျကားေရးမွူး ၊ ျမန္မာနိုင္ငံ ဟိုတယ္ နွင္.ခရီးညြွန္ ၿကားမွု ဦးစီးဌာန
(၄) ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ.
(၅) ဇံုေဒသမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း

က် ္သို.တင္ျပခ်က္ေျကာင္. ဟိုတယ္ခရီး၀န္ျကီးဌာနမွ ထိုကိစၥ
ကိုတားျမစ္ေပးမည္ဟု တရား၀င္ျပန္ျကားလာပါေျကာင္း။

ကိုညီညီ (သရ၀ဏ္)
MTGA
သတင္းနွင္.ျပန္ျကားေရး

--
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to
travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Friday, March 30, 2012

Fwd: Directive from Ministry of Hotels & Tourism

---------- Forwarded message ----------
From: UMTA <UMTA@mptmail.net.mm>
Date: Fri, 30 Mar 2012 22:20:18 +0630
Subject: Directive from Ministry of Hotels & Tourism
To: Adventure Myanmar <info@amtt.com.mm>, Adventure Myanmar
<aye@amtt.com.mm>, Adventure Myanmar <sales@amtt.com.mm>, Adventure
Myanmar <aye@adventuremyanmar.com>, khinezarzaraung@gmail.com,
ahnyarthar@myanmar.com.mm, ahnyarthar@gmail.com, Ainda
<ainda@mptmail.net.mm>, minnminnthu@gmail.com,
airtranstravels@gmail.com, All Asia Exclusive
<mail@allasiaexclusive.asia>, All Asia Exclusive
<phyoe@allasiaexclusive.asia>, Always <always@myanmar.com.mm>, Amata
Resort & Spa <amata@baganmail.net.mm>, resvmkt-am@myanmar.com,
zayya@myanmar.com.mm, Amazing Paradise Tour
<info@amazingparadisetour.com>, sweetlady.lady25@gmail.com,
maisanu@gmail.com, kthwe@amazingtimetravels.com, Amtra
<amtra@mptmail.net.mm>, Ananda <anandatravel@myanmar.com.mm>,
booking.ananda@gmail.com, info@ancientgeo.com, Andaman
<tours.andaman@gmail.com>, antares@myanmar.com.mm, Antares
<antaresmyanmar@gmail.com>, April Travel & Tours
<aungmaw08@wimaxmail.mm>, April Travels & Tours
<jenny2008maw@gmail.com>, April Travels & Tours
<apriltravel@wimaxmail.net.mm>, APT <anant@mptmail.net.mm>,
arkartuntrading@gmail.com, Arabian <arabian-t@yangon.net.mm>, Arcadia
Travels & Tours <info@myanmartravelport.com>,
asiaangelreisen@gmail.com, asiacentral.toursim@gmail.com,
kmkhant@gmail.com, Asia Expeditions
<marlar.asiaexpeditions@gmail.com>, winzaw@asia-expeditions.com, Asia
Global <info-agtt@myanmar.com.mm>, asiagreatness@gmail.com,
asiagreen@mptmail.net.mm, Asia Holidays
<asia.holidays@mptmail.net.mm>, Asia Holidays <laypawhtoo@gmail.com>,
Asia Photo <asiaphototours@gmail.com>, ms.channyeintthu@gmail.com,
vst@myanmarvst.com, Asia Smile Travels & Tours
<asiasmile@myanmar.com.mm>, Lwin07@gmail.com, Asia Wave
<asiawave@yangon.net.mm>, Asia Whale <info@asiawhale.com>, Asian Myana
Beauty Travels & Tours <sales@asianmyanmabeautytravel.com>, Asian
Myanmar Beauty <res@asianmyanmabeautytravel.com>, Asian Northern
Breeze Travels & Tours <kokochit2006@gmail.com>, Asian Northern Breeze
Travels & Tours <anbreeze@gmail.com>, asiantour@myanmar.com.mm, Asian
Trails <res@asiantrails.com.mm>, saweiei@gmail.com,
operation@asiantrails.com.mm, Asian Window
<asianwindowtravel.tour@gmail.com>, "Asian Window Travels & Tours Co."
<asianwindow@myanmar.com.mm>, asiana@myanmar.com.mm, Asterism
<linsukhin@mptmail.net.mm>, Atlantic
<atlantictravel.travel@gmail.com>, Atlantic <atlt@myanmar.com.mm>,
Aung Myat Soe <myawinmaung@mptmail.net.mm>, khinhponeyin@gmail.com,
info@autonettravels.com, htaymyint24372@gmail.com, AVA
<AVA@mptmail.net.mm>, A & K <thwethwelay.mm@gmail.com>, Ayarwaddy &
Kingdom1 Travels & Tours <Myanmar@akorndmc.com>, Ay
<ayarlegend@myanmar.com.mm>, Ayarwaddy Legend Travels
<sitha2010@gmail.com>, tour@ayarwaddylegend.com, ayeindamar@gmail.com,
ayeindamar@myanmar.com.mm, A & K 1 <Myanmar@akomdmc.com>, Bangan
Princess <baganprincess@mptmail.net.mm>, Bandoola
<bttl@mptmail.net.mm>, Banner of Myanmar <kyuyinnmar@gmail.com>, Baron
<tonyyang2006@gmail.com>, Baton Travels & Tours
<khinkhin@batontours.com>, Best Day Myanmar
<bestdaymyanmar@gmail.com>, Best Day Myanmar <sihtatha@gmail.com>,
saiyeeseng@gmail.com, bestwaytravels12all@gmail.com,
attraction2all@gmail.com, bighighland99@gmail.com, Bike World
<bwem@yangon.net.mm>, aye.soesoe@gmail.com, essent@mptmail.net.mm,
thanagency@gmail.com, Bravo <bravotravels@myanmar.com.mm>, Bravo
Travels & Tours <manager.myanmarbravo@gmail.com>, tin.apex@gmail.com,
Brilliant Sun <sannaye@myanmar.com.mm>, Brilliant Sun
<bestmyanmar44@gmail.com>, Buga <buga@myanmar.com.mm>, Centre of New
Myanmar <mr-myanmar@myanmar.com.mm>, Centre of New Myanmar
<yehtut555@gmail.com>, ctam@baganmail.net.mm, chasetravels@gmail.com,
"Chatrium Hotel (Yangon)" <dosm@chatriumygn.net.mm>,
md@cherryandpinetravel.com, ope@cherryandpinetravel.com,
sales@cherryandpinetravel.com, info@cherryandpinetravel.com,
wahwah@focus-asia.travel, Cho Brothers <chobros.ali@gmail.com>, City
Holiday <cityholi@myanmar.com.mm>, City World <alicwm@gmail.com>, Club
Nomad <nomad@mail4u.com.mm>, htz24040@gmail.com,
moethuzar@mptmail.net.mm, Colors of Myanmar Travels
<colors.of.myanmar@gmail.com>, colors@myanmar.com.mm, Columbus
<columbus03@baganmail.net.mm>, Columbus <mindin08@gmail.com>, Columbus
<info@columbus.com.mm>, Columbus Travel <sabai.clb@gmail.com>,
sec.clb@gmail.com, nangmyomyowai@gmail.com, guidance@mptmail.net.mm,
costour@myanmar.com.mm, aungkyawzeya@gmail.com, thurazeya@gmail.com,
damaduta@myanmar.com.mm, "Daw Kay Thi Khine (Guide)"
<kattytanguide@gmail.com>, Daw Khin Khet Khet Khaing
<angel@myanmar.com.mm>, "Daw Than Than Htay (Guide)"
<c.thanthan@gmail.com>, "Daw Tin Nwe Aye (Guide)"
<hlaingwinuae@gmail.com>, Delta Investment <deltamediaygn@gmail.com>,
Delta Investment <dia@yangon.net.mm>, Destination Asia
<info@destinationasia-myanmar.com.mm>, Destination Mandalay
<akk@yangon.net.mm>, Diamond Dragon <ddtour@ddragon.com.mm>, Diamond
Palace <ygn@diamondpalace.net>, Diamond Palace <ygnoffice@gmail.com>,
Diamond View <medv@myanmar.com.mm>, dvtour.myanmar@gmail.com,
dvtour@dvmyanmar.com, Diethelm <leisure@diethelm.com.mm>,
myoye.a@mmdiethelmtravel.com, res@diethelm.com.mm,
dreamholidays10@gmail.com, john@dreamland.travel,
travel.dreamland@gmail.com, antyswe2010@gmail.com, Eagle Tours
<eagletours09@gmail.com>, Eagle Tours 1 <eagletours@myanmar.com.mm>,
Eagle Travels & Tours <haung07@gmail.com>, Eagle's Wings
<eagleswings@myanmar.com.mm>, Eastern Princess
<kyawmin.ygn@gmail.com>, Eastern Princess <myanmar@mail4u.com.mm>,
Eastern Princess <easternprincesstravels@gmail.com>, Eastern Princess
<thansoe.7hr@gmail.com>, Easy Go <easygotravel@gmail.com>,
info@elegantmyanmar.travel, saotun@gmail.com,
mandalayemeraldlotus@gmail.com, Emperor <emperor@mptmail.net.mm>,
Enchanting <enchanting@myanmar.com.mm>, Endeavour
<endeavourtravelstours@gmail.com>, EPG <info@epgtravel.com>,
kyawzinphyo2007@gmail.com, Equalink <equalinktravel@gmail.com>,
equsite@mail4u.com.mm, den@inspirationmynmar.com.mm,
den.lahpai@hotmail.com, Euro Asie Voyage
<euroasievoyage@mptmail.net.mm>, Excellent Holidays
<marketing@excellentholidays.com.mm>, excellentholidays@gmail.com,
Exotic Myanmar <exoticmyanmar@myanmar.com.mm>, Exotic Myanmar
<sales@exoticmyanmartravels.com>, Exotissimo <myanmar@exotissimo.com>,
Exotissimo <susu@exotissimo.com>, Exotissimo <thet@exotissimo.com>,
Exotissimo <exosecretary@googlemail.com>, myanmar@khiri.com, Exquisite
Myanmar <exquisite@mail4u.com.mm>, "Exquisite Myanmar (1)"
<honeytha373@gmail.com>, mmilogistics@myanmar.com.mm, Fairness
<fairness@baganmail.net.mm>, Fairyland <fairyland@myanmar.com.mm>,
Fairyland <fairyland.co@gmail.com>, Fascinating Land
<info@fascinating-land-travel.com>, alzainsa@gmail.com, Flying Phoenix
<kokotun143@gmail.com>, FULL UP <full-up@mptmail.net.mm>, Fully Light
<fullylight@myanmar.com.mm>, Fully Light <Fullylight@gmail.com>,
Future Gold <FGTTC@mptmail.net.mm>, Future Wings
<futurewings@gmail.com>, Gamone Pann <gmptt@mptmail.net.mm>, Gandawyn
<gandawyn@myanmar.com.mm>, Gangaw <GANGAW@mptmail.net.mm>, "Garden
World (2009) Travels & Tours" <nyiniy55@gmail.com>, Glamorous Myanmar
T & T <info@glamorousmyanmar.com>, Glamorous Myanmar T & T
<bryan@glamorousmyanmar.com>, operation@glamorousmyanmar.com, Global
<GTSTOUR@mptmail.net.mm>, Global Union Express
<susu.express@gmail.com>, Go & Go <GOANDGOTRAVELS@mptmail.net.mm>,
Gold Backed <ayethettlynn@gmail.com>, Gold Uni
<golduni.ygn@mptmail.net.mm>, goldeN amber
<million2007@myanmar.com.mm>, Golden Bell 1
<goldenbellfamily@gmail.com>, Golden Bell 2
<kyawhtetpaingpaing@gmail.com>, Golden Bell 3
<thuyaaungzaw@gmail.com>, goldenbstt@gmail.com, Golden Diamond Dragon
Travels & Tours <goldendiamonddragon@gmail.com>, Golden Dream
<golddreamspl@myanmar.com.mm>, Golden Express
<GETOURS@mptmail.net.mm>, Golden Express Travels & Tours
<goldenexpress@mptmail.net.mm>, Golden Falcon <gfyangon@gmail.com>,
Golden Garden Tours <yangonet@gmail.com>, Golden Guide
<goldenguidetour@gmail.com>, dorothybauk@gmail.com,
info@goldenguttertravels.com, Golden Host <ght@wwtrades.com.mm>,
Golden Host Travels & Tours <ttn229@gmail.com>, gktmyanmar@gmail.com,
Golden Land <goldenland@myanmar.com.mm>,
goldenlandtravel.tour@gmail.com, operation.goldenland@gmail.com,
Golden Myanmar <info@myanmartourism.com>, Gotour2011@gmail.com, Golden
Pagoda <goldenpagoda@myanmar.com.mm>, Golden Pearl
<gldnpearl87@gmail.com>, "liza.breeze@gmail.com"
<Liza.breeze@gmail.com>, Golden Rock <grtt@goldenrock.com.mm>, Golden
Trip <kmm.goldentrip@mptmail.net.mm>, "
(kmm.goldentrip@gmail.com.)"@mpt-mta1.mpt.net.mm, Golden Xylophone
<sales@travellingmyanmar.com>, Golden Xylophone Travels & Tours
<sales@gxptravel.com>, Good News <goodnewstravels@gmail.com>, Gracious
Myanmar <GMT@mptmail.net.mm>, Gracious Myanmar Travel
<winmyintzaw.07@gmail.com>, awng@grandlotus.com.mm, Great Asia Pagan
<khunwin@myanmar.com.mm>, Great Expedition <tt_get@myanmar.com.mm>,
greatexpedition.mm@gmail.com, Great Golden Door
<sales@ggdtravelsmyanmar.com>, Great Seven Star
<greatsevenstar@gmail.com>, Great Seven Star Travels & Tours
<gss.7st@gmail.com>, Green Leaf <greenleaf@mptmail.net.mm>, Green
Palace <grpalace@myanmar.com.mm>, Green Tea Asia
<greenteaasia@gmail.com>, Gulf <gulftravels@myanmar.com.mm>,
gulftravels28@gmail.com, Gulf Winner Travels & Tours
<gulfwinner.travel2011@gmail.com>, Hamsa <hamsa@mptmail.net.mm>, Han
Kang Travels & Tours <hankangomt@blumail.org>, Harmony Travels
<harmony.servs@gmail.com>, hearttourmym@goldenland.com.mm,
heinsitravel@gmail.com, Hein Si Travels & Tours
<heinsicompany@gmail.com>, Hein Thuzar Travels & Tours
<thuthusmile@gmail.com>, myanmarhighland@gmail.com,
maung.holiness@gmail.com, arfat2007@gmail.com,
holyblackstonetravel@gmail.com, Holy Treasure Land Travels
<hajiminyannaing@gmail.com>, Honey Land <honeylandtt@mptmail.net.mm>,
Honey World <honeyworld@mptmail.net.mm>, Hsu Pan Travels & Tours
<hsupan.travel@gmail.com>, Htoo <htootrvl@yangon.net.mm>, Htwe Oo
Myanmar <director@htweoomyanmar.com>, Htwe Oo Myanmar
<htweoomyanmaryangon@gmail.com>, "I. M. S" <imstravel@mptmail.net.mm>,
Imperial Amazing Green <green@mptmail.net.mm>, IMS Travels & Tours
<rachaelthahla@gmail.com>, Inter Star <info@interstartours.com>,
interstar_mm@myamar.com.mm, khinsoe33@gmail.com, Interconnection 1
<tour1@myanmarholiday.com>, Inetconnection 2
<tour2@myanmarholiday.com>, Interconnection Travel
<khinsoe@myanmarholiday.com>, info@myanmarholiday.com,
opr@myanmarholiday.com, International Best <ebiz@myanmar.com.mm>,
International Myanmar <mysoe@myanmar.com.mm>, International Myanmar
Travels & Tours <thidalwin.imt@gmail.com>, Introducing Myanmar
<introducingmyanmar@mptmail.net.mm>, jADE MARINA
<rbdragon@myanmar.com.mm>, Jtt.myanmar@gmail.com, Journeyplan
<journeyplan@mptmail.net.mm>, journeys@myanmar.com.mm,
sbchetry@gmail.com, sales@journeysmyanmar.com, Joy & Peace
<sandar.joynpeace@gmail.com>, j.jupitertours@mptmail.net.mm,
comradezzn@gmail.com, Karaweik M & J <karaweik@myanmar.com.mm>, Khine
Lwin Tun <klttours@gmail.com>, Khine Tha Zin
<KTZCOLTD@mptmail.net.mm>, Kinnari <kinnari@mptmail.net.mm>, Ko Tar
<kotartravels@myanmar.com.mm>, Korea myanmar <komyrgn@myanmar.com.mm>,
KST <ksuthway@yangon.net.mm>, Kyaw San <kstravel@myanmar.com.mm>, Kyaw
San Travel & Tours <kyawsantravel@gmail.com>, Kyaw Su Thway Travel
<ksttours@gmail.com>, Kyaw Su Thway Travels & Tours
<info_kst@myanmar.com.mm>, Lapye' Hein <LPH@myanmar.com.mm>, Legendary
Myanmar <legendarymyanmar@gmail.com>, Linn Group
<LINN@mptmail.net.mm>, jerryaunt.khaing@gmail.com,
lookmyanmar@mptmail.net.mm, Lovely Land <lovelylandasia@gmail.com>,
Lovely Land Asia <lovelylandasia@googlemail.com>,
tinttintmyanmar@gmail.com, "M. O. A" <MOA@mptmail.net.mm>, Magado
<magadotravel@gmail.com>, Magic Vacation <KandK@mptmail.net.mm>,
mahatoe@gmail.com, Maharaungpan <maharaungpan7@gmail.com>,
mahuranagatravel@gmail.com, Majestic <majesticasia@majestic.com.mm>,
Majestic <reservation@majestic.com.mm>, Majestic Mandalay
<akl-kkn@mptmail.net.mm>, Mary Mon <marymoon@myanmar.com.mm>, Myanmar
Simile Land <smilelan@mptmail.net.mm>, mtmaung@gmail.com, Merry Land
<mltt@mail4u.com.mm>, Miba gon yee <mbgytt@gmail.com>, Minami Tours
<minamitours@gmail.com>, Minami Tours <kathywinn@gmail.com>,
Mingalapar <uas.aung@mptmail.net.mm>, Moby Dick
<info@mobydick-myanmar.com.mm>, moetainmann@gmail.com, Moon Beam
<moonbeam.travels@gmail.com>, Sandrakyaw06@gmail.com, MT & K
<info@traveltomyanmar.com>, info@decentmyanmartravel.com,
sales@decentmyanmartravel.com, MTB <mtbtours.co.ltd@gmail.com>, Multi
Point Travels & Tours <ahmedbodi@gmail.com>, Mya
<myatravel@gmail.com>, Mya Mandalay <myamandalay@gmail.com>, Mya Thet
Chel <myathetchel@mptmail.net.mm>, Mya Thiri
<myathiri@myanmar.com.mm>, Mya Thiri Travel <myathiri@gmail.com>,
reservation.mtr@gmail.com, Myan Thu Thu <actmv@myanmar.com.mm>, Myanma
Authentic Travels & Tours <authentic.myanmar@gmail.com>, Myanma
Authentic Travels & Tours <marketing.authenticspace@gmail.com>,
Myanmar- Asie Du Sud-East Voyage <tttza@mptmail.net.mm>, Myanmar
Bavarian Travels & Tours 1 <bavarian.myanmar@gmail.com>, Myanmar
Bavarian Travels & Tours 2 <mbtravels@mptmail.net.mm>,
myanmarblueoceantour@gmail.com, sales@myanmarblueoceantour.com,
info@myanmarblueoceantour.com, Myanmar Combiz <tour@combizgroup.com>,
Myanmar Combiz <hayman@combizgroup.com>, sweyee@combizgroup.com,
sweyelwin.74@gmail.com, Myanmar Cultural <mctnla@mptmail.net.mm>,
Myanmar Cultural <naylinn.mct@gmail.com>, Myanmar Damsel
<damsel@myanmar.com.mm>, Myanmar Delight
<myan-delight@myanmar.com.mm>, Myanmar Delight
<myan.delight@gmail.com>, Myanmar Destination Management
<info@myanmar-dmc.com>, Myanmar Elite <melite@myanmar.com.mm>, Myanmar
Euro Asia <torfs-htaik@baganmail.net.mm>, Myanmar Explorer Tourism
Service <mr.expr@gmail.com>, Myanmar Explorer Tourism Service
<mrexplorer@myanmar.com.mm>, Myanmar Frangipani
<frangipani@myanmar.com.mm>, Myanmar frangipani Travels
<minlwinoo@gmail.com>, Myanmar Frangipani Travels & Tours
<minlwinoo@myanmar.com.mm>, aungkhin.oasisresort@gmail.com, Myanmar
Gateway Ecotours <aungaye58@gmail.com>, Myanmar Gem Land
<gemland@mptmail.net.mm>, akthida@gmail.com, Myanmar Gold
<reservations@myanmargold.com>, Myanmar Golden Image
<mgitours@myanmar.com.mm>, Myanmar Happy Trip
<happytrip@myanmar.com.mm>, info@myanmarbook.com, Myanmar Heart Land
<april@mptmail.net.mm>, Myanmar Himalaya <himalaya@myanmar.com.mm>,
"Myanmar Hotels & Cruises Ltd." <rtmygn@mptmail.net.mm>, Myanmar
Kipling <kiplingtour@myanmar.com.mm>, Myanmar Mysteryland Tours
<m.mysteryland@gmail.com>, Myanmar Nara Apex
<naraapex@baganmail.net.mm>, Myanmar Nara Apex
<apexmyanmar@gmail.com>, Myanmar Orient Pacific
<moptatravel@gmail.com>, "Myanmar P. L. G" <info@myanmarplg.com>,
Myanmar Padonmar <camc@mptmail.net.mm>, Myanmar Park View
<ygn@m-parkview.com>, Myanmar Pearl Dragon
<myanmarpearldragon@gmail.com>, MYANMAR PHONYIN
<info@myanmarphonyintour.com>, Myanmar Planet
<wenrong13888@gmail.com>, Myanmar Polestar
<pst.administration@gmail.com>, md@myanmarpolestar.com, Myanmar
Polestar <gm@myanmarpolestar.com>, Myanmar Polestar
<pst-admin@myanmar.com.mm>, Myanmar Polestar <pstmd1@gmail.com>,
account@myanmarpolestar.com, Myanmar Shalom <samuels@mptmail.net.mm>,
info@myanmarshalom.com, Myanmar Silk Road <silktour@myanmar.com.mm>,
myanmarsilkroad@gmail.com, Myanmar Sincerity
<info@myanmarsincerity.com>, Myanmar Sky <samwon@myanmar.com.mm>,
Myanmar Sky Line <grandlotus@myanmar.com.mm>, Myanmar Smile Land
<kyawthann@gmail.com>, sungmaylwin@myanmar.com.mm,
sophie.toetoe@gmail.com, Myanmar Tour East
<myanmartoureast.com@gmail.com>, Myanmar Tourex 1 <mtourex@gmail.com>,
"Myanmar Tourex (1)" <stt612@gmail.com>, Myanmar Tourism Resources
<mrc@myanmar.com.mm>, Myanmar Tourism Resources <mrcyangan@gmail.com>,
Myanmar Tourism Services <mtstours@myanmar.com.mm>, mtstour@gmail.com,
reservationmtl@gmail.com, info.myanmartravel@gmail.com, Myanmar Tri
Elephant <myanmartrielephant@gmail.com>, Myanmar Typical Exploration
<info@myanmarmtetours.com>, office@myanmarupperland.com, Myanmar Vega
<vegamyanmar@myanmar.com.mm>, win.nannan@gmail.com,
sales@myanmarvoyages.com.mm, Myanmar voyages
<admin@myanmarvoyages.com.mm>, Myanmar Voyages <jackietoh@gmail.com>,
Myanmar Voyages <info@myanmarvoyages.com.mm>, Myanmar Welcome
<welcometour@myanmar.com.mm>, Myanmar Wonders
<myanmarwonders@myanmar.com.mm>, Myanmar Zarmani
<zarmani@mptmail.net.mm>, myanmars NEt <admin@myanmars.net>,
webdev@myanmars.net, sales@webdesignwebdev.com, help@myanmars.net,
Myawaddy <myawaddytour@gmail.com>, Myeik Archipelago
<naung-pane@mail4u.com.mm>, Myintsima Ghone Travels & Tours
<ayemyanandar21@gmail.com>, Nano <ntourstravelstours@gmail.com>,
Nature <admin@myanmarnaturetour.com>, Nature
<admin@myanmarnature.com>, Nature Dream <sales@naturedreamtravel.com>,
naturedream@myanmar.com.mm, naturelinktravel@myanmar.com.mm,
d.aung55@gmail.com, Nature Lover <myanmar.naturelovers@gmail.com>,
ridingclubbgn@gmail.com, New Age Travellers <eainsie@natmyanmar.com>,
info@natmyanmar.com, newexpressionmyanmar@gmail.com, New GOlden Big
Kettle Travels & Tours <goldenbigkettle@gmail.com>, New Horizons
<tun@mptmail.net.mm>, New Motion <newmotiontravel@new-motion.net>, New
Motion <newmotiontravel@gmail.com>, New Seven Star
<newsevenstar@mptmail.net.mm>, New Win <thurane@myanmar.com.mm>, Ngwe
Nan Soe <NgwenansoeT&Tc@mptmail.net.mm>, nns@fullmoon.com.mm,
fullmoontravelstours@gmail.com, ngwewathontravel@gmail.com, Nice Fare
<honicefare@myanmar.com.mm>, operation@nicemyanmartravel.com, Nice
Myanmar Travels & Tours <thinthinhmwenmt@gmail.com>,
nicestyletravel@gmail.com, Nice Vacation
<nicevacation@myanmar.com.mm>, Nice Vacation Tourism
<nicevacationmyanmar@gmail.com>, Nilar International Travels & Tours
<nilargaya@gmail.com>, Nomad Travel <nomad-travel@yahoo.com>, Nomad
Travels & Tours <nomadtravel@myanmar.com.mm>,
oktouroperator@gmail.com, Ocean Blue <oceanblue@mptmail.net.mm>,
odysseymyanmar@gmail.com, odyssey@goldenland.com.mm,
odysseyinfo@goldenland.com.mm, onestop.myanmar@gmail.com, Orchestra
<dr.aung.orchestra@gmail.com>, Orchestra
<orchestra.myanmar@gmail.com>, sales@orchestratravel.com, Oriental
Comet <octinfo@myanmar.com.mm>, Pabar Daiwe <soethiri@mail4u.com.mm>,
Pacific Asia <thiriphonemaungnyein@gmail.com>, Pacific Nation
<thinnuaye@gmail.com>, Padonmar Restaurant
<goldengalon@mptmail.net.mm>, padonmar.restaurant@gmail.com, Pagan
Express <paganexpress@mptmail.net.mm>, Pann padauk
<panpadauktr@myanmar.com.mm>, Path Travels & Tours
<xi.fang.f@gmail.com>, Peace House <info@peacehousetravel.com>, Peace
Smile Land <aungwinthan@myanmar.com.mm>, Peace Smile Land
<psltours@gmail.com>, md@pslmyanmartour.com,
operation@pslmyanmartour.com, Peace Smile Land Tours
<aungwinthan12@gmail.com>, pearlland505@gmail.com, Pearl Nadi
<pearlnadi@myanmar.com.mm>, Pearl Nadi 1 <pearlnadi.tt@gmail.com>,
minzaw@myanmar.com.mm, Pearl Zarchi <pearlco@myanmar.com.mm>, Photo
<photra@myanmar.com.mm>, Picturesque Myanmar Travels & Tours
<pqmyanmar@gmail.com>, Plateau <plateau@mptmail.net.mm>, Power Palace
<powerpalace@myanmar.com.mm>, thepreciousmyanmar@gmail.com,
info@preciousmyanmartravel.com, Pyi Thu Myittar
<pyithumyittar@mptmail.net.mm>, Pyi thu myittar Travels & Tours
<nanipa@gmail.com>, Radiant <radianttour@gmail.com>, Radiant
<naung@radiant.com.mm>, Radiant <naungnaung.han@gmail.com>,
sandar@radianttours.com, maykhine@radianttours.com, Rendez-Vous
<RENDEZVOUS@mptmail.net.mm>, Rio <riomyanmar@gmail.com>, River And
Lake <kangho@yangon.net.mm>, Road Prince <roadprince@gmail.com>, Royal
Colourful Land <rclmyanmar@gmail.com>, Royal Golden High Land
<myland@mptmail.net.mm>, Royal Golden Myanmar Travels & Tours
<royalgoldenmr@gmail.com>, royalmarinegroup@fastmail.fm, Royal Ngapali
<royalngapali@myanmar.com.mm>, maharaungmyinthu.ygn@gmail.com, Royal
Paramount <paramounttour@gmail.com>, Royal Paramount
<royalparamount@mptmail.net.mm>, Royalty <minzeyar@mmg.com.mm>,
Royalty <info@mmg.com.mm>, Royalty <mmg.feb2011@gmail.com>, Royalty
<mzy.hlaing@gmail.com>, Royalty <phonemyathlaing@gmail.com>, Ruby Land
<rubyland.ayekyaw@gmail.com>, Rubyland <uayekyaw@rubyland.com.mm>, "S.
S. T" <sst@mptmail.net.mm>, Sah Brothers Travels & Tours
<shahbrother9@gmail.com>, Sai Travel & Tours
<rgn.opc@saitravel.co.jp>, Sai Travels & Tours <sai.rgn@gmail.com>,
santhitsalamintravels@gmail.com, Sanay <sanay@yangonow.com>, Sanda
Tour <info@sandatour.com>, Santa Marina <sales@santamariatours.com>,
emily.tiffany@gmail.com, Scenic Gateway <2010mathin@gmail.com>,
Scenicgateway Travels & Tours <vacation@myanmar.com.mm>,
Thida@seinchit.net.mm, sst999tours@myanmar.com.mm,
serenehtaw@winmaxmail.net.mm, sdmtravels@myanmar.com.mm, Seven Star
<sevensta@myanmar.com.mm>, Seven Star <phyumar.sst@gmail.com>, Seven
Star <Tiffany.Myint@gmail.com>, Shah Brothers Travels & Tours
<Shahbrother9@gmail.com>, explore@myanmar.com.mm, symsales@gmail.com,
shiningstar@mptmail.net.mm, khaingnyein@gmail.com,
info@shwehaleyin.com, nyuntaung.aung@gmail.com, Shwe Kaung San Travels
& Tours <shwekaungsan@gmail.com>, Shweky99@gmail.com.mm, Shwe Lay Ta
Gun <balloons@myanmar.com.mm>, shwenanyeikthar@gmail.com,
spatours.myg@gmail.com, spatours.inbound@gmail.com,
shwesandar09@gmail.com, shwetawwin@gmail.com, info@shweyoo.com.mm,
siammar@mail4u.com.mm, Sky King Travels & Tours
<kaungsatagency@gmail.com>, skykingtravelandtours@gmail.com,
royalhnin@gmail.com, SM <smtours@mptmail.net.mm>, SM
<smtours@gmail.com>, SM <ummswe@gmail.com>, smartwaymyint@gmail.com,
snowland@mptmail.net.mm, manipaa@gmail.com, Sri Asia
<sriasia@mptmail.net.mm>, Star <STARTOURISM@mptmail.net.mm>,
starofbagan@myanmar.com.mm, Star Sapphire
<alluregroup@myanmar.com.mm>, Star Sapphire Travels & Tours
<starsapphiretours@gmail.com>, sutetli@myanmar.com.mm, Sun
<info@tourmagic.jp>, Sun Bird <tinhtaroo@gmail.com>, Sun Bird
<infosb@sunbirdtours.com.mm>, Sun Far <intercon@myanmar.com.mm>,
sunflower@mptmail.net.mm, Sun Travel <ttk@tourmagic.jp>,
sunbird.myr@mptmail.net.mm, Sunbird <tintin@sunbirdtours.com.mm>, Swan
Arr Htet <sah.travel@gmail.com>, swansaungyee@gmail.com,
saint@swansaungyee.com, sweetface.myanmar@gmail.com, Sweet Memory
Travel <khinhtayyee24@gmail.com>, Sweet Memory Travel 1
<sweetmemorytravel@gmail.com>, chomar58@gmail.com, Symphony
<orchestra@mptmail.net.mm>, Tai Star <phaung.mdy@gmail.com>, Taw Win
<tawwin@mptmail.net.mm>, Taw Win <tawwintravelmyanmar@gmail.com>, Taw
Win <tawwintravel@myanmar.com.mm>, tawwingandamar@googlemail.com,
teaktravels@gmail.com, Tealeaf <worldude@mptmail.net.mm>, Thamada
Travels & Tours <thamadatour@goldenland.com.mm>, Than Than
<thanthantravel@gmail.com>, thanakha@thanakha.com.mm, Thanakha
<thanakha@mptmail.net.mm>, gulliver.thanakha@gmail.com, Thanlwin Aye
Yar <stltrading@mptmail.net.mm>, nyeinnyeinzaw2008@gmail.com, Themis
Travels & Tours <info.themis@themistravel.com>, Themis Travels & Tours
<reservation.themis@themistravel.com>, Themis Travels & Tours
<sales.themis@themistravel.com>, thingazar@mptmail.net.mm, Thingazar
<nlhsandy@gmail.com>, Thingazar <thingazar@gmail.com>,
thousandislandstravel@gmail.com, popeyo.phyo@gmail.com,
mgmgm@mptmail.net.mm, Time <timetravel@myanmar.com.mm>,
tintinadventure.travels@gmail.com, Tint Tint
<diebruecke@winmaxmail.net.mm>, QPHOTEL@mptmail.net.mm, Top Apex
Travels <mrnadaa@gmail.com>, Top Apex Travels & Tours
<topapextravel@gmail.com>, reservation@tourgallerytravel.com,
csru@tourgallerytravel.com, meemee@tourmandalay.com.mm, Tour Mandalay
<'khinzaw@tourmandalay.com.mm'>, Tour Mandalay
<'KZN.TMC@mptmail.net.mm'>, "Tour. De. Inle" <iprygn@myanmar.com.mm>,
Tourism Myanmar <Sonnyamo@gmail.com>, dpsmap@gmail.com, Tourist's
Choice <tchoice@myanmar.com.mm>, Toursim Myanmar
<merguiprincess@gmail.com>, daemon@smtp01.shangri-la.com,
naychi.nway@shangri-la.com, trailsofmyanmartravel@gmail.com,
travelboutiqueasia@gmail.com, tba@mib.com.mm, Travel Creator
<tcreator@myanmar.com.mm>, Travel Expert <myanmarexpert@gmail.com>,
kyawkyawo@gmail.com, Travel for moments <travel4moments@gmail.com>,
"Ltd Travel Market Co." <zmn@myanmar.com.mm>, Travel Moments
<Travel4moments@gmail.com>, lwin-tzone@ethicservivesgroup.com, Travels
<hsupantravel@gmail.com>, Travels & Tours <yelinnaing210@gmail.com>,
Hlaoomg.7@gmail.com, TRAVELS & TOURS <micaung@gmail.com>, Travex
Myanmar Travel & Tours <operation@travexmyanmar.com.mm>, Travex
Myanmar Travels & Tours <mngemnt@travexmyanmar.com.mm>,
sales@treasure.com.mm, Thant Zin <thantzinoo.treasure@gmail.com>,
Treasure Travel & Tours <treasuretravel.marketing@gmail.com>,
tricstars@gmail.com, Tropic <tropico@myanmar.com.mm>, Tropic Travels &
Tours <sandar.tropic@gmail.com>, True Asia Myanmar Travels & Tours
<trueasiamyanmar@gmail.com>, Hsu Pan Travel & Tours
<god.guard@gmail.com>, U aung tun linn <ATLH@mptmail.net.mm>,
mm.cnptour@gmail.com, "u nyi nyi lwin (Guide)"
<nyinyilwin9468@gmail.com>, sandra.chit.hpo@undp.org, U Zaw
<zawweik@myanmar.com.mm>, office@umtanet.org, Unicon
<unicorntravel@gmail.com>, Unique Asia <uatours@uniqueasiatavel.com>,
Unique Asia <uaticketing@uniqueasiatravel.com>, Unique Myanmar
<kmp.zbbz@gmail.com>, Unique Myanmar Travel & Tours
<pilgrimhc@gmail.com>, Uniteam <travel@bayview.com.mm>,
info@uniteam-travel-myanmar.com, unitamtoursandtravel@gmail.com,
"United t. t" <unitted@mptmail.net.mm>, ustseinthaung@gmail.com,
universalskytop@gmail.com, uplandtours@wimaxmail.net.mm,
UPLAND@mptmail.net.mm, upland.mm@gmail.com, Venus Sky Travels & Tours
<vincentvenus@gmail.com>, mr.aiksan@gmail.com, aiksan1@gmail.com,
Viamyanmar.travelagency@gmail.com, Vision Travel
<visiontravelmyanmar@gmail.com>, info@myanmarvisit.com,
vot@myanmarvisit.com, Wah Wah <wahwah@mptmail.net.mm>, Wave
<WAVEHAYMARAUNG@mptmail.net.mm>, Wazo Travels & Tours
<info@wazotravels.com>, "Wazo Travels (1)" <wazotravels@gmail.com>,
Welcome gandawun <gandawunshwe@mail4u.com.mm>,
info@thewheeltravel.com, whitefalcontravel@gmail.com,
the.whiteheart@gmail.com, White Lotus <whitelotus@myanmar.com.mm>,
Wide View <wideviewmyanmar@gmail.com>, Wide View
<wideviewmyanmar3@gmail.com>, Wide View Travels & Tours
<wideviewmyanmar5@gmail.com>, Wild-Bird Adventure
<wildbirdtt@mptmail.net.mm>, Wild-Bird Adventure
<wildbird@mail4u.com.mm>, Wild-Bird Adventure <wildbirdtt@gmail.com>,
Win <wintours@myanmar.com.mm>, Win Business Group
<nikotravel@myanmar.com.mm>, nikotravels@gmail.com, Winsome Myanmar
<starbutterfly.oes@gmail.com>, Wolrd Quest <wordquest@mptmail.net.mm>,
Woodland <woodlandstravels@mptmail.net.mm>, Woodland Travels
<woodland@myanmar.com.mm>, Woodland Travels & Tours
<jasminewoodland443@gmail.com>, World Connect <chawsu84@gmail.com>,
info@worldconnecttravels.com, wpmtravels5@gmail.com, World Quest
<tayzalay@gmail.com>, Yadana Nawarat <yntours@gmail.com>, Yadana
Nawarat Travels & Tours <goldenhexagon@mptmail.net.mm>, Yadanar Bon
<happyland@mptmail.net.mm>, Yadanar theingi <ytg@myanmar.com.mm>,
Yangon express <ygnexpress@mptmail.net.mm>,
yangongarden2010@gmail.com, Yangon Tour <yangontour@myanmar.com.mm>,
Yangon Tour <yangontour.ppn@gmail.com>, Yangon-Makkah
<yangonmakkah@myanmar.com.mm>, Yanmar Win Gate <evillay@hotmail.com>,
worldbird1@gmail.com, yangkeemyanmar@gmail.com, Yellow moon
<bestsolution@myanmar.com.mm>, yinmahartravel@gmail.com,
Cfnk278@yangon.net.mm, yomawadee@mail4u.com.mm,
yttinternational@gmail.com, ytt@ytt-international.com,
ytt.tourism@gmail.com, Yune Myo Thu <khinmyomyat@mail4u.com.mm>, Yung
Fa <YUNGFA@mptmail.net.mm>, Yutaka <charm@mptmail.net.mm>, Zaw Ko
<zawko@mptmail.net.mm>, info.zenithpowertravels@gmail.com,
zinminkhant@gmail.com, Zone Express <zone.mandalay@gmail.com>, Myanmar
Polestar <pst-ticket@myanmar.com.mm>, Myanmar Voyages
<jackie@gmail.com>, Myanmar Voyages <tlt@myanmarvoyages.com.mm>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Journeyetc

Journeyetc


Travel Tips: 5 Ways you can save on Car Rental abroad

Posted: 30 Mar 2012 02:27 PM PDT

Having your own car to drive while on vacation might be one of the most convenient way to enjoy independence. You can go to destinations you want, you can avoid the crowd, and you can travel the...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


8 of the most Beautiful but Undiscovered Places around the World

Posted: 30 Mar 2012 10:19 AM PDT

Traveling is one of the best things you can do to enrich your life, and it's doubly pleasurable when you discover a hidden gem. There are plenty of spectacular places around the world which are...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


Centara Hotels scheduled to open second luxury resort in Maldives

Posted: 28 Mar 2012 07:56 PM PDT

Centara Hotels and Resorts is set to open its second property in Maldives before the end of 2012. This move will allow Centara to offer adult focused holidays on the island called Male. The Centara...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


General Strike in Spain causes hundreds of flights to be canceled

Posted: 28 Mar 2012 07:51 PM PDT

Hundreds of flights were canceled in Spain because of general strike. The hardest hit was felt by Iberia, the national flag carrier of Spain, as it was forced to call off the flights of the main...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]


Captain of JetBlue Flight 191 who displayed bizarre behavior while in flight suspended and charged

Posted: 28 Mar 2012 07:43 PM PDT

The management of JetBlue announced that it has suspended the captain who displayed bizarre behavior during flight which prompted the co-pilot to keep him out of the airplane’s cockpit while en...

[[ This is a content summary only. Visit my website for full links, other content, and more! ]]