Pages

Monday, January 30, 2012

Re: သက္ဆုိင္သူမ်ား အဆင္ေျပသလုိ လုပ္ၾကပါဦး။

ကိုမ်ိဳးမင္းေဇာ္
-ရွမ္းေလး(ကိုထင္ေက်ာ္)၏ကားမ်ားသည္ တိုးပါးတဲ့ရာသီမွာ ေရႊလီလိုင္းဆြဲပါတယ္။
-တိုးကားရာမ်ားအဖြဲ႕ႏွင့္ ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕က
လမ္းတံတားေၾကးကိတ္စမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါလိမ့္မယ္။
-မဟာမုနိမွာ FIT ေတြကို ထိုင္ၿပီးဓါတ္ပံုရိုက္ၾကဖို႕
မ်ိဳးၿမန္မာေၿပာခဲ့ပါသလား(သို႕)
တာ၀န္က်လံုၿခံဳေရးမ်ားကိုေၿပာခိုင္းခဲ့ပါသလား
တခုခုေတာ့ ကိုယ့္ၿမန္မာဘဳရားဖူးမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မယ္လို႕
ယံုပါရေစ။
၀င္းေဇာ္ဦး

On 1/30/12, Myo <myomyanmarguide@googlemail.com> wrote:
> ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ မႏၱေလး၊ အမရပူရ၊ အင္း၀ ခရီးစဥ္ လည္ပတ္ေနပါသည္။
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္
> ပါတ္သက္ေသာ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ မလုံမေလာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။
> ထုိမလုံမေလာက္မႈမ်ားကုိ အဆင္ေျပေစရန္ အဆင္ေျပသလုိ ခရီးသည္တင္လုိင္းမ်ားမွ
> ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိလည္း အသုံးျပဳေနရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ဒီေန႔ လည္ပတ္ေနရေသာ
> ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ ေရႊလီ-မႏၱေလး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး
> ျဖစ္သည္။ အလ်ည္းသင့္လုိ႔ ခရီးသည္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ သုံးစြဲေနရေသာ္လည္း
> ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းမွာ လြန္စြာေဖာ္ေရြ၊ စိတ္ရွည္၊ သီးခံတက္ေသာသူ
> တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ အင္း၀မွ အျပန္ အမရပူရၿမိဳ႕အ၀င္ တိုးဂိတ္တြင္
> ျပသနာ စပါေတာ့သည္။ သာမန္ ၄၅ ေယာက္စီး ခရီးသည္တင္ Tour Car တစ္စီးမွာ
> အမရပူရမွ အထြက္လမ္းအသုံးျပဳခ 2000 က်ပ္၊ အမရပူရသုိ႔အ၀င္ 2500 က်ပ္
> ေပးေဆာင္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကားဆရာ အမရပူရမွ အထြက္ အခက္အခဲမရွိ။ အင္း၀မွ
> အျပန္အမရပူရအ၀င္တြင္ ကားဆရာ 2500 က်ပ္ ေပးသည္ကုိ တုိးဂိတ္မွ
> တာ၀န္ခံအမ်ဳိးသမီးက လက္မခံ။ ပုံမွန္ Tour Car မဟုတ္သျဖင့္ 3500 က်ပ္ေပးဟု
> ေတာင္းေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ ကားဆရာမွ ခရီးသည္တင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မဟုတ္ေၾကာင္း
> တုိးဆြဲေနသည့္ ကားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေသာအခါ လက္ခံေပ။ ထုိအခါ
> ကၽြန္ေတာ္ကားဆရာမွ 3500 က်ပ္အတြက္ ေငြရေျပစာေတာင္းေသာ အခါလည္း မေပး။ 3500
> က်ပ္ေပးပါမွ ဂိတ္ဖြင့္ေပးမည္ဟု ဆုိပါသည္။ တကယ္လုိ႔ 2500 က်ပ္ပဲေပးမည္
> ဆုိပါက ကတၱားေပၚတက္ၿပီး အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္ရမည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိသို႔
> ျဖစ္ေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကားေနာက္တြင္ တျခားကားမ်ားပါ အကုန္
> ေစာင့္ဆုိင္းကုန္ရေတာ့သည္။ ေနာက္ဆုံး မျဖစ္ညစ္ၾကယ္ မ်က္ႏွာျဖင့္ ေငြ2500
> က်ပ္ကုိ ယူၿပီး သူ႔ေရွ႕ရွိ ပလတ္စတစ္ျခင္းထဲ ပစ္ထည့္ၿပီး
> ဂိတ္ဖြင့္ေပးပါသည္။ ဒီကိစၥတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကားမွ ပုိေငြ1000 က်ပ္ေပး
> လိုက္ရင္ၿပီးသြားမွာပဲဟု ေတြးမိပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္
> ေျပာင္းလဲတုိးတက္ေနေသာ၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ
> အခ်ိန္ကာလတြင္ တမင္တကာ ညစ္ၾကယ္ၿပီး လမ္းအသုံးျပဳခ ပုိက္ဆံကုိ
> အဆင္ေျပသလုိေတာင္းေနသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေပ။ မေပးပါက ကတၱားခ်ိန္ရမည္ဆုိသည္က
> ပုိဆုိးေတာ့သည္။ ဒီကိစၥကုိ အနည္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္အဖြဲ႕မွ ဧည့္သည္မ်ား
> ရိပ္မိကုန္ေတာ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သုိ႔ပဲ အစစရာရာ အဆင္ေျပေအာင္
> ျပဳလုပ္ေနေသာ္ျငားလည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ေအာက္ေျခမွ လုပ္ခ်င္သလုိ
> လုပ္ေနျခင္းသည္လည္း တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မည္သုိ႔မွ ေရွ႕ဆက္ရန္
> မလြယ္ကူႏိုင္ေပ။ အေဆာက္အအုံတစ္ခုသည္ ေအာက္ေျခအုတ္ျမစ္ေကာင္းမွ
> ခုိင္ခံႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
>
> ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မႏၱေလး မဟာမုနိဘုရားႀကီးအတြက္ ကင္မရာေၾကးႏွင့္
> ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အဆင္မေျပမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မခင္သီတာေအး ေျပာသလုိ VIP
> ဆုိတာရွိေသးသလားႏွင့္ေတာ့ နည္းနည္း ပါတ္သက္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ္ဧည့္သည္ ၁၈
> ဦးႏွင့္ ဒီေန႔မနက္ မဟာမုနိေရာက္ခဲ့သည္။ ကင္မရာေၾကးအား ဧည့္သည္မ်ားကုိ
> ႀကိဳေျပာထားသျဖင့္ ထုတ္ေပးၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွ ကင္မရာေၾကးေကာက္ခံသူအား
> ကင္မရာ ေပးေဆာင္ၿပီးသူအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဘုရားႀကီးေရွ႕ VIP ေနရာမွ
> ဓါတ္ပုံရုိက္ခြင့္ ေတာင္းေသာအခါ စီစဥ္ေပးပါသည္။ ထုိနည္းသူ
> ကုိယ့္အိတ္ကုိထမ္း (FIT) အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးလည္း ထုိေနရာသုိ႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး
> ဓါတ္ပုံရုိက္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳတင္ေျပာထားသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့အဖြဲ႕မွ
> အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံး ဒူးေထာက္ဓါတ္ပုံရုိက္၊ ၿပီးၿပီးခ်င္း အျပင္မွ
> ရပ္ေစာင့္ေတာ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိ FIT အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးကေတာ့ အဲလုိမဟုတ္
> မတ္မတ္ ရပ္ၿပီး ဓါတ္ပုံကုိ စိမ္ေျပနေျပရိုက္ေနေတာ့သည္။ သူတုိ႔ဖက္က
> ၾကည့္ေတာ့လည္း ကင္မရာခြန္ ၁ ေဒၚလာ(သုိ႕) တစ္ေထာင္က်ပ္ ေဆာင္ၿပီးၿပီ။
> ငါတုိ႔လုပ္လုိ႔ရသည္ဟု ေစာဒကတက္ဖုိ႔ေတာ့ ရွိသည္။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ေနာက္မွ
> ၀တ္ျပဳေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ကသိကေအာင့္ေတာ့
> ေတာ္ေတာ္ျဖစ္ဖုိ႔ရွိသည္။ ၀တ္လာျပဳေနသူမ်ားမွ မဟာမုနိဘုရားႀကီးအား
> ရည္မွန္းၿပီး ၀တ္ျပဳေနခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ေရွ႕မွ ႏိုင္ငံျခားသူမ်ားက
> ကုန္းလုိက္ကြလုိက္ျဖင့္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ေတာ္ေတာ္ အဆင္မေျပရွိလွသည္။
> ကၽြန္ေတာ္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္က ကၽြန္းႏိုင္ငံေသးေသးေလးအတြက္
> တႏွစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ သန္းခ်ီ၀င္ေနသည္။
> သူတုိ႔ႏိုင္ငံေသးေသးမွ ကႏၵီၿမိဳ႕ရွိ ထင္ရွားေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏
> စြယ္ေတာ္ကုိ ေန႔စဥ္ လူဦးေရ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လာေရာက္
> ဖူးေျမွာ္/လည္ပတ္ေနၾကသည္။ လာေရာက္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ တစ္ဦးၿပီး တစ္ဦး
> တန္းစီၿပီး စြယ္ေတာ္ကုိ အတက္ႏိုင္ဆုံး နီးနီးကပ္ကပ္ လူတုိင္း
> ဖူးႏိုင္ၾကသည္။ ဓါတ္ပုံလည္း ရိုက္ႏိုင္သည္။ ၾကာၾကာေနဖုိ႔လည္း
> မစဥ္းစားႏွင့္၊ ေနာက္တေခါက္ ဖူးခ်င္ပါက အဆုံးမွ ျပန္တန္းစီၿပီး
> ဖူးေပေတာ့။ အဲဒီလုိမဟုတ္ပဲ မိမိမွ တရားထုိင္ အာရုံျပဳခ်င္သည္ဆုိျငားအံ။
> တန္းစီသူမ်ားႏွင့္ လြတ္ရာတြင္ အာရုံျပဳႏိုင္ပါသည္။
> ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံတြင္ အဲဒီလုိ ခရီးသည္ ၀င္ဖုိ႔ေ၀းစြ။
> မိမိရည္မွန္းထားေသာ ခရီးသည္ ၁ သန္းပင္ မ၀င္ေသးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
> မႏၱေလးမဟာမုနိဘုရားႀကီးတြင္လည္း အဲသည္လုိ လုပ္လွ်င္ ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။
> အဲဒီအတြက္ မည္သူ႔မည္သူမွ အျငင္းပြားစရာမရွိေတာ့ေပ။
> ကၽြန္ေတာ္အႀကံျပဳခ်က္သည္ ကၽြန္ေတာ္အေတြ႕အႀကံဳကုိ ေ၀မွ်ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
> မျဖစ္မေန လုပ္ရမည္ဟု ဘုန္ေတာ္ႀကီးေရွ႕ ကန္ေတာ့ပြဲ လုပ္ျပေနသည္မဟုတ္ပါ။
>
> မ်ဳိးျမန္မာ (ဧည့္လမ္းညႊန္)
> မ်ဳိးမင္းေဇာ္ (အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္)
> ဖုန္း 095035603
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

No comments:

Post a Comment