Pages

Wednesday, November 30, 2011

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္ေဘးရွိ စက္မႈ(၁) ႐ုံးေဟာင္းအား ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွ ဟိုတယ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စက္မႈ(၁)လမ္းႏွင့္ ကမၻာေအးဘုရား လမ္းေထာင့္ရွိ အမွတ္(၁)
စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုးေဟာင္းအား ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက
ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ကာ ျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ၿပီး မူအားျဖင့္ သေဘာတူၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒
ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားမ်ားစြာ ၀င္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊
မႏၲေလး၊ ပုဂံေညာင္ဦးတို႔ရွိ ဟိုတယ္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးစာ
ဧည့္သည္ျပည့္ေနသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ လာမည့္ႏွစ္မ်ားမွစကာ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ၀င္ေရာက္မည့္
အေနအထားမွာလည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမည့္ အေနအထားျဖစ္၍
ဟိုတယ္လိုအပ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားလွ်က္ ရွိေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။ ထို႔အတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံလိုေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သို႔ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊
စင္ကာပူ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုက္ညီပါက အားလံုးခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ယင္းအျပင္ လက္ရွိ ေဆာက္လက္စ ဟိုတယ္မ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုး အၿပီးသတ္ရန္
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
ျမႇဳပ္ႏွံလိုပါကလည္း ယခု လာေလွ်ာက္ထားၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီသည္ႏွင့္
ခ်က္ျခင္းျပန္လည္ ခ်ထားေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္
ပုဂံေဒသအတြင္း၌မူ ေနာက္ထပ္ ဟိုတယ္သစ္မ်ား လံုး၀ထပ္မံ တည္ေဆာက္ခြင့္
မျပဳေတာ့သည့္အေပၚ MIC ဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက "ပုဂံမွာေတာ့
ဟိုတယ္ထပ္ေဆာက္ခြင့္ မျပဳေတာ့ဘူး။ လြတ္ကင္းတဲ့ ဥပမာ- တုရြင္းေတာင္လို
အစြန္ေလာက္နားမွာပဲ ခြင့္ျပဳေပးေတာ့မယ္" ဟုလည္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

QA Automation Engineer***MUST have TFS and automation experience!!

Position #3: QA Automation Engineer

Location: Medford, MA

Duration: 6~8 weeks contract

Rate: $40/hr MAX

 

MUST have TFS and automation experience!!

     MUST be able to write test scripts

     Test Automation w/in TFS 


--
Thanks & Regards,

Tom Wright
SoftTech Partners Corporation
Phone: 201-753-5066
Fax: 630-214-2216
121 Fairfield Way Suite 106
Bloomingdale, IL 60108

A Minority Owned Company

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

Tuesday, November 29, 2011

(FULL TIME) SAP FI/GL Program Manager in newjersey,NJ

please reply to dev@osairtech.com

MUST HAVE Financial Services or Investment Banking exp.

Client will pay relocation and cover sponsorship, if needed.

Full time position in Jersey City NJ.

Salary @ $175k. client will requests salary statements for the past 3 yrs.

 

 

Experience / Exposure (Recommended):

 • Extensive experience in an IT financial general ledger leadership/manager role (10 or more years)
 • Subject matter expert in general ledger in the financial services industry
 • IT Leadership experience in one or more large scale global general ledger implementations of SAP or Oracle
 • Extensive experience in managing IT applications/projects (10 or more years)
 • Strong group consolidation and regulatory reporting experience
 • Superior communication, analysis/problem solving & stakeholder management skills

 

 

The Program Manager for Finance IT is responsible for managing all aspects general ledger, group consolidation, and regulatory reporting IT programs.  Programs consist of complex information technology project or multiple, medium-scale IT projects from original concept through final implementation and has overall responsibil ity for ensuring on-time and on-budget delivery of new and enhanced business capabilities.

 The Program Manager also ensures that projects are aligned with established IT standards and strategies. Program Managers also establish and communicate goals and direct team activities; build relationships with day to day clients; and may have oversight responsibilities for team contributors.

Tasks / Responsibilities:

 • Responsible for the end-to-end management of (large scale) general ledger, group consolidation & regulatory reporting IT projects and programs.
 • Monitor and manage the critical path, contingencies, scope changes and budget, both labor and non-labor resources.
 • Responsible for project plans, milestones, measures, budgets, team and stakeholder communication, resource and time management.
 • Defines and establishes appropriate governance structures and processes to drive the program/project.
 • Forms and manages teams by organizing resources and skills effectively against tasks.
 • Identify and manage risks and issues within the project and at a program level, and escalate appropriately.
 • Establish / operate within the governance (decision-making) structure for the program/project.
 • Ensure successful transition to production/steady-state environment.

 

Dev
Technical Recruiter
Osair Technologies LLC,
36 York Road,
West windsor,NJ |
08550
Voice : 630-566-7324 | Fax :732-289-6076
dev@osairtech.com | www.osairtech.com
Yahoo IM: dev.osair | Gtalk: dev.osair@gmail.com

 


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

allrmc.com

Is looking for reverse mortgage and is still in doubt about the best place, know that your doubts as to the http://www.allrmc.com finished you will have the most qualified service reverse_mortgage_calculator.php at your disposal,These loans, which allow seniors to spend their home equity without selling their home, have historically been cumbersome and expensive. But new options now empower seniors to tap smaller amounts of equity in a more affordable way A reverse mortgage, or more often called as senior reverse mortgage, is a loan used to release home equity in the property in a single lump sum, regular monthly advances, or a credit amount. The borrower’s responsibility to settle the loan is deferred until he or she dies, moves out to age care or a different home, or sells the house. The equity of a property is on top of the initial loan, and if the value of the house were to depreciate, then there would be more debt than the initial amount borrowed.One does not need to have a good credit standing, savings in the bank, or a steady income. The main requirement is that the loan be taken using one’s primary assets. There is also a minimum age requirement wherein the older the applicant, the higher the probable amount of loan to be given by the loaners ,Welcome to www.allrmc.com and you will get free .pdf guide "introduction to reverse mortgages" , then from that point you already know what the right place to have all the information you need about reverse mortgage, come to
http://www.allrmc.com .

(FULL TIME) SAP GL Senior Director in Jersey City NJ

please reply to dev@osairtech.com

MUST HAVE Financial Services or Investment Banking exp.

Client will pay relocation and cover sponsorship, if needed.

Full time position

Location: Jersey City NJ.

Salary @ $175k.Client will requests salary statements for the past 3 yrs.

 

 

Required experience and skills/knowledge include:

 • Expert IT business analysis experience in SAP general ledger in the financial services industry
 • IT General Ledger implementation experience in the financial services industry
 • Group consolidation/regulatory reporting experience
 • Extensive experience in managing IT applications/projects (5 or more years)
 • Business Analysis or Project Management certification (CBAP/PMI etc) is highly desirable.
 • Ability to think strategically, negotiate & influence 
 • Strong work ethics, detail oriented and good interpersonal skills
 • Manage virtual teams and work in matrixed organizations
 • Ability to liaise with senior technology managers and finance stakeholders.
 • Excellent communication skills and good analytical problem solving skills; Ability to effectively work with clients and vendors in a multi-cultural, smart sourced environment.

 

 

The Manager within Finance IT plays a vital role in ensuring all technology solutions are delivered successfully.   Manager oversees the business & functional capabilities of the SAP General Ledger in alignment with the business and IT strategy. 

 A key objective of this role is to bridge the gap between the client's requirements and the technical delivery team and help to successfully deliver projects within this diverse and challenging space.:

 • Subject matter expert for SAP General Ledger and all related processes for finance IT
 • Overall accountable for changes to SAP general ledger for the Americas region.
 • Perform upfront an assessment on any new programs/projects and agree the objectives of the program/project with all involved Stakeholders
 • Builds and maintains strong relationship with clients (in the business) to ensure alignment with client needs, requirements and project management support, as needed.
 • Deliver quality solutions by employing business analysis best practices and functional domain knowledge.

 

Dev
Technical Recruiter
Osair Technologies LLC,
36 York Road,
West windsor,NJ |
08550
Voice : 630-566-7324 | Fax :732-289-6076
dev@osairtech.com | www.osairtech.com
Yahoo IM: dev.osair | Gtalk: dev.osair@gmail.com

 


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Qaaovgsh" group.
To post to this group, send email to qaaovgsh@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to qaaovgsh+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/qaaovgsh?hl=en.

Could tourism become a Pandora box for Myanmar?

By Luc Citrinot, eTN | Nov 29, 2011


BAGAN (Myanmar), eTN- Imagine a young and beautiful girl. Looking at the mirro for the first time, she suddenly discovers how pretty she is. She has then two choices: nurturing and enhancing her inner natural beauty. Or just use her power of seduction to attract anyone. Myanmar looks like this young girl in front of the mirror. Over 50 years of isolation has preserved the genuine beauty of its people and its landscapes. With its will to open up to tourism, the country however acknowledges the risks it might take. "We can destroy our social fabric just for the sake of tourism development. We have to be very careful on our future strategies," explained Ohn Thwin, Assistant Hotel Manager of the Aureum Palace Hotel in Bagan, the venue to Myanmar first international tourism event, GMS Travel Leaders' Symposium on Sustainable Tourism.

After three days of debates and workshop, there was unanimity among the 100 participants. Myanmar's political and economic isolation has been a blessing in disguise. "With Myanmar, we are experiencing one of the most exciting events in Asian tourism today. Opening Myanmar is to let travelers discovering one of the most fabulous destinations on the continent and still completely unspoilt. With its rich cultures, its amazing natural and historical heritage, its mountains or its coastline, Myanmar has all the ingredients to turn into a major world destination. Plus an unbeatable plus over some other countries: its authenticity," told Mason Florence, Executive Director of the Mekong Tourism Coordinating Office, the driving force behind the event with Myanmar Ministry of Hotels and Tourism and Myanmar Tourism Board.

Over the last two days, the Symposium looked at examples of sustainable tourism in the Greater Mekong Sub-region, especially with the empowerment of communities in the development of tourism products. Over the last 12 to 15 years, community-based initiatives have blossomed not only in Thailand but also in Vietnam, Cambodia or Laos with home-stay programs, agricultural or fishing tourism as well as craft tourism. "It is one of the best way to help alleviating poverty for local population. Providing support and facilitate cooperation among stakeholders from grassroots to international levels can then be done in order to strengthen the capacity of communities to manage tourism sustainably," explained Pradech Phayakvichien from Thailand Community-Based Tourism Institute.

There is a serious concern for Myanmar to avoid mistakes done by some of its neighbours. "We realize that quick tourism growth goes often on pair with a dilution of our cultural heritage from a human or from a landscape point of view. We will go step by step, going from 300,000 air arrivals to 400,000 then to 500,000. Our government is conscious that will be the way to prevent an over-commercialization of our assets and the destruction of our social and cultural fabric," said Htay Aung, Deputy Minister for Myanmar Ministry of Hotels and Tourism during the symposium.

Most participants could not agree more. They fully endorse the government's initiative to publish a tourism masterplan and to make sure that future developers will abide to the rules. "Zoning is a key to tourism. State overnance is incredibly important to respect the fragile balance of eco-tourism and cultural tourism. It can also answer to a growing demand of travellers for sustainable tourism products," highlighted Pradech Phayakvichien. "business community is the one who can invest into the country but this is true that they will not regulate themselves. This is then to the government to create the right balance to the benefits of all," indicated PATA CEO Martin Craigs.

Myanmar hopes to also receive the support of international institutions. For more than two decades, the Asian Development Bank has accompanied the development of the Greater Mekong Sub-region and is likely to play a pro-active role in Myanmar tourism quest, once political and economic sanctions are loosen up. According to Htay Aung, informal talks between Myanmar Ministry of Culture and UNESCO are already set to take place by next month to see in which way the country could prevent a commercial and physical deterioration of its heritage. Another major issue will be he training of people to high quality tourism standards. "There is no institute for tourism so far. This is an urgent issue we must address quickly if we don't want to be left along the way," added Mr. Htay Aung.

Although the government is likely to simplify visa procedures in a near future and open up more cross-border points, Myanmar's government seems to be conscious that they will be limits if they want to nurture the country's authentic appeal.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/4FVktc2z-nAJ.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

ေငြလဲေကာင္တာတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြမ်ား စုၿပံဳေန

ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ခြင့္ရတဲ့ ဘဏ္အခ်ိဳ႕မွာ ႏုိင္ငံျခားေငြေတြ စုၿပံဳေနသလုိ ႏုိင္ငံျခားေငြေစ်းႏႈန္း ဆက္တုိက္ က်ဆင္းေနတာေၾကာင့္ အရံႈးေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္လုိ႔ ေငြလဲေကာင္တာ ဖြင့္ခြင့္ရတဲ့ ဘဏ္အခ်ိဳ႕မွ သိရပါတယ္။ 'လာျပန္ဝယ္တဲ့သူထက္ ေရာင္းတဲ့သူက ပိုမ်ားေတာ့ ေကာင္တာမွာ ျမန္မာေငြ မေလာက္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားေငြေတြ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ မ်ားလာတယ္၊ ေစ်းကလဲ တျဖည္းျဖည္းက်လာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေငြ အမ်ားႀကီး လက္ထဲမွာရွိရင္ အမ်ားႀကီးပုိရံႈးတာေပါ့' လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာ ဖြင့္ခြင့္ရတဲ့ ဘဏ္တစ္ခုမွ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာက ဆုိပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း ေစ်းက်ေနတဲ့အတြက္ ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာ ပိုၿပီး ဆံုးရံႈးမႈေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္လုိ႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ တခ်ိဳ႕ကလည္း သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ျပင္ပ ေမွာင္ခိုေငြလဲေနရာေတြမွာ လိမ္လည္ခံရတာေတြ ရွိတဲ့အတြက္ ေငြလဲေကာင္တာေတြမွာ လဲတဲ့သူေတြ ပိုမ်ားလာေနတယ္။ ေငြလဲေကာင္တာမွာ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ဝယ္တဲ့သူထက္ ေရာင္းတဲ့သူေတြ ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ ေကာင္တာ ေစာပိတ္ရတာေတြလည္း ျဖစ္လာတယ္။ ေငြလဲေကာင္တာေတြ စဖြင့္တဲ့အခ်ိန္က တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၈၀၀ နဲ႔ဝယ္ခဲ့ေပမဲ့ အခု တစ္ေဒၚလာကို ၇၈၀ ဝန္းက်င္နဲ႔သာ ဝယ္ယူေတာ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ 'ေန႔တုိင္း ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရတာ၊ အခုေနာက္ပိုင္း ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္တာေတာင္ လာေရာင္းတဲ့သူက မေလ်ာ့ဘူး၊ ေငြလဲေကာင္တာ ဖြင့္ခြင့္ရတဲ့ ဘဏ္ေတြအားလံုး ကန္႔သတ္ခ်က္က အတူတူပဲ' လုိ႔ စီဘီဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိပါတယ္။ လက္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာ တရားဝင္ ဖြင့္ခြင့္ရတဲ့ဘဏ္ ၁၇ ဘဏ္ဟာ ေန႔စဥ္ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ ညႊန္ၾကားမႈနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ သိမ္ျဖဴေငြလဲေကာင္တာ စဖြင့္စဥ္က တင္းက်ပ္မႈ သိပ္မရွိေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး အေရာင္းအဝယ္ လာလုပ္တဲ့အခါ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေထာက္အထားမ်ိဳးစံုနဲ႔ ကန္႔သတ္ၿပီး ပမာဏတစ္ခုအတြင္းသာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေပးေနပါတယ္။ အခု ဘဏ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားေငြပမာဏ မ်ားမ်ားရွိေနတဲ့အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရး ပညာရွင္ေတြ စုေပါင္းၿပီး ေျဖရွင္းဖုိ႔ နည္းလမ္းကိုလည္း စဥ္းစားၾကတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာ ဖြင့္ခြင့္ရတဲ့ ဘဏ္အခ်ိဳ႕ထံမွ သိရေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ကုမုျဒာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ "

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/NqO3DSlo1RoJ.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းက ခရီးစဥ္သစ္ေလးခု တုိးခ်ဲ႕ပ်ံမည္

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ခရီးစဥ္သစ္ေလးခု တုိးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္မ်ား အေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္-ေကာ့ေသာင္း ခရီးစဥ္၊ ဟုမၼလင္း-မံုရြာ၊ မံုရြာ-ကေလး ခရီးစဥ္၊ လားရိႈး-တာခ်ီလိတ္ ခရီးစဥ္တုိ႔ျဖစ္ကာ ယခုလအတြင္း ပ်ံသန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ "ပြင့္လင္းရာသီ ေရာက္ၿပီဆုိရင္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းက ခရီးစဥ္သစ္ေတြ တုိးခ်ဲ႕ပ်ံသန္းေပးပါတယ္။ ခရီးသြား အနည္းစုသာ သြားလာတဲ့ ေဒသေတြလဲ ပ်ံသန္းေပးေနပါတယ္" ဟု အဆုိပါ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ တာဝန္ရွိသူ ဦးထြန္းတင့္ေအးက ေျပာသည္။ အဆုိပါ ခရီးစဥ္မ်ားအားလံုးကို ခရီးသည္ရရွိမႈအေပၚ မူတည္၍ ေန႔စဥ္ပ်ံသန္းေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ "အခုတုိးလုိက္တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြမွာဆုိရင္ မံုရြာကေနသြားမယ့္ ခရီးသြားေတြက အရင္ကလုိ မႏၲေလးကေနတစ္ဆင့္ သြားေနစရာမလုိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္က ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ကို တုိက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ပ်ံသန္းေပးလုိက္တာေတြက ခရီးသြားေတြအတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္" ဟု ခရီးသြားျပည္သူ ဦးထင္ေအာင္က ေျပာသည္။ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလုိင္းအေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားကို အြန္လုိင္းမွ တုိက္ရုိက္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုိင္းဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ တင္ရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလုိင္းအေနျဖင့္ ATR 72, ATR 42, MA 60 ႏွင့္ F28 ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား အစင္းေရ ကိုးစင္းတုိ႔ျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၅ ၿမိဳ႕သို႔ ပ်ံသန္းပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Flower News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသ္ည။ "

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/jh0WHQ5lQpgJ.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Re: ပုဂံေလဆိပ္၌ ဝိုင္ဖုိင္အင္တာနက္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီ

thanks for your feedback!!!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/75cyA1tglfQJ.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Re: ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဆင္ေျပလြယ္ကူေရးေကာ္မတီကမည္သို႔အလုပ္လုပ္မည္နည္း

Thank you, Myo Myanmar. They should rather rephrase "tourism promotion board" or something else like that. It seems totally unfit with the word. Sigh.... I'm not having a clear understanding on what the experts in tourism have been doing in this regards. If they love Myanmar and her benefit, they should speak out in NO TIME.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/IW2-yh_7DFoJ.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Re: Digest for travelmyanmar@googlegroups.com - 13 Messages in 7 Topics

Dear friends,

I went up to Shwedagon pagoda with my clients
yesterday evening (28.11.2011).I was wearing national jacket(not
uniform color ),not wearing uniform Longyi.

I saw some people sitting at small table who represent for Ministry of
Hotel and Tourism .No body asked to me anything about .

I have no idea why they are there and what is for .

Best wishes,
Tun Tun Ko

On 11/28/11, travelmyanmar@googlegroups.com
<travelmyanmar@googlegroups.com> wrote:
> =============================================================================
> Today's Topic Summary
> =============================================================================
>
> Group: travelmyanmar@googlegroups.com
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/topics
>
> - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာသံုး VISA Card စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ [1 Update]
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/ee654f35bdbb7a38
> - Myanmar tourism enters a new era [1 Update]
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/99a2652defce22b7
> - myanmar post journal အား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေထာက္ျပ [2 Updates]
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/4408e23fcae93950
> - ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဆင္ေျပလြယ္ကူေရးေကာ္မတီကမည္သို႔အလုပ္လုပ္မည္နည္း [3
> Updates]
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/2d5f8acf04c46c04
> - ယခုႏွစ္ေတာင္ၾကီး တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္သို႔ ျပည္တြင္းဧည့္သည္ တစ္သိန္းႏွင့္
> ႏို... [2 Updates]
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/b5cedcd8e87e4b6f
> - က်ိဳက္ထီးရိုးခရီး [3 Updates]
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/95b331e1f752c9ba
> - What is the Right? [1 Update]
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/3db550f3e28bc8a2
>
>
> =============================================================================
> Topic: ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာသံုး VISA Card စတင္အသံုးျပဳႏုိင္
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/ee654f35bdbb7a38
> =============================================================================
>
> ---------- 1 of 1 ----------
> From: kyukyu tun <kyukyu26@gmail.com>
> Date: Nov 28 10:24AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/6edf87300f4246fa
>
> ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာသံုး VISA Card စတင္အသံုးျပဳႏုိင္
> အေၾကြးဝယ္ကတ္ (Credit Card) စနစ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္
> စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ
> ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ Online မွပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာသံုး VISA
> Card ကို စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Web Host Myanmar ကုမၸဏီ၏
> မန္ေနဂ်ာဦးလြင္မ်ဳိးက ေျပာျပခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း
> က်င္းပခဲ့သည့္ ICT ျပပြဲတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ
> ကတ္အေရအတြက္ ရာဂဏန္းပမာဏနီးပါး အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္
> ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "ဒီကတ္နဲ႔ ျပည္ပကေန Domain ေတြ၊ Hosting ေတြ၊ Skype
> ေငြျဖည့္တာ စတဲ့ Online Payment ေတြ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလို႔ရတယ္။
> အစိုင္အခဲပစၥည္းေတြကိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ဝယ္လို႔မရေသးဘူး" ဟု
> မန္ေနဂ်ာ ဦးလြင္မ်ဳိးက ရွင္းျပသည္။ အဆိုပါကတ္သည္ ႏုိင္ငံတကာ၏
> မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေငြထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္မဆို Online
> မွတစ္ဆင့္ ယင္းကတ္ျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၌
> Online မွ တစ္ဆင့္ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူရာတြင္ Visa, Master, Paypal အစရွိေသာ
> ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကေၾကာင္း စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအမ်ဳိးသားတစ္ဦးက
> ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မူ ယင္း VISA Card ျဖင့္
> အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ Website မ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာ
> ေစ်းဝယ္ယူႏုိင္ၿပီး ကတ္ဝယ္ယူၿပီးလွ်င္ ကတ္အစစ္ကို အျပင္သို႔
> ထုတ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ကတ္နံပါတ္၊ CCV Code, Expire Date တို႔ကို
> info@webhostmm.net မွတစ္ဆင့္ ကတ္ဝယ္ယူသူ၏ အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔
> ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Online VISA Card ေလွ်ာက္ထားလိုပါက သံုးရက္မွ
> ငါးရက္အထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလြင္မ်ဳိးထံမွ သိရွိရသည္။ အဆုိပါ
> VISA Card ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ရွိ
> ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္စာရင္း(Bank Account) တစ္ခုစီ ဖြင့္ထားၿပီး
> အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ VISA Card ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီျဖင့္
> ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း ၄င္းကထပ္ေလာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
> ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ The Voice ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ""
>
>
>
> =============================================================================
> Topic: Myanmar tourism enters a new era
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/99a2652defce22b7
> =============================================================================
>
> ---------- 1 of 1 ----------
> From: "Nyi Nyi ®" <nyinyi@gmail.com>
> Date: Nov 27 11:04PM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/2629f7649281926d
>
> By Luc Citrinot, eTN | Nov 26, 2011
>
> YANGON/BAGAN (Myanmar),eTN- Experts have for long predicted that Myanmar
> (ex Burma) would one day open up and turn into Southeast Asia's hottest
> destinations. The prediction failed to materialize for many years due to
> the country's political image. But since the transfer of power from the
> military to the first civil government following elections in November
> 2010, positive signs multiply about a real will to open the country to the
> rest of the world. The State Peace Development Council (SPDC) which ruled
> the country for over two decades was officially dissolved. In February
> 2011, a civil government took over with ex General Thein Sein sworn in as
> President of the renamed "Republic of the Union of Myanmar" along with the
> two Vice Presidents. The secretive Senior General Than Shwe (78 years old)
> also stepped aside and is now officially retired.
>
> These are more than just cosmetic changes. In the streets of Yangon, the
> economic capital, there is some freedom in the air. "We can today discuss
> politics and criticize the government. This would have been impossible
> before. We hope that it will last," says a group of young students who
> learn English in a crumbling old colonial building in Central Yangon.
> Pictures of Aung San Suu Kyi can be seen on posters all over the city. More
> encouraging, official newspapers report regularly about the leader of the
> National League for Democracy. Changes are also in the air in people's
> daily life. First ATMs are now available in Yangon and Mandalay –although
> only for locals-, licences have been provided to private change companies
> while the government just allow the import of new cars and busses for the
> public network.
>
> All those signs clearly indicate that Myanmar's government is now keen to
> open up its economic and become a more democratic society. This is a
> historical u-turn which is certainly motivated by the fact that the country
> has been left behind while other countries in Asia embraced modernity and
> wealth. The military- who ruled the country for over half a century-
> acknowledge that attracting investors and modernize infrastructures will
> not happen without the necessary political move.
>
> In return, the world starts to recognize Myanmar's efforts. First steps are
> being made to lift up its status of banned nation. " Hillary Clinton will
> come to visit Myanmar on December 1 and 2, a historic moment for Myanmar.
> This would have been unconceivable a few months ago," describes Gerard
> Delmonte, General Manager of the Strand Hotel, the only five-star
> historical hotel in Yangon. The Association of Southeast Asian Nations
> (ASEAN) also officially approved Myanmar chairmanship of the grouping in
> 2014- a first also for the Association. ASEAN handed over the Diplomatic
> Prize to the country during the recent Bali summit. Another important event
> will also take place in 2013 when Myanmar will host the Southeast Asian
> Games (SEA Games).
>
> Political and economic reforms will de facto create a new impetus in the
> tourism sector. The boycott of the destination –in place for many decades-
> is fading away with tourists are now keen to visit one of Southeast Asian
> tourism's last frontiers. In 2010, Myanmar welcomed 792,000 travelers,
> including 297,000 visiting Yangon. This year, this number should reach
> between 870,000 and 900,000. "It is certain that the country could reach
> rapidly the million travelers. Issues however need to be rapidly resolved
> such as insufficient hotel capacities or visa facilitation. Yangon could
> turn into a great short-stay destination for Asian and expatriates if visa
> procedures are simplified," indicates Mr. Delmonte. The Minister of Hotels
> and Tourism is very much aware of the necessity to open up the country: "We
> will otherwise be left behind the Greater Mekong Subregion development,"
> recognizes Htay Aung, Deputy Minister for the Ministry of Hotels and
> Tourism.
>
> It is then the right time for the Mekong Tourism Coordinating Office –
> which groups the six countries from the Greater Mekong Subregion- to
> organize in partnership with the Ministry of Hotels and Tourism the first
> international travel trade event in Myanmar. As Myanmar opens up its doors
> to foreign travelers, some 100 participants, including many international
> experts, will gather in the old historical city of Bagan on November 27th
> to discuss sustainable tourism. Bagan is a spectacular venue: it is one of
> Asia's most amazing archeological sites with over 2,500 stupas and temples
> spreading around the old city.
>
> Tour operators, hoteliers, international organizations and government
> officials from the Greater Mekong Sub-region and around the world will
> debate the country's tourism strong selling points but will also look at
> ways to manage the challenge of rapid growth. "Myanmar is a fantastic
> destination for its cultural and natural assets. And its wonderful
> population still gives authentic hospitality to visitors," tells Mason
> Florence, Executive Director of the MTCO. "Myanmar will be Asia next
> fabulous destination for visitors who prefer to travel independently, and
> pay a premium over joining traditional tour groups. These travelers like to
> experience and interact at a deeper level with the local culture, heritage
> and local people," he adds.
>
> True: Myanmar is seen as Asia's most promising destinations over the decade
> to come. The biggest challenge will be to make sure that the country does
> not go the way of rampant commercialization over the years to come as it
> opens up to international tourism. "There is a risk of it but we hope that
> the government will understand this issue. We have for example beautiful
> old heritage buildings in Yangon, a true asset to the city if they are used
> wisely", says Dr. Nuai Aye Aye Wai, Director of the Emerald Sea Resort in
> Ngwe Saung Beach but also an architect. The Strand hotel has for example
> launched its first packages for heritage and antique shop tours through
> Yangon.
>
> Newly-elected CEO of the Pacific Asia Travel Association Martin Craigs
> indicates also the association's willingness to help Myanmar on his path to
> a sustainable tourism future. In Bagan, PATA CEO and Deputy Minister for
> Hotels and Tourism jointly announced the formation of the first PATA
> chapter for Myanmar. A definitive sense of normalization...
>
>
> See Original post
> here!<http://www.eturbonews.com/26590/myanmar-tourism-enters-new-era>
>
>
>
> =============================================================================
> Topic: myanmar post journal အား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေထာက္ျပ
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/4408e23fcae93950
> =============================================================================
>
> ---------- 1 of 2 ----------
> From: Thant Zaw <goldenmdyts@gmail.com>
> Date: Nov 27 11:26AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/e7359bcdb2a7f094
>
> ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည္႔လမ္းညႊန္မ်ား ခင္ဗ်ား
> ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္မွ ေျပာၾကားခ်က္အရ အင္အားသုံး ေစခိုင္းခံရျခင္းေၾကာင္႔
> ဧည္႔လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ သတင္းအမွားမ်ားကို ေဖၚ
> ျပခဲ႔သည္ဆိုျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင္႔အတြက္
> ၾကိဳးစားေနၾကေသာ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုအေနျဖင္႔ အထက္ပါ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္
> မည္သုိ႔မွ် ခိုင္လုံမႈ မရိွေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားသည္
> ဆိုေသာ္လည္း သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်င္႔၀တ္မ်ားရိွသည္ကို
> အစစ္အမွန္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား သိၾကပါတယ္။ လူမႈအသိုင္းအ၀ို္င္း တစ္ခုကို
> ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစေသာ
> သတင္းတစ္ခုျဖစ္ပါလ်က္ ထည္႔သြင္းေဖၚ ျပျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္
> ေစခိုင္းေသာေၾကာင္႔ ထည္႔ရပါသည္ ဟု အေၾကာင္းျပျခင္းသည္ ျမန္မာပို႔စ္
> ဂ်ာနယ္၏ အဆင္႔အတန္း ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖၚ ျပေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္လိုပါတယ္။
> ေလးစားစြာ
>
>
>
> ---------- 2 of 2 ----------
> From: winzaw oo5 <winzawoo5@gmail.com>
> Date: Nov 27 09:32PM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/c23f8b561fa6a242
>
> သိပ္ေကာင္းတဲ့ေတြ႕ဆံုမႈပါခင္ဗ်ား။
> ေဆာင္းပါးရွင္အေၾကာင္းလဲသိလိုပါတယ္ခင္ဗ်ား။- -
> ရဲ႕ေငြေပးခ်က္အရေရးေပးသူဟုေတာ့သိေနရပါတယ္။
> ေသခ်ာတဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားစုေနပါသည္။စုေပးၾကပါအံုး။
> ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ၾကရပါမယ္။
> ေလးစားလ်က္-
>
>
>
>
> =============================================================================
> Topic: ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဆင္ေျပလြယ္ကူေရးေကာ္မတီကမည္သို႔အလုပ္လုပ္မည္နည္း
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/2d5f8acf04c46c04
> =============================================================================
>
> ---------- 1 of 3 ----------
> From: TUN tourguide <tuntourguide@gmail.com>
> Date: Nov 27 10:19AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/6f0d76e29fcef7f2
>
> က်ေနာ္တုိ ့ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Human Resources ကို
> ေကာင္းေကာင္းေမြးယူရအံုးမယ္....
> အစိုးရ လူေတြ အေႀကာင္းေတာ့ေျပာမေနနဲ ့....အရည္အခ်င္းမျပည့္ရတဲ ့အထဲ
> ဦးေႏွာက္ကို ခ်ဳပ္ထားခံေနရေသးတာကိုး
> အဲဒီေတာ့ ..ဘာေကာ္မတီလုပ္လုပ္ ...ခါးေတာင္းႀကိဳက္တျခား ဖင္တလဲြ ျဖစ္ေနမွာပဲ...
> အခုပိုဆိုးတယ္...ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့ေစေရးေကာ္မတီတဲ
> ့...အဆင္မေျပတဲ ့အျပင္ ပိုေတာင္ဆိုးလာတယ္...
> သူတို ့ထဲ က ဘယ္သူက ႏိုင္ငံျခားသားကို ဘုိလုိ ဆက္ဆံႏိုင္မွာလဲ
> ဘယ္သူက Guide အလုပ္ကို စစ္ေဆးႏိုင္မွာလဲ
> ရုပ္ျပအလုပ္ေတြ ......ခပ္ညံ့ည့ံေတြ ပါဗ်ာ....
>
>
>
> 2011/11/27 Nyi Nyi ® <nyinyi@gmail.com>
>
>
>
> ---------- 2 of 3 ----------
> From: khin thidar <gorose.myanmar@gmail.com>
> Date: Nov 27 05:16AM -0800
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/6f6572098f83a7e4
>
> ဒီေန. ေရႊတိဂံု ဘုရားေတာင္ဘက္မုဒ္မွာ Uniform မ၀တ္တဲ.Guide ေတြ
> အေပၚမတက္ရဘဲ ၿပန္လႊတ္တယ္လို. သတင္းၾကားရပါတယ္ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ၾကီးနဲ.
> အဖြဲ.လာေစာင္.ေနတယ္ၾကားပါတယ္
> သတင္းမွန္မမွန္ စံုစမ္းၾကပါဦး
>
>
>
> ---------- 3 of 3 ----------
> From: Thatoe ThuZarAung <thatoe.thuzaraung@googlemail.com>
> Date: Nov 27 04:18AM -0800
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/483fe9d3d32a8d48
>
> ဆဲလ္ေတြေမြးသလိုလုပ္တာကေတာ့
> အရင္ကဗ်ဳရိုကရက္ယႏၱယားႀကီးကိုအသက္သြင္းေနတာပဲလို႔ျမင္ပါတယ္။ ( like like
> like ...........)
>
>
>
>
> =============================================================================
> Topic: ယခုႏွစ္ေတာင္ၾကီး တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲေတာ္သို႔ ျပည္တြင္းဧည့္သည္
> တစ္သိန္းႏွင့္ ႏို...
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/b5cedcd8e87e4b6f
> =============================================================================
>
> ---------- 1 of 2 ----------
> From: TUN tourguide <tuntourguide@gmail.com>
> Date: Nov 27 10:13AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/db77aeb30ad3a198
>
> အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့ေစေရး
> ေကာ္မတီဆိုတာ ဘယ္ေရာက္ေနလဲ
> ကားေပၚအိပ္ရတဲ ့ဧည့္သည္ေတြ ကို ဘယ္သေကာင့္သားက အဆင္ေျပပါရဲ ့လားသြားေမးလဲ
> သတိျပဳႀကပါ လူႀကီးမင္းတို ့..... ႀကိဳးနီ အျပဳအမူ၊ ဒီမိုကေရစီ ကို
> ဘာမွန္းမသိတဲ ့အေတြးအေခၚ၊ အာဏာတေသြးတသံတမိန္ ့စစ္တပ္အက်င့္အႀကံ ေတြ နဲ ့
> tourism ရဲ ့ service minded ယဥ္ေက်းမွဳ က လုံး၀ကို ဖီလာဆန္ ့က်င္ပါတယ္....
> ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဒီပလုိေမစီ နဲ ့လူယဥ္ေက်းေတြ ဦးေဆာင္မွ
> ဟိုတယ္ကိုလည္း Hotel Chain ေခၚတဲ ့ ပညာရွင္ေတြ လုပ္မွ အဆင္ေျပပါမယ္....
> တပ္ထြက္ က ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ျပီး
> ဇါတ္ပ်က္မင္းသမီးကို ဟိုတယ္ဒါရိုက္တာ လုပ္ခိုင္းရင္ ဘယ္ေတာ့မွ proper
> ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး
> ပညာရွင္ကို တန္ဖုိးထားရမယ့္ အခ်ိန္ေရာက္ျပီ
>
>
>
>
> 2011/11/26 Frankie Nyi Nyi <nyinyi@gmail.com>
>
>
>
> ---------- 2 of 2 ----------
> From: khin thidar <gorose.myanmar@gmail.com>
> Date: Nov 27 05:37AM -0800
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/c070c0a5846a0940
>
> ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားအဆင္ေၿပေခ်ာေမြ.ေစေရး စာလံုးေလးကသိပ္ကိုလွတာဘဲေနာ္
> ဒီပလိုေမစီ သိပ္ရွိတာဘဲ
> အဲဒီ ေကာ္မတီက Uniform မ၀တ္တဲ. Guide ကို ဘုရားေပၚ မတက္ရရင္
> သူ.ဧည္.သည္ေတြက ဘယ္လိုအဆင္ေၿပေခ်ာေမြ.စြာနဲ. ဘုရားပတ္ၾကမွာပါလိမ္.
> ၾကည္.ရတာ ဘုရားGuide အလုပ္ရေအာင္ ထြင္ၿပန္ၿပီထင္တယ္ ၂၀၀၆ တံုးက ေဂါပက
> နဲ. အခု ????????????
>
>
>
>
> =============================================================================
> Topic: က်ိဳက္ထီးရိုးခရီး
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/95b331e1f752c9ba
> =============================================================================
>
> ---------- 1 of 3 ----------
> From: Khin Hpone Yin <khinhponeyin@gmail.com>
> Date: Nov 27 03:44PM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/29c24728a19345cf
>
> Thanks for the information.
>
> 2011/11/25 Emerald Twentyfive <emerald.twentyfive@gmail.com>
>
>
>
> ---------- 2 of 3 ----------
> From: yin min htun <mr.yinminhtun@gmail.com>
> Date: Nov 27 10:42AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/20abfb4ebf0f9d6c
>
> Dear Emerald,
> Thanks a lot for your information, if possible, I think you should
> mention the restaurant name and hotel name( MOUNTAIN TOP)
> I had the same problem in MOUNTAIN TOP too. If there is a room for guide
> (G1,G2,G3 and G4 (sharing room), I think they should.
> spring
> 2011/11/25 Emerald Twentyfive <emerald.twentyfive@gmail.com>
>
>
>
> ---------- 3 of 3 ----------
> From: nwe ni175 <nweni175@gmail.com>
> Date: Nov 27 06:31PM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/2fe309e06e1a0c47
>
> ေက်းဇူးပါ..က်မလဲျပီးခ႕ဲတ႕ဲလကသူငယ္ခ်င္းလိုပဲၾကဳံခ႕ဲရပါတယ္..၀န္ထမ္းမ်ားကအသားကုန္ျငင္းၾကပါတယ္ကံေကာင္းျခင္ေတာ႕တစ္ျခားguide
> တစ္ေယာက္န႕ဲပါင္းေနခြင္႕ရခ႕ဲပါတယ္ဒါေပမ႕ျပိုက္ဆံေပးရပါတယ္..CO;
> ကတင္ထားေပးတာကFOC room ပါ။အရင္ေရာက္တ႕ဲအမ်ိဳးသားGuideမ်ားေတာ႕ေနရာရၾကပါတယ္။
> nn
>
> 2011/11/27 Khin Hpone Yin <khinhponeyin@gmail.com>
>
>
>
>
> =============================================================================
> Topic: What is the Right?
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/t/3db550f3e28bc8a2
> =============================================================================
>
> ---------- 1 of 1 ----------
> From: yin min htun <mr.yinminhtun@gmail.com>
> Date: Nov 27 11:29AM +0630
> Url: http://groups.google.com/group/travelmyanmar/msg/8ba9b0ed94175dcb
>
> လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ားခင္ဗ်ာ
> ကၽြန္ေတာ္မေန႔ကairport arrival မွာ ဧည္သည္ၾကဳိျပီး
> ေငြလဲေကာင္တာမွာေငြလညး္ေနတုန္းျပည္ပကျပန္လာတဲ႔ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကၽြန္ေတာ္ထံအကူအညီေတာငး္ပါတယ္
> သူကနယ္မွာေနတဲ႔လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီးနယ္ကိုျပန္ဖုိ႔ဗမာေငြလုံး၀မရွိတာေၾကာင္႔
> သူမလဲေငြလဲခ်င္ေၾကာငး္ေျပာဆုိသျဖင္႔ကၽြန္ေတာ္ကနုိင္ငံကူးလက္မွတ္ျပျပီးလဲလုိ႔ရသည္ဟုေျပာကာ
> ကၽြန္ေတာ္ေနာက္မွတန္းစီခုိငး္လုိက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္္ဧည္႔သည္passport
> ႏွင္႔ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ
> ရယူရန္ေစာင္႔ဆိုငး္ေနစဥ္သူမ၏အလွည္႔သုိ႔ေ၇ာက္ေသာအခါသူမကpassport ႏွင္္႔စင္ကာပူ
> ေဒၚလာအခ်ဳိ႔ကုိKBZ ေကာင္တာအေပါက္ထဲသုိ႔ထည္႔လုိက္ပါသည္။ KBZ
> မွ၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသား(မ်က္မွန္)တက္ဆင္ထားသူကသူမ၏passportကုိၾကည္႔ျပီးျမန္မာျဖစ္သျဖင္႔ေငြလဲမေပးနိင္ေၾကာင္း
> ရင္သီးစြာေျပာဆုိ္လိုက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဂုိက္ေတြဂုိက္လုိင္စင္ႏွင္႔
> ေငြလဲလုိပါက(အနညး္အက်ဥး္)သာလဲနုိင္ျပီးအဘယ္ေၾကာင္႔ျမန္မာက်ပ္ေငြလုံး၀မရွိသျဖင္႔နယ္သုိ႔ခ်က္ျခငး္ျပန္ရန္အခက္အခဲေတြ႔ေနေသာ
> ထုိစင္ကာပူျပန္မိန္းကေလး၏စင္ကာပူေဒၚလာ၅၀ခန္႕ကုိလဲမေပးနုိင္ရသလဲဆုိတာကၽြန္ေတာ္နားမလည္နုိင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ႔၇ပါသည္။ု
> ျမန္မာလူမ်ဳိးဧည္႔ႊလမး္ညြန္ကေငြလဲေကာင္တာတြင္လဲလည္နုိင္ျျပီး
> ျမန္မာလူမ်ဳိးထုိမိန္းကေလးကဘာေၾကာင္႔လဲလွည္မရနုိင္သလဲဆုိတာလုပ္ေဖာ္ကုိဖက္မ်ားသိလ်င္ကၽြန္ေတာ္အားအၾကံအဥာဏ္မ်ားေပးသနားက်ပါခင္ဗ်ား
>
> အဲ႔ဒါwithout Right လုိ႔ေျပာရင္ရနုိင္မလားခင္ဗ်ာ၊
> ထုိမိန္းကေလးဘယ္လိုမ်ားနယ္ျပန္သြားပါသလဲသိခ်င္လုိက္ပါဘိေတာ႔၊
>
>
>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To unsubscribe from this group, send email to
> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> For more options, visit this group at
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
>
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Re: ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာသံုး VISA Card စတင္အသံုးျပဳႏုိင္

ဟုတ္ကဲ့ ကိုညီေ၇ ကၽြန္ေတာ္ ဒီသတင္းကို ဖတ္တာ ေလးေခါက္ေလာက္ရွိပါျပီ။  VOICE ထဲပါထဲက အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ဖတ္ျပီး နားမလည္လြန္းလို႕ပါ။ 

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာသံုး VISA Card စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ အေၾကြးဝယ္ကတ္ (Credit Card) စနစ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္
စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ Online မွပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာသံုး VISA
Card ကို စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Web Host Myanmar ကုမၸဏီ၏မန္ေနဂ်ာဦးလြင္မ်ဳိးက ေျပာျပခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား VISA ကဒ္ အသံုးျပဳႏိုင္ လို႕ ေျပာတာလား... ႏိုင္ငံတကာက VISA ကဒ္ ကိုျမန္မာျပည္မွာ သံုးလို႕ရတယ္လို႕ေျပာခ်င္တာလား ဘာကိုဆိုလိုမွန္းကိုမသိလို႕ပါ။

၂။
ဒီကတ္နဲ႔ ျပည္ပကေန Domain ေတြ၊ Hosting ေတြ၊ Skype ေငြျဖည့္တာ စတဲ့ Online Payment ေတြ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလို႔ရတယ္။
အစိုင္အခဲပစၥည္းေတြကိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ဝယ္လို႔မရေသးဘူး


အဲ့လိုဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံျခားက ဟိုတယ္ကို ၾကိဳျပီး ဘုိကင္ခ်ိတ္တယ္။  Credit Card NO. ေတာင္းတယ္။  အဲ့ဒါမ်ိဳးအတြက္ေကာ ဒီကဒ္ကိုသံုးလို႕ရလား။ ဒိုမိန္း၊ ဟိုစတင္။ နဲ႕ စကိုက္ပီအတြက္ပဲလား။

၃။
VISA Card ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ရန္ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔ရွိ ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္စာရင္း(Bank Account) တစ္ခုစီ ဖြင့္ထားၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ VISA Card ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း


ဒီကဒ္ထဲကို ေငြထည့္ဖို႕ က်ေတာ့ ဘယ္လိုဆက္လုပ္ရမလဲ။
အဲ့ဒါေတြကို နားမလည္လို႕ပါ။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံတကာသံုး VISA Card စတင္အသံုးျပဳႏုိင္  ဆိုတဲ့သတင္းေခါင္းစဥ္နဲ႕    ေအာက္က သတင္းရဲ႕ ဆိုလိုရင္းကလြဲေနတယ္လို႕ ထင္လို႕ပါ။  


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ VISA, MASTER, American Express, ကဒ္ေတြသာအသံုးျပဳလို႕ရ၇င္ေတာ့ Tourist ေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။


2011/11/28 Nyi Nyi ® <nyinyi@gmail.com>
အရင္က Serge Pun & Associates (SPA) Group က ဝန္ေဆာင္မႈေပးဘူးတယ္။  မွတ္မိသူေတြမွတ္မိၾကဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ ခရက္ဒစ္ကဒ္ထဲကေငြကိုထုတ္ေပးတာ။ ဝန္ေဆာင္ခ ၃%လား ၄%လားမမွတ္မိေတာ့ဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ႔တရားမဝင္လို႔ဆိုၿပီးရပ္ဆိုင္းလိုက္ရတယ္။ အာဆီယံဥကၠဌအျဖစ္ ၂၀၁၄မွာယူထားတယ္ဆိုေတာ့ဒီကိစၥေတြကို ၂၀၁၄ မတိုင္ခင္ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မယ္ (ေျဖရွင္းရလိမ့္မယ္) လို႔ယူဆပါတယ္။


စကားမစပ္ ဒီသတင္းဖိုင္ေလးၾကည့္ၾကည့္ပါဗ်ာ။ Macquarie University ကျမန္မာျပည္ကိုအထူးျပဳၿပီးအႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေလ့လာထားတဲ႔Sean Turnell နဲ႔ရိုက္တာသတင္းဌာနက Tara Joseph တို႔အင္တာဗ်ဴးထားတာေလး။ ျမန္မာျပည္ရဲ့စီးပြားေရးအတြက္ရင္ဆိုင္ရမယ့္အခ်က္ေတြနဲ႔ခရီးသြားလုပ္ငန္းကျမန္မာျပည္အတြက္တကယ့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ဖို႔တကယ့္အခြင့္ေကာင္းျဖစ္တယ္
ဆိုတာမ်ိဳးနဲ႔အစိုးရရဲ့ေပၚလစီအမွားေတြကလည္းအခက္အခဲျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာေတြပါေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါတယ္။

http://www.youtube.com/watch?v=6FJ1vggCxfU&feature=colike


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/guP29ZY2uTIJ.

To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.--
Best Regards,

Zaw Myo Htun
www.activatorcybercafe.com

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Fwd: အေရးၾကီးလို.ဖတ္ၾကပါ Guide Passport တြင္ ၿဖည္.ရမည္.အခ်က္မ်ား

---------- Forwarded message ----------
From: Emerald Twentyfive <emerald.twentyfive@gmail.com>
Date: Tue, 29 Nov 2011 01:01:03 -0800
Subject: Fwd:အေရးၾကီးလို.ဖတ္ၾကပါ Guide Passport တြင္ ၿဖည္.ရမည္.အခ်က္မ်ား
To: travelmyanmar <travelmyanmar@googlegroups.com>
Cc: MYANMARTOURISMHITTAING <MYANMARTOURISMHITTAING@googlegroups.com>

---------- Forwarded message ----------
From: new world <newworld.cyber1@gmail.com>
Date: Tue, 29 Nov 2011 14:27:55 +0630
Subject:
To: "emerald.twentyfive" <emerald.twentyfive@gmail.com>


ဧည္.လမ္းညႊန္အေပါင္းသိသါရန္

ယေန.ကၽြန္မ Smart Card သြားထုတ္ပါသည္။ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေပးလိုက္ေသါ
ဧည္.လမ္းညႊန္ခရီးသြားလာမႈမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ ၿဖည္.စြက္ရန္အတြက္
လိုက္နာရမည္.သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ဧည္.လမ္းညႊန္မ်ားအား အလုပ္ မမ်ား
မ်ားေအာင္ ႏွင္. ၾကိဳးနီစနစ္ အတိုင္း ေခတ္ေနာက္ၿပန္ဆြဲေနေသာ မဆလစံနစ္
ယႏၱရားမ်ားအတိုင္းသာ ဆက္လက္ေဖၚေဆာင္ေနေသါ အေရးယူၿခင္းခံရမည္ ဆိုသည္.
စကားလံုးမ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ သံုးစြဲထားေသါ စည္းရံုးေရး အသြင္မေဆာင္ေသါ
အမိန္.စာ တေစာင္သါၿဖစ္သည္ ဟု ထင္ၿမင္မိပါသည္။
ထို.အၿပင္ Smart Card ထုတ္ၾကမည္ ဆိုစဥ္က CEC ေဟာင္းမ်ား သေဘာတူ
ဆံုးၿဖတ္ထားခ်က္မွာ MTGA အား ေငြသြင္းသည္.Date ႏွင္. Refresher Course
တက္သည္.Date ႏွင္.သါ Smart Card နံပါတ္ မ်ားေပးရမည္ဆိုၿပီး ပူးတြဲပါ
စာရင္းအတိုင္း နံပါတ္မ်ားထုတ္ေပးရန္ ေနၿပည္ေတာ္သို. ကၽြန္မတို.ကိုယ္တိုင္
အၿမန္ေခ်ာပို.ႏွင္. ပို.ခဲ.ပါသည္။
ေနၿပည္ေတာ္မွလည္း Smart Card အားလံုးစီၿပီးကာမွ CEC ထဲတြင္ မပါေသါ
ၿပင္သစ္Guide တေယါက္မွ ေနၿပည္ေတာ္သို. လုပ္အားေပးသြားစဥ္ ထံုးစံအတိုင္း
ဆရာၾကီး ဆရာမၾကီးဇာတ္လမ္းၿပန္စကာ ဆရာမၾကီးမ်ားကို ၁ မွ ၁၀ အထိ
နံပါတ္မ်ားေပးရန္ဆိုကာ နဂိုစီထားေသါ ကဒ္ ၁၀ ခုအား ၿပန္ဖ်က္ၿပီး ထို
နံပါတ္၁၀ ခုအား ၁၂၀ ေက်ာ္သို.ပို.လိုက္ပါသည္။( No 1 to 10 move to No 121
to 130 )
Smart Card နံပါတ္ အေရးၾကီးသၿဖင္.ေၿပာေနရၿခင္း မဟုတ္ပါ။ CEC
ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားအား မေလးစားဘဲ စည္းမရွိ ကမ္းမရွိ ထင္ရာစိုင္းေနၿခင္းကို
ညႊန္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
ဒီေန.တမ်ိဳးေၿပာ ေနာက္တေန. တမ်ိဳးၿပင္ ပါးစပ္ထဲ ရွိသမွ်
ဗ်ာဒိတ္ၿဖစ္ေနလွ်င္ေတာ. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၿပာတဲ. ဟိုႏိုင္ငံၿဖစ္သြားပါလိမ္.မည္။
သို.ရာတြင္ ကၽြန္မအေနၿဖင္.မူ ထိုသို. အေရးမၾကီးေသာ ကိစၥေလးေတာင္မွ
အနစ္နာမခံႏိႈင္ေသာ သူမ်ားအား မည္ကဲ.သို.ယံုၾကည္ကိုးစားရမည္ မသိေတာ.ပါ။
Roster System မ်ား စလွ်င္ လဒ္စားလိုက္ၾကမည္.ၿဖစ္ခ်င္း
ေစာင္.သါၾကည္.ေတာ္မူၾကပါကုန္။

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

"အၿမန္ဆံုး သတငိးပို႕ပါဥပေဒေၾကာင္းအ၇ အခမဲ့ အကူအညီေပးပါသည္"kyawthuya_1@yahoo.de
http://www.kyawthuya.blogspot.com
To:

 Legal Aid Project

Legal Aid Project  ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အသက္(၁၈)ႏွစ္ေေအာက္ရွိ
ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ား၊
ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စဲြခံရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၊
အသက္(၁၈)ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္သည့္ အတြက္
ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရေသာ () အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္
အမွဳလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခ (ေရွ႔ေနခ) တစ္စုံတစ္ရာ မယူဘဲ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အခမဲ့
ကူညီေပးသည့္ စီမံခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။


* ရည္ရြယ္ခ်က္*


 - မသိနားမလည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရားရုံးစရိတ္ မတတ္ႏိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊


 - ေရွ႔ေနငွားရမ္းခ မတတ္ႏိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိနစ္နာေသာအမွဳကို

    တိုင္းတန္းရန္ (သို႔) စြပ္စဲြခံရေသာအမွဳကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ အခက္အခဲ
     ရွိသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အခမ့ဲ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးရန္

 - ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရသူ (နစ္နာသူ) အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္၊


 - အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္မ်ားအား ေက်ာင္းစရိတ္အခက္အခဲရွိပါက

   ေက်ာင္းစရိတ္ ေထာက္ပ့ံကူညီရန္


 - ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ ေစာ္ကားခံရသူ (နစ္နာသူ) မ်ားအား ေဆးကုသစရိတ္ႏွင့္

    တရားရုံးသုိ႔ သြားလာစရိတ္ႏွင့္ တရားရုံးသုိ႔ သြားလာစရိတ္ အခက္အခဲရွိပါက
    လူမွဳေရးစရိတ္ ေထာက္ပ့ံကူညီရန္

 - ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ ေစာ္ကားခံရသူ (နစ္နာသူ) အား
 အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲရွိပါက အ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
 သင္တန္းတစ္ခုခုတက္ေရာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပ့ံေကူညီရန္ - Legal Aid Project ေအာက္တြင္ အမွဳလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေသာ ေရွ႔ေနမ်ားအား

     ေရွ႔ေနခ ၊ ခရီးစရိတ္၊ စားစရိတ္၊ စာရြက္စာတမ္းခမ်ားကို အမွဳသည္မ်ားက
လုံး၀
     မေပးရပါ။

 - ေရွ႔ေနမ်ားမွ ေငြေၾကးတစ္စုံတစ္ရာ ေတာင္းခံလာပါက စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာထံတြင္

   တိုင္တန္းႏိုင္ပါသည္။


       အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရလွ်င္
       အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၊ လူငယ္မ်ား ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ေၾကာင္း
စြပ္စြဲခံရ၍ တရားရုံးတြင္ အမွဳရင္ဆိုင္ရလွ်င္
       အသက္(၁၈)ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည့္အတြက္
ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္ေစာ္ကားခံရလွ်င္
အျမန္ဆုံး သတင္းပို႔ပါ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခမ့ဲ အကူအညီေပးပါသည္။


ဦးငိုင္ဆာခ့္

(စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ)

၀၉-၈၆၁၈၁၉၆၊ ၀၁-၃၉၈၃၉၇
၀၉-၅၁၆၀၇၈၄၊ ၀၁-၃၉၈၂၁၅

ရုံးခန္း

အမွတ္(၃၈၅/၃၈၉)၊ (၆)ထပ္၊ အခန္း(ခ)၊ ဂလိုဘယ္တာ၀ါ၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္
ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေဒါင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။--
Regards,
Htet Nyi Nyi Swe

--


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Fwd:အေရးၾကီးလို.ဖတ္ၾကပါ Guide Passport တြင္ ၿဖည္.ရမည္.အခ်က္မ်ား

---------- Forwarded message ----------
From: new world <newworld.cyber1@gmail.com>
Date: Tue, 29 Nov 2011 14:27:43 +0630
Subject:
To: "emerald.twentyfive" <emerald.twentyfive@gmail.com>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Monday, November 28, 2011

Re:

မျကူ ျကူ ....

ဧည္.လမ္းညြွန္ေတြ ဘက္မွာ MTGA အသင္း တရား၀င္ရွိပါတယ္ ။ MTGA ကေန
အတြင္းေရးမွူးလက္မွတ္နဲ. တရား၀င္ ကန္.ကြက္စာပို.လို.ရပါတယ္ ။
ဒီကိစၥ အတြက္ ေတြ.ဆံုတယ္ဆိုတာေကာင္းေပမယ္. MTGA ရဲ. အားကို တရား၀င္ယူျပီး
မွန္ကန္စြာ တုန္.ျပန္ေဆာင္ရြက္ေစလိုပါတယ္ ။

MTGA ဥကၠဌ ။ အတြင္းေရးမွဴး မ်ားမွလည္း နွာေစးမေနပဲ ၀င္ေရာက္ေျဖ
ရွင္းေပးေစလိုပါတယ္ ။

ကိုညီ ( သရ၀ဏ္)

On 11/28/11, kyukyu tun <kyukyu26@gmail.com> wrote:
> ၂၆.၁၁.၂၀၁၁ ေန႔လည္ ၂း၃၀ မွ ၃း၃၀ အခ်ိန္ထိ ဧည့္လမ္းညႊန္ ၂ ဦးမွ Modern
> သတင္းဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ယင္းကဲ့သို႔ေတြ႔ဆံုရျခင္းမွာ
> myanmar post journal ၌ပါရိွေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ ဆုမြန္ေရးသားသည္႔
> "အက်င့္ပ်က္ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူေတာ့မည္" ဟူေသာ
> အေရးအသားႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေရးသားေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
> ေထာက္ျပရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။
> ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမွာလည္း ဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း( MTGA)
> ႏွင့္ပတ္သက္မႈမရိွဘဲ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုက်ဆင္းေစေသာေၾကာင့္
> မိမိတို႔ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္း
> ခဲ့ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။
> ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုက်ဆင္းေစေသာ အေရးအသားမ်ားေဖာ္ျပပါရွိသည့္
> journal အားမည့္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ်
> ၀င္ေရာက္ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားမွ
> အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ စီစဥ္လ်က္ရိွပါသည္။
> ဒီဇင္ဘာလ ဒုတိယပတ္အတြင္း ဧည့္လမ္းညႊန္ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို
> ခန္းမတစ္ခု၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To unsubscribe from this group, send email to
> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> For more options, visit this group at
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
>
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Re: myanmar post journal အား ျပန္လည္ရွင္းလင္းေထာက္ျပ

ကို၀င္းေဇာ္ဦး

ဂ်ာနယ္မွာဘာေတြ ေရးထားလဲ မဖတ္ရေသးေတာ. comment မေပး တတ္ ေသး ဘူး။
သိရသေလာက္ ေတာ. ေတာ္ ေတာ္ ဆိုးပံုရပါတယ္ ။ ကို၀င္းေဇာ္ဦးဖတိျကည္.ျပီး
ဂိုဒ္ေတြကို ေတာ္ ေတာ္ ေစာ္ ကားထားရင္ေတာ. MTGA letter head
အတြင္းေရးမွူး လက္မွတ္နဲ. တရား၀င္ကန္းကြက္စာ ပို.လို.ရပါတယ္ ။
ဂိုဒ္ေတြဘက္ကဘာမွ ျပန္လုပ္လို.မရဘူးဆိုတာ မမွန္ပါဘူး ။
ေနာက္ဆံုးအဆင္.အေနနဲ. MTGA က ေန ဂ်ာနယ္ကို တရားစြဲလို.ရပါတယ္ ။

ေလးစားစြာျဖင္.

ကိုညီ ( သရ၀ဏ္)

On 11/28/11, renzo tour <renzotour@googlemail.com> wrote:
> You are right, so they need say pardon on their journal.If they don't
> say nothing we need to claim them on other paper.
>
> On 11/27/11, winzaw oo5 <winzawoo5@gmail.com> wrote:
>> သိပ္ေကာင္းတဲ့ေတြ႕ဆံုမႈပါခင္ဗ်ား။
>> ေဆာင္းပါးရွင္အေၾကာင္းလဲသိလိုပါတယ္ခင္ဗ်ား။- -
>> ရဲ႕ေငြေပးခ်က္အရေရးေပးသူဟုေတာ့သိေနရပါတယ္။
>> ေသခ်ာတဲ႕အခ်က္အလက္မ်ားစုေနပါသည္။စုေပးၾကပါအံုး။
>> ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ၾကရပါမယ္။
>> ေလးစားလ်က္-
>>
>> On 11/27/11, Thant Zaw <goldenmdyts@gmail.com> wrote:
>>> ေလးစားအပ္ပါေသာ ဧည္႔လမ္းညႊန္မ်ား ခင္ဗ်ား
>>> ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္မွ ေျပာၾကားခ်က္အရ အင္အားသုံး ေစခိုင္းခံရျခင္းေၾကာင္႔
>>> ဧည္႔လမ္းညႊန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္႔ သတင္းအမွားမ်ားကို ေဖၚ
>>> ျပခဲ႔သည္ဆိုျခင္းကို လက္မခံႏိုင္ပါ။ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ခြင္႔အတြက္
>>> ၾကိဳးစားေနၾကေသာ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုအေနျဖင္႔ အထက္ပါ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္
>>> မည္သုိ႔မွ် ခိုင္လုံမႈ မရိွေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားသည္
>>> ဆိုေသာ္လည္း သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ က်င္႔၀တ္မ်ားရိွသည္ကို
>>> အစစ္အမွန္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား သိၾကပါတယ္။ လူမႈအသိုင္းအ၀ို္င္း တစ္ခုကို
>>> ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစေသာ
>>> သတင္းတစ္ခုျဖစ္ပါလ်က္ ထည္႔သြင္းေဖၚ ျပျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္
>>> ေစခိုင္းေသာေၾကာင္႔ ထည္႔ရပါသည္ ဟု အေၾကာင္းျပျခင္းသည္ ျမန္မာပို႔စ္
>>> ဂ်ာနယ္၏ အဆင္႔အတန္း ရပ္တည္ခ်က္ကို ေဖၚ ျပေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္လိုပါတယ္။
>>> ေလးစားစြာ
>>>
>>> On 11/23/11, Naing K Z <konai.burma@gmail.com> wrote:
>>>> ၂၂.၁၁.၂၀၁၁ ရက္ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ မွ ၃း၃၀ အခ်ိန္ထိ
>>>>
>>>> ဧည့္လမ္းၫႊန္
>>>> ၁။ ကိုႏိုင္ေက်ာ္ေဇယ်
>>>> ၂။ ကို၀ဏၰေက်ာ္
>>>> ၃။ ကိုမင္းေဆြ
>>>> ၄။ ကိုတင္ေမာင္ေမာင္
>>>> ၅။ မ၀င္းခိုင္ထြန္း
>>>> ၆။ မခင္မာထြန္း ေပါင္း(၆) ဦးမွ myanmar post journalist
>>>>
>>>> မ်ားျဖစ္ေသာ ကိုေဇာ္မင္းႏိုင္အပါအ၀င္ ေနာက္တစ္ဦးကို
>>>>
>>>> ရန္ကင္းစင္တာ၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
>>>> ဤသို႔ေတြ႕ဆံုရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ႏို၀င္ဘာ
>>>>
>>>> တတိယပတ္ထုတ္ myanmar post journal ၌ပါေသာ
>>>>
>>>> ေဆာင္းပါးရွင္ ဆုမြန္ေရးသားသည္႔ "အက်င့္ပ်က္
>>>>
>>>> ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူေတာ့မည္"
>>>>
>>>> ဟူေသာ အေရးအသားႏွင့္ပတ္သက္၍
>>>>
>>>> မွားယြင္းေရးသားေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို
>>>>
>>>> ေထာက္ျပရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။
>>>> ယင္းေဆာင္းပါးမွာလည္း by force ျဖင့္ journal ၌
>>>>
>>>> ေဖာ္ျပေပးရန္ ေစခိုင္းျခင္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း journalist
>>>>
>>>> မ်ားမွ ျပန္လည္ရွင္းျပပါသည္။
>>>> ယင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမွာလည္း ဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း(
>>>>
>>>> MTGA) ႏွင့္ပတ္သက္မႈမရိွဘဲ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၏
>>>>
>>>> ဂုဏ္သိကၡာကိုက်ဆင္းေစေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ ပုဂၢလိက
>>>>
>>>> ခံစားခ်က္ျဖင့္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္း
>>>>
>>>> ခဲ့ျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။
>>>>
>>>> --
>>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>>> Groups
>>>> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
>>>> Burma)" group.
>>>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>>>> To unsubscribe from this group, send email to
>>>> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>>>> For more options, visit this group at
>>>> http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
>>>>
>>>>
>>>
>>> --
>>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>>> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
>>> Burma)" group.
>>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>>> To unsubscribe from this group, send email to
>>> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>>> For more options, visit this group at
>>> http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
>>>
>>>
>>
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
>> Burma)" group.
>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>> For more options, visit this group at
>> http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
>>
>>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To unsubscribe from this group, send email to
> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> For more options, visit this group at
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
>
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Re: ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဆင္ေျပလြယ္ကူေရးေကာ္မတီကမည္သို႔အလုပ္လုပ္မည္နည္း

ကၽြန္ေတာ္ပုဂံဟုိတယ္မွာ ကပ္ထားတဲ့့ Agenda စာရြက္ေတြကုိ
ဓါတ္ပုံရုိက္လာတာပါ။ အဲဒီအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္၀င္ေရာက္မႈ
အဆင္ေျပေရးေကာ္မတီ၏ ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းအရာ ေတြကုိ
ေသေသခ်ာခ်ာမ်ားဖတ္ၾကည့္ခဲ့မယ္ဆုိရင္၊ စားေသာက္ပြဲ၊ ေဂါက္ရုိက္ပြဲေတြနဲ႔
ေနရာယူထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဘယ္လုိအဆင္ေျပမယ္ေအာင္ စီစဥ္တဲ့
အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးနည္းေနတာအမွန္ပင္။

မ်ဳိးျမန္မာ (ဧည့္လမ္းညႊန္)

On 11/27/11, Thatoe ThuZarAung <thatoe.thuzaraung@googlemail.com> wrote:
> ဆဲလ္ေတြေမြးသလိုလုပ္တာကေတာ့
> အရင္ကဗ်ဳရိုကရက္ယႏၱယားႀကီးကိုအသက္သြင္းေနတာပဲလို႔ျမင္ပါတယ္။ ( like like
> like ...........)
>
> On Nov 27, 12:49 am, Nyi Nyi ® <nyi...@gmail.com> wrote:
>> ဟုတ္ပါတယ္ အခုေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ May I help you အစား May I Help
>> Tourist
>> လို႔ေျပာင္းထားပါတယ္။ တစ္ခါက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ Tourist Unit
>> ကုိႏိုင္ငံျခားသားေယာင္ေဆာင္ၿပီးဖုန္းဆက္ေမးသလိုျဖစ္ေနဦးမယ္။
>> ပိုက္ဆံအိပ္ေပ်ာက္လို႔ပါဆိုၿပီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းကဆက္တာဟိုဖက္ကဘာျပန္ေျဖတယ္မသိ။
>> ကိုေသာင္းေရ အေတြ႔အႀကံဳေလးေတြ ရွဲပါဦးဗ်ာ။
>>
>> May I help you ကေရာခ်လို႔ရမယ္။ May I help Tourist ဆိုေတာ့.. အင္း ..
>> စဥ္းစားစရာ။ ဒါေပမဲ႔ တစ္ခ်ိဳ႔ tourism
>> ကလူတစ္ခ်ိဳ႔လည္းျပည္ထဲေရးရံုးမွာစာသြားသင္ေပးေနရတာေတာ့မွတ္မိတယ္။
>> လုပ္ေတာ့လုပ္ပါတယ္။ အဆိုးျမင္သလိုျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္လို႔ပဲ
>> ေျပာရေတာ့မယ္။ tourism
>> လို႔ေျပာလိုက္တာနဲ႔အားလံုးကဆက္စပ္ေနတတ္တာကိုလူႀကီးမင္းတို႔လည္းသတိျပဳမိၾကမွာပါ။
>> ရဲကရဲအလုပ္၊ လဝက က လဝကအလုပ္ရယ္လို႔မရွိေတာ့ပဲ
>> အစိုးရဌာနေတြရဲ့ေပါင္းစည္းႏိုင္တဲ႔၊ဟန္ခ်က္ညီညီ
>> (တစ္ဌာနကေနတစ္ဌာနေဘာလီေဘာမပုတ္ပဲ) နဲ႔လုပ္ေပးႏိုင္မွျဖစ္မယ့္သေဘာရွိပါတယ္။
>> ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေရးေကာ္မတီလို႔ေျပာရင္ ဒီလိုအစိုးရဌာနေတြ၊
>> ဥပမာ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊လူဝန္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊
>> စသျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ထားသလဲလို႔ေမးခ်င္ပါတယ္။
>> ျပႆနာႀကီးမွလူႀကီးကိုဖုန္းေကာက္ဆက္လို႔ေျပလည္တာမ်ိဳးထက္
>> ေဘာင္နဲ႔စည္းနဲ႔အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔လုိပါတယ္။
>>
>> ဒီေနရာမွာ နည္းပညာအကူအညီေတြလည္းလိုတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဥပမာ
>> ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကဝင္လာတဲ႔လူစာရင္းကိုျမန္မာျပည္အႏွံံ႔မဟုတ္ရင္ေတာင္ဧည့္သည္ေတြသြားတတ္တဲ့ေနရာေတြမွာ
>> နာမည္ရိုက္ထည့္လိုက္တာနဲ႔က်န္တဲ႔ဗီဇာနံပါတ္လိုမ်ိဳးကပါအလုိလိုေပၚလာရမယ္။
>> ဒါဆိုမလိုအပ္ပဲ ခရီးၾကန့္ၾကာတာမ်ိဳးေတြေရွာင္ရွားႏိုင္မယ္။ ဒါဆို
>> ျမန္မာျပည္ရဲ့သတ္မွတ္ထားတဲ႔ဝင္/ထြက္ေပါက္ဘယ္ေနရာကမဆိုဗီဇာရွိရင္လြတ္လပ္စြာ
>> ဝင္/ထြက္သြားလာႏိုင္မယ္။ paper work ေတြေလ်ာ့လာမယ္။ accuracy ျမင့္လာမယ္။
>> ၾကားတာေျပာပါ့မယ္ (ၾကားတာပါ) ထိုင္းႏိုင္ငံက ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္
>> တာခ်ီလိပ္ေပါက္ကဝင္လာၿပီးက်ိဳင္းတုံလည္ပါသတဲ့။ ျပန္ထြက္တဲ႔ရက္မွသိသြားလို႔
>> ဌာနဆိုင္ရာကလူႀကီးေတြေဒါသပံုထၿပီးေနာက္ပိုင္းဝင္ထြက္သမွ်ေတြကိုစည္းက်ပ္ေတာ့တာမ်ိဳးေတြလည္းမလိုေတာ့ဘူးေပါ့ဗ်ာ။
>> ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္အလုပ္လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္က်ေနာ္ေျပာတာေလးေတြကအေသးအမြႊားေလးေတြလို႔ျမင္ပါတယ္။
>>
>> မလုပ္ႏုိင္စရာလည္းမရွိဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြကိုလစာေကာင္းေကာင္းေပး။
>> ပညာရွင္ေတြေမြးထုတ္။ မေကာင္းဘူးလား။
>>
>> အလ်င္းသင့္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။
>> ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအဆင္ေျပလြယ္ကူေရးေကာ္မတီဆိုတာ
>> သၾကားအုပ္ထားတာလား၊ တကယ္လုပ္တာလားဆိုတာမရွင္းပါဘူး။ တကယ္လုပ္တယ္ဆိုရင္
>> အင္မတန္သိမ္ေမြ႔ၿပီးခက္ခဲတဲ႔အလုပ္ျဖစ္လို႔ေတာ္ရံုတန္ရံုဝန္ထမ္းနဲ႔မၿပီးဘူးဆိုတာေလးေတာ့လည္းသတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္။
>> သၾကားအုပ္ထားတာဆိုရင္လည္းဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးရွိသလဲ။
>> ထေရာဂ်န္ျမင္းထားသလိုျဖစ္ေနမလားလို႔လည္းေတြးမိပါတယ္။
>> ျပႆနာေတြရွိခဲ႔ဘူးလို႔တိုးရစ္ေတြ(သိ့ု)ဂိုက္ေတြ(သို႔)ႏွစ္ခုစလံုးကိုမယံုလို့ဆိုရင္လည္း
>> ထဲထဲဝင္ဝင္နီးစပ္တဲ႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ႔သူေတြကိုခ်ျပၿပီးေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးအေျဖရွာေစလိုပါတယ္။
>> ဆဲလ္ေတြေမြးသလိုလုပ္တာကေတာ့
>> အရင္ကဗ်ဳရိုကရက္ယႏၱယားႀကီးကိုအသက္သြင္းေနတာပဲလို႔ျမင္ပါတယ္။
>> တုိင္းျပည္တကယ္ေကာင္းစားေစခ်င္တယ္ဆိုရင္နည္းဗ်ဳဟာအသစ္ေတြနဲ႔ခရီးဆက္ဖို႔လိုပါတယ္။
>> ဖုတ္လိုက္ဖုတ္လိုက္ျဖစ္ေနတဲ႔နည္းအိုႀကီးေတြ၊ေဆးၿမီတိုေတြကိုစြန္႔ပစ္ၾကပါ။
>> tourism ဆိုတာ သစ္လုပ္ငန္း၊
>> ေက်ာက္တြင္းႏွင့္ဓာတ္ေငြ႔ေတြလိုေငြမဝင္ေပမဲ႔တိုင္းျပည္ရဲ့သယံဇာတကုိမထိခိုင္ေစပဲေငြရွာႏိုင္တဲ႔လုပ္ငန္း၊
>> တုိင္းျပည္မွာအလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္းေတြတိုးပြားေစတဲ႔
>> (အလုပ္လက္မဲ႔ႏုန္းေလ်ာ့ခ်ႏုိင္တာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကိုကုစားႏိုင္တာ)
>> လုပ္ငန္းျဖစ္လို႔ခ်စ္တတ္ရင္ခ်စ္လို႔ရၿပီး၊
>> ျမင္တတ္ရင္လည္းျမင္လို႔ရပါေၾကာင္းႏွင့္
>> စာေတြရွည္ရင္ဖတ္ဖို႔အခ်ိန္မရတဲ႔လူႀကီးတစ္ခ်ိဳ႔ကိုေလးစားသမႈျပဳရင္းဒီစာကိုအဆံုးသတ္ပါတယ္။
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
> Burma)" group.
> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
> To unsubscribe from this group, send email to
> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
> For more options, visit this group at
> http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.
>
>

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside Burma)" group.
To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/travelmyanmar?hl=en.

Invitation

Invitation

 

We request the pleasure of your company at the seminar on

 

'' ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလားအလာ၊ စိန္ေခၚမႈႏွင့္

ပုဂၢလိက က႑၏ အခြင့္အလမ္းမ်ား ''

 

by

U Win Myint

Programme

Date    :    3rd December (Saturday)

Time    :    02:00 PM

Venue  :    UMFCCI (Head Office), No(29), Min Ye` KyawSwar Street, LanmadawTsp , Yangon.